(14.50 hodin)

 

Poslanec Josef Novotný: Ano, děkuji za slovo. Já jsem to změnil na technickou, protože asi bych se dlouho nedostal ke slovu.

Já tady v tom zákoně vidím dvě části. Jedna část se týká prezidentských voleb a druhá část se týká voleb vlastně lidí, kteří nemají občanství v naší republice. Proto navrhuji rozdělit tento zákon, zamítnout ho teď v prvním čtení a rozdělit ho na dvě části: na část, která by se týkala prezidentských voleb, a na část, která by se týkala toho ostatního. Protože já s tím mám velký problém. Samozřejmě. A nechci, aby tady v tuto chvíli měli možnost volit lidé, kteří nemají české občanství. Takže navrhuji zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Tak já děkuji. Ale pane poslanče, ještě jsou tady faktické poznámky. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já zareaguji na to, co říkal pan ministr tady před chvilkou, že se to bude týkat pouze občanů zemí Evropské unie. Já když vidím, jak dneska členské státy Evropské unie udělují občanství různým osobám, jak dneska mají evidenci, resp. spíše neevidenci osob, které budou žádat u nich o azyl, kde jejich historie je velmi nejasná, tak mám velmi vážné obavy, že ani občanství zemí Evropské unie není zárukou toho, že se nám tady bude dít něco, co my nechceme. To je jeden zásadní fakt.

Neustále tady přijímáme normy Evropské unie a já už jsem několikrát zaregistroval, že když určité státy něco nepřijaly, tak se vlastně vůbec nic nestalo. Tak já si myslím, že tady máme krásnou možnost tohle také aplikovat, a se připojuji k tomu návrhu na zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Nyní prosím, aby se s faktickými připravili Zdeněk Soukup a po něm pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já jsem v podstatě chtěl mluvit o tom samém, o čem kolega Fiedler. Já bych chtěl upozornit na to, že máme-li věřit tomu, o čem se nás tady včera snažil přesvědčit premiér Sobotka, tak my v podstatě nebudeme tak vstřícní k přijímání cizinců u nás. Dá se předpokládat, že při udělování trvalého občanství, nebo při udělování občanství třebas v některých zemích na západ od nás budou postupovat podle trošku jiných kritérií než my.

Takže já se připojuji k těm, kteří v podstatě nesouhlasí s tímto paragrafem v té novele. Nicméně nemyslím si, že je třeba zamítat to v prvním čtení, myslím si, že je možné upravit to pozměňovacím návrhem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Holíka, připraví se pan poslanec Lank. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Takže vážená paní předsedající, vážení kolegové, nevím proč, ale nějak se mi vybavila pohádka O Smolíčkovi. Jen dva prstíčky, jen co se ohřejeme... Protože pokud budeme a dáme tuto možnost volit i jiným lidem, než jsou občané České republiky, tak to budou ty první pootevřené dveře. A pak se budou roztahovat dál a dál. A z toho důvodu chci říct, že nebudu s tímto souhlasit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Lanka také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo a hezké odpoledne. Já jsem původně chtěl vystoupit řádně, ale ono tady ty podstatné věci v podstatě už zazněly. Takže budu velice stručný. Já k tomu tolik času nepotřebuji.

Já si myslím a jsem o tom bytostně přesvědčen, že právo volit a být volen je prostě spojeno s tím, že má ten dotyčný občanství toho státu, kde chce kandidovat nebo kde chce případně volit. Takhle to podle mého názoru v demokratické společnosti má být. A já bych byl rád, kdyby to tak i zůstalo. Já rozumím argumentu, že se jedná jenom o občany Evropské unie. No ale co si budeme povídat, když se podíváte, co se nám v zahraničí děje, tak oni jaksi i občané Evropské unie - to není záruka, to taky dokážou být pěkní miláčkové v uvozovkách. A jestliže se jedná o pouze dva typy voleb, tak já se bojím, že zatím se jedná o dva typy voleb. A bojím se toho, že tohle je začátek takové té krásné známé salámové metody.

Návrh na zamítnutí zákona už tady padl, nebudu to tady znova nutně opakovat, jenom ho jednoznačně podporuji. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobré odpoledne. Pane ministře, vy jste řekl, že tuto novelu předkládáte na základě toho, že jsme se tím zavázali při vstupu do Evropské unie. Ale ona se ta Evropská unie změnila. Podívejte, vystoupila Velká Británie a ty podmínky, které jsou nyní v Evropě, jsou úplně jiné než za těch, do kterých jsme tam my vstupovali.

Já navrhuji a podporuji, aby se tento návrh zamítl. A už s tou novelou v této podobě sem nechoďte! (Důrazný a hlasitý rozkaz.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou paní poslankyni Lorencovou. Já poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Dobrý den, kolegyně, kolegové, paní předsedající. Já bych chtěla jenom velmi stručně podotknout, jestli jste si všimli - nebo spíš se zeptat, jestli jste si všimli, jak krůček po krůčku ustupujeme. Jak co krok, tak to krok zpátky. A my podléháme tlakům, kterým myslím podléhat nesmíme. Vzpamatujme se, řekněme kategoricky ne! To prostě nemůže projít přece. Takové návrhy nemůžeme připustit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Farského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zvláště obchodníkům se strachem, kteří na tom stavějí svoji politickou kariéru, chtěl doporučit, aby také se dívali na fakta. A ta jsou ta, že i když ten zákon nepřijmeme, tak se vůbec nic nezmění. Ani jeho přijetím se nerozšíří žádné pravomoci. Je to ve směrnici, je to praxe, která tady už dávno funguje, a tento zákon to jenom upřesňuje a vkládá do českého právního řádu. Takže to bych chtěl vyřídit těm, kteří stavějí svoji kampaň a svoji politickou kariéru na tom, že straší lidi, a snaží se tím vydobýt politické body. Prosím respektujte fakta a čtěte předlohy, než se k nim vyjádříte. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. A nyní eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Černoch a po něm pan poslanec Tejc. Prosím, máte slov.

 

Poslanec Karel Fiedler: Na to prostě musím zareagovat. To se nedá. Obchodníci se strachem. My nemluvíme o tom, že to nebezpečí nám tady hrozí dnes, zítra nebo za měsíc. My mluvíme o tom, že jsme dneska v letargii, před kterou byly ty země jako Francie a Anglie a jiné podobné, kde dneska mají problémy, že byly v této letargii před dvaceti lety. A byly v klidu a nic se neděje. A my neobchodujeme se strachem. My jenom říkáme svoji vizi, kterou máme, naštěstí, možnost vidět, kam to může, já říkám - může - já neříkám, že to tak musí být - ale může dojít. A vidíme, že to tak docházelo. A mou povinností je hájit zájmy toho, co si myslí většina občanů České republiky. Proto si za tím, co tady zaznělo i od mých kolegů některých, kteří mají stejný názor, stojím. Nejde o žádný obchod se strachem, jde o hlubokou úvahu do budoucna.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha, připraví se pan poslanec Tejc. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP