(15.00 hodin)

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové, opravdu nejde o obchod se strachem ani vytváření si politických bodů. Je to o zodpovědnosti. A stačí se podívat do evropských zemí, jako je například Francie nebo další evropské země, jak se ta situace vyvíjí tam. Zase není to o tom, že by se změnilo něco zítra nebo za týden, ale za rok, za dva, za pět už se ty věci měnit můžou. To je ten důvod, proč celý Úsvit odmítá tento návrh zákona a podporujeme návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní pan poslanec Tejc stahuje faktickou, hlásí se normálně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, děkuji. Já jsem už téměř nevydržel a musel jsem se také přihlásit s faktickou poznámkou, protože kdybych tak učinil na začátku a nedal přednost kolegům, tak jsem zabránil asi šest nebo možná sedmi z devíti úplně zbytečných vystoupení, která vycházejí z neznalosti věci.

Chtěl jsem kolegyně a kolegy poprosit, aby nenechali neznalost cloumat jejich majestátem, protože oni tady bojují proti něčemu, co tady není navrženo, co tady není prosazeno, anebo proti něčemu, co už je tady od roku 2004 a co nemůžeme změnit. Já ani kolega Chovanec jsme nedohodli s Evropskou unií a s ostatními státy to, že bude mít občan Evropské unie, který má trvalý pobyt v daném místě, možnost volit v komunálních volbách nebo ve volbách do Evropského parlamentu. Pokud si chcete stěžovat, a mně se také to ustanovení nelíbí, tak si prosím stěžujte u těch, kteří tyto podmínky vyjednali, resp. kteří přivedli zemi do Evropské unie. Protože toto pravidlo platí ve všech státech a my si nemůžeme vybrat jinou alternativu, než buď v Unii být s tímto ustanovením, nebo bez něj. To si myslím, že je v tuto chvíli jasné.

Druhá věc. Hrozí se tady, že snad ten návrh mění to, že by lidé mohli, pokud budou mít členství jiného státu než státu Evropské unie, například imigranti, azylanti, pokud by tady měli trvalé bydliště, měli mít možnost volit. Nebudou mít tu možnost, ať už schválíme ten zákon v této, nebo v upravené podobě, protože to bychom museli přistoupit na úmluvu, kterou podepsaly státy Rady Evropy, Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, a to ke všem bodům A, B a C. Česká republika vyslovila výhradu k bodům B a C. My jsme v této věci neratifikovali tuto úmluvu. Tento parlament, tak jak jsme tady seděli, jsme před několika měsíci hlasovali a přes výzvy veřejné ochránkyně práv, abychom umožnili cizincům třetích států hlasovat v komunálních volbách, jsme tak neučinili. My jsme to odmítli. A ten zákon, který tady je, který je předložen, na tom nic nemůže změnit.

Ta jediná změna, která tam je, respektive to, co vy odmítáte, už tam je od doby, kdy ten zákon v roce 2001 vznikl, a od doby, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Jediné, co se na něm mění, je, že na základě rozhodnutí Krajského soudu v mém milém Brně se soudy shodují na výkladu, že nelze za pobyt trvalý u cizince, člena státu Evropské unie, občana státu Evropské unie, odmítat jeho přihlášení k přechodnému pobytu. To je věc, o které jsem už na začátku hovořil, že to je věc, o které se chceme bavit na úrovni výboru. Já se také nekloním k výkladu soudu. Myslím si, že jsou jiné cesty, jak naplnit mezinárodní úmluvy, kterými jsme vázáni, a nerozšiřovat to. Nicméně bránil bych se tomu, abychom zamítli zákon jako celek. Pojďme diskutovat o tom § 4, který nic nenavrhuje, rozšíření práva volit cizincům ze třetích zemí, nicméně pojďme o něm diskutovat, jestli je správně formulovaný.

Ale pokud zákon bude zamítnut, tak směřujeme k podobné blamáži, kterou teď prožívá Rakousko v případě prezidentských voleb, protože pokud by opětovně došlo k tomu, že budou zpochybňovány petice a platnost hlasů na jednotlivých peticích, tak se dostaneme do situace, že někteří z kandidátů nebudou moci se volby zúčastnit, budou-li mít třeba 50 nebo 51 tisíc podpisů, tisíc podpisů z toho nebude uznáno podle toho systému, tak jak tady byl v minulosti nastaven. Oni podají žádost o přezkum soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu, ty budou konstatovat, že přestože parlament v minulosti upozornily na problémy se zákonem, nic nezměnil, a v tu chvíli velmi pravděpodobně na základě těch informací a znalostí, které mám, mohou rozhodnout o zrušení nebo odložení konání prezidentských voleb.

Myslím, že to, co se děje v Rakousku by mělo být varováním, a proto si myslím, že není teď správné zamítat návrh jako celek. Propustit ho do druhého čtení a bavit se o těch konkrétních věcech. Ale prosím, nestrašte něčím, co se nenavrhuje. Já chápu, že pro řadu lidí je to nesrozumitelné. Každý máme svou práci. Ne všichni máme čas se těmi věcmi zabývat dopodrobna, tomu rozumím, ale dělejme to aspoň my, kteří jsme za to placeni ve Sněmovně. A pokud k něčemu vystupujeme, tak si ty informace ověřme, přečtěme si důvodovou zprávu, má několik desítek stránek.

A to prosím neberte tak, že bych chtěl kohokoliv tady dehonestovat, ale naopak prosím, abychom se zabývali věcně tím problémem, na který máme všichni stejný názor. Ani já, ani kolega Chovanec, ani kolegové z KDU-ČSL, ani kolegové z Úsvitu nechtějí, aby tady vznikaly muslimské komunity, aby tady azylanti, migranti a kdokoliv z třetích zemí, například z Afriky, pokud zde získá trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, mohl volit. Nic takového nikdo nenavrhuje a nic takového v tom zákoně není. Samozřejmě mohu bojovat proti něčemu, co řeknu, že v zákoně je, a pak se proti tomu vymezit, ale tohle podle mého názoru není korektní a není to správné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se paní poslankyně Lorencová, poté pan poslanec Lank. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi vaším prostřednictvím otázku na pana poslance Tejce.

On vyzval oponenty, aby si stěžovali na ty, kteří přivedli naši zemi do Evropské unie. Rád bych připomněl, že naši zemi do Evropské unie přivedli občané v referendu v roce 2004, a hrdě se hlásím k tomu, že jako jeden z hlasujících pro jsem byl jeden z těch, kteří přivedli naši zemi do Evropské unie. Ocenil bych tedy, kdyby pan poslanec Tejc řekl: "Stěžujte si u mne, který jsem hlasoval pro a přivedl jsem zemi do Evropské unie, nebo stěžujte si u těch, kteří hlasovali pro, protože já jsem hlasoval proti." To vyjádření, tak jak pronesl, bylo mimořádně alibistické, mně se nelíbilo. Prosím pana poslance Tejce, zda by to nemohl upřesnit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Já bych jenom doplnila to, s čím jsem začala před chvílí. Jsme ujišťováni neustále, že vlastně se o nic velkého nejedná a že se v podstatě nic nezmění, pokud ten zákon přijmeme. Tak proč o něm jednáme? Nechápu.

A druhá poznámka. Pokud ho nepřijmeme, tak se něco strašného stane. Co se stane? Jestliže je to takhle formulováno, tak se chováme jako Turci. To je, jestli nezvednete ruku, jestli neodhlasujete, tak prostě se něco stane, s čím jsme nepočítali, nebo s čím počítejte. To přece nejde.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo ještě jednou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, ale já musím zareagovat na to, co tady zaznělo. Tady opět zaznělo, že my tady strašíme lidi, sbíráme politické body na tom, že varujeme před riziky migrace, terorismu, islámských radikálů. Víte, ono obecně řečeno - říkám obecně - je úsměvné, když to často slyšíte z úst lidí, kteří říkají vzápětí, že bát se máme Ruska a Číny. To není strašení a sbírání politických bodů? Nechci to nijak podceňovat, v žádném případě. Jak my, tak vy upozorňujete zkrátka na reálná rizika. Podle mého názoru je tady ale jeden podstatný rozdíl. Já jsem přesvědčen o tom, že kvůli Rusku nebo Číně tady v dohledné době pravděpodobně lidé umírat nebudou. Můžete říct o islámských radikálech to samé? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP