(17.10 hodin)
(pokračuje Šidlo)

Od těchto slibů uplynuly více než tři měsíce. Když jsme jednali na hospodářském výboru, dostali jsme sice formu tabulky, kde byly dány určité sliby formou holubů na střeše, protože je tam příliš mnoho neznámých. Je tam otázka optimistická varianta, pesimistická varianta, a my jsme ani nevěděli, co ta pesimistická ve skutečnosti znamená, protože ani ta nebyla realistická. A je velkým problémem, jestli se vůbec dopracujeme k tomu, abychom některou tu stavbu skutečně... překonali přípravné práce, vybrali dodavatele a skutečně reálně tu stavbu zahájili. Já si myslím, že ty dvě specifické a klíčové stavby, která jedna byla vyřazena z desítky (nesrozumitelné) urychleného jednání, druhá je zatím velkým otazníkem, protože jsem byl velmi překvapen včerejším vyjádřením Magistrátu Prahy včetně Středočeského kraje, že to je pro ně prioritní stavba, stavba 511, protože na hospodářském výboru zaznělo z úst jejich zástupce úplně něco jiného, což pobouřilo kolegu Laudáta, že jsem myslel, že bude na prášky. Protože to byla situace skutečně vážná, když Praha vám prohlásí, že ta stavba není její problém, že to je problém vlády a ŘSD, to je pro mě zcela tristní záležitost, když se bezprostředně týká vlastního intravilánu, resp. mírného extravilánu Prahy, protože jde o dálniční obchvat. To si myslím, že té situaci vůbec nepomáhalo, navíc ještě více štěpilo názory, které byly na hospodářském výboru průřezem politického spektra v podstatě sjednoceny.

Jsem přesvědčen, že včerejší prohlášení to napravilo. Dokonce i nějaký rádobypokus o to blokovat průjezd kamionové tranzitní dopravy, která má být tím důvodem, který ovlivní urychlení projednávání a možná zahájení těchto prioritních staveb. Přesto ale, jak jste se mohli dočíst v bodu programu a v mém úvodním zdůvodnění, mně šlo i o ty další stavby, protože Česká republika kromě těchto určitých priorit čeká i na další stavby. A tady mě velmi intenzivně zajímá, jak Ministerstvo dopravy připravuje v přesném harmonogramu podávání žádostí o obnovení stanoviska EIA, aby mohla pokračovat příprava těch staveb. Jakým způsobem ty stavby připravuje v časovém horizontu, zejména z důvodu toho, zda na to bude, či nebude možno čerpat finanční prostředky, které připraví stát. Případně, jestli se budou moci zapojit prostředky Evropské unie, protože to jsou stavby důležité.

Chápu, že pro celou republiku je dálniční obchvat mezi D1 a Běchovice asi tou největší špičkou, aby se nesváděla kamionová a osobní doprava zpátky do centra města, aby jezdila po obvodu. Tak chápu, že v každém regionu, a správně to tady zaznělo, máme svoje další prioritní stavby. A já musím jako Západočech přiznat, že na mě působí úplně strašným dojmem situace, kdy my při vyjednávání s Dolním Bavorskem a Horní Falcí měli obrovský náskok v přípravě staveb dopravní infrastruktury, ať silniční, nebo železniční, a dneska jsme v situaci, že německá strana je na hranicích České republiky, bude otevírat nové silniční komunikace, zkapacitněné silniční komunikace, a na naše původní, kde nemáme ani obchvat Babylonu, momentálně si hrajeme na obchvat Staňkova, ale to je stavba, která má tři a půl kilometru a neřeší celou I/26, a tady bych mohl vyjmenovat další stavby, tak nám Němci přivedou kolem 17 000 vozidel denně a z toho bude skoro 10 000 kamionů. Nevím, jakým způsobem naše dopravní infrastruktura je schopna toto zvládnout, pokud nebudou řádně dokončeny všechny přípravné práce, nebudou dokončeny projekty, nebude zajištěno financování a nebude reálný čas změnit tuto dopravní infrastrukturu novou výstavbou. Jsem přesvědčen, že bez nových stop, a to je právě obsah i těch rychlostních komunikací, případně prvních tříd, určitě jsou v tom systému TEN-T, protože tamtudy intenzivní doprava jde, Evropa je zná, a mně strašně vadí, že toto neumíme. A podle časového harmonogramu, jak jsme viděli aspoň u těch dvou staveb, nepřipadá v úvahu těch dalších 88 pokračování úspěšné přípravy.

Proto si v podrobné rozpravě potom připravím určité usnesení a požádal bych o jeho podporu. A věřím, že páni ministři, tak jak předkládají vládě, by měli ctít i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a pravidelně nám jako kontrolním orgánům předkládat informaci o tom, jak příprava staveb, vlastní realizace a zajištění financování postupuje. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Šidlovi. A abyste věděli, že mám všechno poznamenáno, tak podle toho, jak jsme schválili postup, nyní vystoupí zpravodaj k oběma tiskům František Laudát a pak s tím už v rozpravě faktické poznámky kolegů Kolovratníka, Pilného, Semelové, Urbana. A řádná rozprava je na tabuli, tzn. kolega Leo Luzar, Petr Bendl, Jan Zahradník a Michal Kučera. Takže na každého z vás se jistě dostane.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem si připravil celé - a to už se mně smějí, že mám složky. Na problematiku EIA, problematiku mýtného na dálnicích a vybraných úsecích silnic I. třídy. Byl mi připraven obrovský výběr z toho, co sliboval ministr dopravy, co říkal vicepremiér vlády Andrej Babiš, pokud se týká speciálně dopravní infrastruktury. Ale vzhledem k tomu, že skutečně tady z toho nechci dělat předvolební kovbojku a doslova se vysmívat, tak zkusím trošku na serióznější notu.

Víme o tom, že - a dokonce v teorii nebo ve filozofii postmoderní společnosti existuje něco, přímo se tam operuje s termínem "teror aktivních menšin". V případě výstavby infrastruktury, nejenom dopravní, ono se to už rozšířilo téměř na vše, tak vlastně jsme svědky toho, že výstavba základní dálniční sítě, tam je to nejvyhrocenější, a dneska se o tom bavíme, tak fakticky je zastavena. Pokud bychom budovali, nebo spíš nebudovali stejným tempem, tak opravdu jsme už ostudou nejenom možná Evropy, střední Evropy, ale celého světa. Kdejaká banánová republika problémy nemá a my ty problémy máme. Je mně líto, že zřejmě teď celkem je to možná pochopitelné, nicméně že je volební kampaň a tak, takže pan Babiš, a je to jeden z důvodů, proč jsem chtěl, abychom se tady zabývali resortem dopravy, nakonec se to zúžilo na tento problém, a jak vidím přihlášené diskutující, tam je první a velmi zásadní krok, aby se něco hýbalo. Ale trošku mně hýbe žlučí pan vicepremiér Babiš, který jezdí po republice a říká věty, které prostě jsou prachobyčejnou lží směrem k veřejnosti. Nicméně ono stačí vždycky, když se podíváte na peníze, tak oni vám řeknou všechno.

Takže podle vicepremiéra stavíme o sto šest, všude jsou zlaté časy. Nicméně my jsme dostali do hospodářského výboru 10. srpna dopis od prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který nás upozornil na naprosto katastrofální situaci, a bylo to velmi krátce poté, už zřejmě naznal, že jeho členové už velmi pění nad tím, v jakém stavu je realizace dopravních staveb. A vlastně vyšel z toho, že Český statistický úřad zveřejnil velice jasná čísla. A já vám tady zopakuji, jenom upozorňuji, že zářijová čísla byla ještě tristnější.

Jednak za první pololetí letošního roku se stavební produkce meziročně v červnu propadla opět dvouciferně. Pokud si vzpomínám, bylo to 14 %, nebo 14,5 %. Ztráta od počátku roku, propad je 10 %. Co se týká veřejných zakázek, tak pane ministře dopravy, co jste nastartovali, když meziročně došlo k poklesu zakázek ve stavebnictví za sedm měsíců o 39 % a v inženýrském stavitelství, které je jakýmsi ukazatelem, co se bude dít, tak dokonce o plných 43 %? Samozřejmě je to jednak podíl, protože naše stavebnictví je bohužel velmi moc provázáno nikoli se soukromým, ale s veřejným sektorem, tak samozřejmě nemám čísla, která by rozdělila, co se týká krajské a komunální sféry a co náleží státu. Nicméně stát v tom hraje pořád nějakou klíčovou roli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP