(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Fischerové, ale před ní ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem s paní kolegyní Fischerovou domluvený, je to všechno v pohodě. Nebudu navrhovat zamítnutí, ale chci poukázat na některá problematická místa návrhu zákona.

Když nyní pan zpravodaj mluvil o té dovolené, zareaguji na projednávání několik bodů zpátky, tak nevím, jak tam řešíte otcovskou dovolenou. Na to asi úředníci Ministerstva vnitra pozapomněli. Ale to jenom na okraj.

Za prvé považuji za chybný koncept, že zastupitelstvo schvaluje odměnu starostovi. Opravdu za chybný, protože rozhoduje většina. Nevím, proč to tam je. Je tam napsáno - při plnění mimořádných úkolů a podobně. Nemyslím si, že je to správné. A doporučuji kolegyním a kolegům ve výboru pro veřejnou správu, aby se nad tím ještě jednou zamysleli, protože kdo zná nějakou politickou realitu, tak to - tak příštím logickým krokem by mohlo být, pane ministře, že ministři schválí odměnu premiérovi za plnění mimořádných úkolů, například to, že zvládl vydržet a nechat ve vládě všechny ostatní ministry, tak že mu dají odměnu. Já to dávám trošku ad absurdum. Není to správný princip.

Pak něco, co považuji za zbytečné, a to jsou ti, kteří oddávají. Už to, že tam je konkrétní částka 2 tisíce, mi přijde zvláštní a zbytečné, a nevím, proč to tam je. To se dá přece řešit jinak. Příklad z mého rodného města. Kdysi jsme ustavili komisi pro vykonávání svatebních obřadů a zastupitelstvo schválilo každému členovi komise skoro na horní částce toho, že je v té komisi, podle toho, jak už platí dnešní pravidla. Je to poměrně elegantní, nemusíme dávat částku do zákona.

Já vám chci přečíst jeden paragraf, protože podle mě se to tvořilo, že se nejdříve spočítaly peníze, a pak se k těm výsledným penězům vymyslela matematická konstrukce. Nic proti tomu nemám, ale když si přečteme text § 73 odst. 2 - a prosím, abyste dávali pozor, jak jednoduše a srozumitelně, v uvozovkách, může být něco napsáno: Odměna uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci primátora statutárního města ve velikostní kategorii obcí nad 200 tis. obyvatel," jinými slovy, to je Ostrava a Brno, takže máme speciální odměňování pro primátory dvou měst, "se stanoví tak, aby činila nejméně 2,5násobek odměny uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty v obci ve velikostní kategorii obcí do 300 obyvatel, a současně nebyla vyšší než odměna uvolněného člena zastupitelstva kraje, který vykonává funkci hejtmana kraje v kraji ve velikostní kategorii krajů do 500 tisíc obyvatel." To musel někdo spočítat a pak k tomu vymyslel ty konstrukce.

Za prvé chci říci, že zákon o krajích rozlišuje velikost zastupitelstva podle počtu obyvatel, ale není tam 500 tisíc. Tady zavádíme jinou hranici, poměrně nelogickou, protože máme 45 členů zastupitelstva v krajích do 600 tisíc obyvatel, 55 členů zastupitelstva kraje ve velikosti 600 001 až 900 tisíc a nad 900 tisíc 65 členů zastupitelstva kraje. Tady z ničeho nic dáváme 500 tisíc. Takový kraj je jeden, pokud se nepletu. Takže máme napsat, když to přeložím: primátor Ostravy nesmí brát více než hejtman Karlovarského kraje. Já nevím, jestli je to dobře, úplně to přesně posuzovat nechci, ale přijde mi ta konstrukce zbytečně složitá pro dvě konkrétní města. A proč 2,5násobek obce do 300 obyvatel a ne do 1 000? Já nevím. Respektive vím. Někdo to spočítal, vzal konkrétní částky a pak k tomu našel - já bych doporučoval se to pokusit ještě zjednodušit. Ten samotný princip, že se sjednocují pravidla, bohužel se o to neúspěšně při minulém projednávání pokusila kolegyně paní poslankyně Jana Černochová, je naprosto správný, i to, že ty principy těch tří zákonů o samosprávě a odměňování se slučují, je také správný, ale přijde mi to skutečně zbytečně komplikované.

A pak pochvala. Někdy musí zákon řešit něco, co vás ani nenapadne, že by se stalo. A poprvé je v zákoně zakázáno poskytovat odměnu tomu, kdo si s kolegou vymění funkci. Mě by to nikdy nenapadlo, že takový případ může nastat, ale znám to opět ze svého rodného města. Člověk jde na zastupitelstvo jako primátor, tam se v rámci politických dohod - to je samozřejmě připravené - vzdá funkce primátora a odchází z toho zastupitelstva jako náměstek primátora. A jaká byla reakce stávající legislativy? Tento člověk dostal tři platy odchodného. To znamená, že pokud by dva takoví - jak bych to nazval? - ekonomicky přemýšlející lidé měli tu hroší kůži a prohazovali si funkci co tři měsíce, tak budou brát 24 platů ročně. Tato novela to odstraňuje, to je správně. Mohl by padnout dotaz, proč jsme to neřešili někdy dříve. No protože mě to nikdy nenapadlo, že někdo toho takto využije. Ale protože už vím z praxe, že to nastat mohlo, tak skutečně chválím, že to není vůbec možné.

Otázka do diskuse, a nevím přesnou odpověď, proto říkám do diskuse - odchodné odvolanému starostovi nebo hejtmanovi. Nejsem si jistý. Nebývá to tak úplně jednoduché. Skoro vždy je tím oficiálním důvodem ne to, že se přeskupily politické zájmy, že starosta udělal něco špatně. Nekomunikuje, málo komunikuje, špatně komunikuje. A to je ještě ten lepší případ. Pak mohou být jiná různá podezření, a podle toho zákona bude mít zákonný nárok na odchodné. Nevím, jestli je to dobře. Spíše se kloním k názoru, že ne. Samozřejmě pak uslyším námitky, že starosta byl dobrý, ti zastupitelé se proti němu spikli. To už je riziko politického života. Kdo ztratí většinu, není to nic příjemného, stát se to může, ale jestli tady dávat - současně on může dostat tři měsíce a v rámci toho, aby to proběhlo klidně, by ještě mohli schválit odměnu. Za mimořádné úsilí, mimořádný úkol splnil tím, že uvolnil funkci někomu jinému. A mohl by dostat další plat. To sice není nárokové, ale nějaká ta většina by pro to v zastupitelstvu hlasovat mohla.

Ale v zásadě, a to je to, co chci pochválit, sjednocuje toto odměňování, to je dobře. Myslím, že i ten princip souběhu těch tří funkcí je přijatelný a správný. Jenom ty detaily, možná to nejsou detaily, by ještě mohli kolegové ve výboru posoudit a případně to opravit nebo to ze zákona vypustit. Fakt si myslím, že u oddávajících je to zbytečné.

Já bych se klonil k tomu - a pokud to neudělá výbor, tak já to načtu ve druhém čtení jako svůj osobní návrh - vypustit ten princip schvalování odměn starostovi. To opravdu není šťastné. Pak zase bude záležet jenom na té politické odvaze si o to říci. Umíte si představit funkční koalici, do které přijde starosta a řekne: Tak, milé kolegyně, milí kolegové, dělám to dobře, blíží se Vánoce, co kdybyste mi navrhli odměnu? Nebo ještě lépe, přijde tajemník úřadu, protože ten má na starosti finanční věci, a řekne: Milí radní, navrhuji (nesroz.) pro zastupitelstvo, já si myslím, že tento rok pan starosta či paní starostka pracovali mimořádně dobře a navrhuji odměnu - a teď si dosaďte číslo a počet platů. Je skoro jisté, že to projde. Ale tak to není. Pokud stanovíme nařízení vlády a nenecháváme to na obcích, což je podle mě nejlepší a také nejobtížnější, než si to stanovit sami, tak bychom tento princip, že si vlastně většina odměňuje svého lídra, z toho zákona měli vyhodit, protože na jedné straně - a je to správné, protože to se dneska obcházelo tím, že se poskytoval dar. A tento návrh zákona říká, že dar není možné poskytnout, a to dokonce ani po skončení funkčního období. To je správně. A jaký je rozdíl mezi darem a prémiemi? V názvosloví. Ale efekt je úplně stejný. Možná je to daňově výhodnější pro stát, protože z té odměny se platí sociální a zdravotní, platí se z toho daň ze závislé činnosti, kdežto tam se platí pouze darovací daň. Ale princip je stejný a já myslím, že je špatný. Tak pokud jsme proti darům, a to já jsem proti darům, tak bychom měli být i proti tomu principu, že zastupitelstva většinově schvalují odměny starostům či primátorům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní řádně přihlášená paní kolegyně Jana Fischerová, zatím poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP