(15.10 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych možná měl dotaz na pana poslance Lanka, jak tento zákon souvisí s islámskými radikály a s tím, jestli jim umožníme, nebo neumožníme vstup na naše území. Já patřím k těm, kteří velmi tvrdě odolávají názoru, že bychom zde měli přijímat nelegální imigranty, a chtěl bych vědět, jak ten zákon s tím souvisí. Vy tady řeknete, že bojujete proti něčemu, a proto je potřeba zákon zamítnout. Ale ten zákon s tím vůbec nesouvisí. Takže já jen prosím, abychom se věnovali věcně tomu problému. Pokud tady byl návrh v minulosti, a objevil se od pana ministra Dienstbiera, že je třeba, abychom umožnili volit cizincům v komunálních volbách ze třetích zemí, tak my jsme ho tady většinově odmítali a odmítáme. Já věřím, že tato Sněmovna jej nikdy nepřijme. Ale prosím, nesměšujme dvě věci, to znamená boj, který vedeme na úrovni Evropské unie proto, aby nám např. nebyly vnuceny kvóty, a tento zákon, který s tím vůbec, ale vůbec nesouvisí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní s přednostním právem ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, i já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie a nemyslím si, že by někdo měl podezřívat sociální demokracii z toho, že bychom nebyli proevropští v této věci. Na druhou stranu jsme v minulosti mnohokrát odmítli pokusy, aby cizinci ze třetích zemí měli volební právo, protože pro mě je zásadní, že integrační proces u cizince z třetích zemí končí získáním občanství a s tím spojeným právem volit. Tak to prostě má být z mého pohledu.

Tady jsme v jiné situaci. Máme tady Lisabonskou smlouvu, komunitární právo se stalo právem nadřazeným při vstupu do Evropské unie. A znovu připomínám, tady se jedná čistě a jenom o dva typy voleb - volby komunální, volby do Evropského parlamentu pro občany Evropské unie, a to i s přechodným pobytem. To, že teď doplňujeme ten přechodný pobyt, je na základě judikatury českých soudů.

Prioritou tohoto zákona, této novely, této změny je, abychom dořešili volbu prezidenta pro příští volební období. Ta debata o tom byla velmi dlouhá. Některé varianty, které jsme brali v potaz, byla i změna Ústavy a nakonec při té odborné debatě předtím, než vláda rozhodovala, i na vládě samotné i po debatě se členy ústavněprávního výboru, např. tady s Jeronýmem Tejcem, se došlo k názoru, že změna Ústavy není proveditelná, a vydali jsme se touto cestou. Touto cestou znamená, že vedle podpisu bude přidán i identifikační znak pro to, aby prezidentská volba byla zjevná a především byl zjevný projev vůle dané osoby, že podporuje daného prezidentského kandidáta. Vedle toho se tam novelizuje pouze a jenom ta jedna jediná věc, že cizinci z evropských zemí, které jsou součástí Evropské unie, i s přechodným pobytem - a znovu zdůrazňuji, na základě judikatury českých soudů - mají volební právo ve dvou typech voleb. Jsou to lidé žijící na území České republiky, kteří tu mají přechodný nebo trvalý pobyt, tedy Slováci, Němci, Rakušané a další lidé. Takto zní ta připravená novela. Nic jiného v tom nehledejte. Já bych toto nesměšoval s protiuprchlickou rétorikou, případně s těmito opatřeními. Toho se to naprosto netýká.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. Eviduji dvě faktické poznámky, s první prosím k mikrofonu pana poslance Gabala, připraví se pan poslanec Schwarz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, paní předsedající. Já se snažím propojit agendu těch obav. Tak si říkám, kolik kolegové znají konvertitů k islámu mezi slovenskými studenty třeba na Univerzitě Karlově, vaším prostřednictvím. Já považuji za privilegium, že můžeme nechat volit slovenské zdravotní sestry nebo pracovníky Volkswagenu, kteří nám pomáhají ve Škodovce nebo v Jablonci a jinde. 80 % našeho exportu míří do Evropské unie, ty firmy tady jsou, ti lidé tady pracují a samozřejmě jejich právo volit do Evropského parlamentu je prostě jejich právo. A vy jim ho chcete upírat? To jsou Evropané jako my. A jejich chuť volit do naší komunální politiky, no to nevím, tu neznám. Pokud by ji měli, tak já jim budu tleskat a budu je podporovat a tlačit, ať volí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Schwarze, připraví se pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne, paní místopředsedkyně. Já bych rád využil, jestli mě pan ministr vnímá, z hlediska teď jenom praxe - já tomu rozumím, ten zákon tady je dlouho a nemá to opravdu s islámem nic společného, a kdyby náš soud, nějaký soud nerozhodl, že by chtěl zařadit i lidi s přechodným pobytem, tak bychom se o tom prostě vůbec nebavili. To je jedna z věcí.

Ale mě teď zajímá a zaráží mě, jak je možné, že u nás soud rozhodl, že máme zařadit lidi, o kterých se bavíme, aby měli také v komunálních a evropských volbách do parlamentu možnost hlasovat na našem území, ale my neznáme... Naše právo, nezlobte se, já si pamatuji deset let zpátky, že to bylo zrušeno - u nás se dneska už přechodný pobyt vůbec neeviduje, nikde, v žádných evidencích. Tak já jsem rád, že to pustíme do výboru a že by mi to tam ministerští vysvětlili. To by mě strašně zajímalo. Já to nevím, poprosil bych pana ministra. Já přechodný pobyt prostě už několik let neznám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska, po něm s faktickou pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Moc se omlouvám, nechci být hnidopich, ale jsou některá statistická data, která je potřeba upřesnit. Pan poslanec Gabal řekl, že 80 % našeho exportu míří do Evropské unie. 80 % musíme vyvézt kamkoli, jsme-li na plné produkční křivce potenciálu, protože jenom 20 % je schopen absorbovat náš trh. 60, nikoliv 80 % vyvážíme do Evropské unie. Asi je dobře, abychom si byli těchto čísel vědomi. A v jejich kontextu si také dovolím poznamenat, že export do Ruské federaci k těm 60 % do Evropské unie činí 1,8 %.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji na slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, milá vládo, já si myslím, že se trochu točíme v kruhu a že si pleteme pojmy s dojmy. Volební právo občanů Evropské unie, to znamená včetně českých občanů v zahraničí, v členských státech Evropské unie, pro komunální volby a pro evropské volby tady je od vstupu do Unie roku 2004. My nezavádíme absolutně nic nového. Jestli jsem to správně pochopil, tak tuto předlohu vyvolala potřeba upřesnit si některé pojmy, které jsou podle verdiktu soudu v té současné úpravě, která tady platí už spoustu let, nebo ty pojmy nejsou vyjasněny, zejména pojem, kdo je to rezident, trvalý pobyt, přechodný pobyt.

Proto prosím, přestaňme diskutovat, propusťme tuto předlohu do výborů, kde se o tomto budeme bavit. Já tedy za klub KDU-ČSL říkám, že pokud by výsledný produkt měl jít nad rámec toho, co máme dnes, tak je to pro klub KDU-ČSL nepřijatelné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vaším prostřednictvím rád odpověděl panu kolegovi Schwarzovi. Statut přechodného pobytu u cizinců existuje. To je výjimka, která je v českém právním řádu. Pro občany České republiky byl zrušen, pro cizince existuje. A já bych tady rád ubezpečil kolegy i kolegyně, že jak udělení přechodného, tak trvalého pobytu mají v gesci české úřady. To znamená o tom, kdo de facto získá to volební právo na území České republiky i v tom přechodném pobytu, i v tom modu přechodného pobytu, mají v ruce české úřady.

Mě ta debata - já ji nechci nazývat účelovou, spíš je to o tom si ty věci vyjasnit. Předpokládám, že na výborech bude dost času to dodebatovat. My jsme připraveni přijít a tu věc dovysvětlit precizně. Znovu připomínám, že toto právo vzniklo v roce 2004 vstupem do Evropské unie a je součástí Lisabonské smlouvy a přechodný pobyt pro cizince na území České republiky je běžný nástroj, který se používá. O finálním udělení i přechodného pobytu rozhodují české úřady.***
Přihlásit/registrovat se do ISP