(16.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, navážu na slova svých předřečníků. Velice mě zaujala analýza pana Zbyňka Stanjury, který zde uvedl z praktického života takové příklady, které mě by ani nenapadly. Ale on má pravdu, náš předseda poslaneckého klubu. (Mírný smích v sále.) Samozřejmě jako vždy, jak jsem zaslechla. Ale je to opravdu něco ze života a já jsem nad tím přemýšlela také jako bývalá starostka. Také se mi vybavily hned některé konkrétní případy jednání zastupitelstva i na malých obcích. A opravdu se určité věci mohou stát. On tady použil ten bič a cukr, že jsou tady na tom pozitivní věci, ale některé je potřeba ještě probrat na našem výboru pro veřejnou správu. Proto se k tomu i hlásím, k tomuto tématu, jako členka výboru pro veřejnou správu.

Něco jsem si připravila, ale mnohé zde bylo již řečeno. Já bych možná jenom historicky k zákonu o obcích. Víme, že poprvé vznikl v roce 1990. To byl tehdy zákon č. 367/1990 Sb. Potom se stalo to, že v roce 2000 vznikly kraje, tak jak nyní jsou v podobě, které známe. A pozitivem novely zákona o obcích nyní je to, že vlastně tehdy, když vznikly kraje, tak se došlo k tomu, aby spolu byly sladěny zákony o územních samosprávných celcích. Musel se novelizovat zákon o obcích a byl to poté zákon č 128/2000 Sb. A nyní i po roce 2003, kdy došlo k velké novele, tak zde dochází k tomuto dnešnímu znění novely zákona. (V sále je rušno.)

Cílem novely je mimo jiné opravdu sjednocení právní úpravy odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy a členů zastupitelstev městských částí hlavního města. Pan Zbyněk Stanjura zde mluvil o tom, že vlastně už Jana Černochová toto chtěla minule, když jsme probírali -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid.

 

Poslankyně Jana Fischerová: - toto sjednotit. K tomu nedošlo. Jsem také sama ráda, že i Praha a městské části budou koncepčně v tomto zákonu už srovnány do roviny s ostatními obecními zastupitelstvy v celé ČR. To je opravdu pozitivum. Také chválím. Jsem ráda, že to bude postupovat dále do výboru pro veřejnou správu.

Jsou tam ovšem některé věci, na které se ještě musíme podívat. A kromě toho, co zde jmenoval Zbyněk Stanjura, tak tam jsou i některé legislativní úpravy. I názvosloví, že na obcích máme místostarosty, místostarostky. V Praze zástupce starosty. Jsou to drobnosti, ale mělo by to být opravdu legislativně toto všechno sjednoceno.

K tomu, jak se zde už předřečníci vyjádřili, tak tato novela, která vychází z odměňování, tak se vychází z průměrného platu v nepodnikatelské sféře, která se bude násobit koeficientem stanoveným v závislosti na velikosti obce. Novela přináší také nové kategorie obcí. Je jich jedenáct. Tam si každý starosta může poté dohledat, do které kategorie patří. Hlavně se rozdělují ty velikosti obcí do jednoho tisíce. To jsou ty malé obce. Mnozí z nás víme, jak starostky a starostové právě malých obcí mají spoustu problémů, které na ně dopadají. A toto by byl pro ně návod určitě dobrý, protože nyní máme i v legislativním procesu další zákon. Týká se... je to autorský zákon, který má také zvýšit náklady pro obce. Tak proto je dobré, že tady zase je nějaký zákon, který naopak by měl pomoci i malým obcím.

Doporučuji určitě postoupit do druhého čtení tento zákon. A tak jako organizační výbor navrhl, že garančním výborem by mohl být výbor pro veřejnou správu, tak se s tímto stanoviskem shoduji a toto doporučuji. Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova - pane ministře? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi krátce bych odpověděl na některé dotazy.

Samozřejmě jsme připraveni na debatu o konstrukci výpočtu jednotlivých odměn, tak jak tady bylo řečeno. Jsme připraveni debatovat o výši pro oddávající, k darům nebo k mimořádné odměně, o které hovořil pan kolega Stanjura. Ve své podstatě v současné době stav je takový, že zastupitelstvo se rozhodne, že dá dar nejenom starostovi, ale kterémukoliv členovi zastupitelstva, který souvisí s výkonem jeho funkce, za jakousi mimořádnou aktivitu a dar je nelimitovaný. To znamená, výše je bez jakéhokoliv horního limitu. My jsme po dohodě se Svazem měst a obcí a s ostatními dotčenými subjekty přišli s tímto návrhem - umožnit danému zastupitelstvu, aby mohlo dát jakousi mimořádnou odměnu starostovi nebo jakémukoliv jinému členovi zastupitelstva za jasně definovaných podmínek a s maximálním možným limitem. To znamená, je to posun. Pokud toto ze zákona vypadne, tak bychom tam zároveň ale měli vrátit, že dary jsou nepřípustné. Tím pádem ale definitivně znemožníme zastupitelstvům odměnit člena zastupitelstva za jakýsi mimořádný výkon. Je to k debatě. Pro nás, pokud to vypadne, tak to není žádný zásadní problém. Bylo to na základě požadavku Svazu měst a obcí. A my jsme na debatu, která bude ve výborech, připraveni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. I když jsem uzavřel rozpravu, má přednostní právo. Ptal jsem se na závěrečná slova.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se. Tak potom s přednostním právem. Já jsem samozřejmě pro obé. To znamená zákaz darů a současně bez (nesrozumitelné.) Já jsem to totiž jako mladý radní v roce 1990 zažil. Je to velmi potupné pro ty, kteří o tom mají rozhodovat, když tajemník úřadu navrhuje odměnu primátorovi. Primátor chtěl odejít, nechtěl být u toho.

Stejně potupné je, a zvažme to, když rada města schvaluje odměnu řediteli základní nebo mateřské školy. Protože to je z jeho rozpočtu. Z jeho peněz. Není to z peněz města. Nebavíme se o tom, když město rozhodne, že dá nějaké mimořádné peníze ředitelce mateřské školy, ředitelce základní školy. Bavíme se o principu, který je velmi formální. Ředitel školy všechny své zaměstnance odměňuje podle svého uvážení, a pokud chce část odměn přiznat sám sobě, tak jde na radu města a tam přijde materiál, který on musí zdůvodnit. Většinou to podepíše zástupce ředitelky nebo ředitele. A napíše: navrhuji odměnu panu řediteli, paní ředitelce ve výši deset tisíc korun, protože udělali to, to, to. A pod tím je poznámka: tento materiál se vůbec netýká ty obecního rozpočtu, protože peníze budou vyplaceny z rozpočtu školy. Myslím, že to není důstojné nikoho. Ani těch, kteří to navrhují, ani těch, kteří to schvalují.

Pobavme se i o tom ve výboru pro veřejnou správu, zda tento princip nezrušit a nenechat pravomoc normálně na řediteli školy. Vžijte se sami. Mnozí z vás to zažili. Mnozí z vás jste byli radní nebo starostové. Opravdu to není důstojná situace. Velmi podobné je tady, když ve Sněmovně schvalujeme odměny, myslím, že členům grantové a technologické agentury. Proč to nedělá vláda? Proč to děláme tady? Také to podle mě není důstojné nás, abychom věděli, jestli někomu pošleme 63 tisíc, nebo nepošleme, když vůbec nemáme šanci se seznámit s tou... A pokud jsou to zbytečné byrokratické kroky, které podle mého názoru skoro až ponižují všechny, kteří se toho procesu musí účastnit, tak myslím, že se můžeme domluvit, že je zrušíme a že je nebudeme používat.

Ať se na mě nikdo nezlobí. Starosta je zvolen, podle mě není motivace výše platu, ale to, že chce ve své obci něco udělat. Je to takové obcházení, ty dary. Souhlasím s tím. Obcházení toho, že možnost, která kdysi byla, dávat odměnu ze zákona vypadla. A je to nešťastné.

Jenom na vysvětlení, že nepodporuji ani jeden. Není to o limitu. Podle mě správný limit je nula, protože když se podíváte na rozhodující mechanismy, pak by to bylo stejně jenom formální a nedůstojné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Sice eviduji přihlášku kolegy Janulíka, ale protože je uzavřená rozprava a kolega Stanjura hovořil s přednostním právem, tak nemohu tak učinit. Zeptám se ještě pana zpravodaje, jestli má zájem vystoupit. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Už se tady rozvedla debata, kterou asi ještě více podrobně povedeme na výboru pro veřejnou správu. Dovolil bych si jen upozornit pro všechny poslance, kteří jsou z obcí mimo hlavní město Prahu, že právě možnost udělení mimořádných odměn je tak trošku v zákoně svázána i s ponížením možnosti potom získání odstupného po skončení mandátu. Tak abychom potom nezapomněli debatovat, že i tyto věci jsou jistě spojené, abychom je nezapomněli spolu i provázat, tak jako to dneska je. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP