(14.40 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony, tak jak je máte k dispozici jako sněmovní tisk 899. Cílem předkládaného návrhu je především úprava postupu při sběru podpisů na petici na podporu kandidáta, nezávislého kandidáta na pozici prezidenta České republiky, a to ve smyslu nálezů Ústavního soudu k prezidentské volbě, která se uskutečnila v roce 2013. Návrh na doporučení Ústavního soudu výrazně posiluje ověření autentické vůle projevu dané osoby, a to tak, že vedle daného jména je uvedeno i číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, tedy pasu.

Kromě toho jsou v novele obsaženy změny, kterými se řeší některé nedostatky v právní úpravě voleb, které je vhodné nebo nutné napravit. V některých případech se jedná o právní úpravu, na jejíž problematičnost či nedostatečnost upozornily též soudy ve své judikatuře. Jde například o zakotvení volebního práva občanů EU s registrovaným přechodným pobytem v České republice ve volbách do zastupitelstev obcí, což je reakce právě na judikaturu správních soudů.

Zákon by měl nabýt účinnosti od 1. ledna 2017, aby se dotčené subjekty mohly se zákonem seznámit a aby se podle nich mohly konat volby pro prezidentskou volbu v roce 2018. Tedy s dostatečným předstihem před volbou samou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jak už pan ministr uvedl, norma svým způsobem spěchá. Právě proto, že prezidentské volby budou zanedlouho a je podle zkušeností třeba upravit zákon, který jsme schvalovali v minulém období, právě proto, aby nevznikaly spory o to, jestli kandidát je skutečně kandidátem, protože má dostatek hlasů pod danou peticí. Způsobů, jak to lze upravit, je jistě celá řada, ale k tomu se určitě dostaneme na jednání výborů.

Myslím, že tisk jako takový obsahuje ještě spoustu technických úprav, které vycházejí ze zkušeností ve volbách a zaslouží si pozornost výborů. Myslím, že můžeme určitě diskutovat i o věcech, které se týkají rozhodnutí soudů, která nutí naši legislativu k tomu, abychom upravili jiným způsobem otázku možnosti občana EU volit v komunálních volbách při neexistenci trvalého, resp. při neexistenci přechodného pobytu. To bude věc, které se budeme velmi poctivě věnovat, protože podle zásady a úmluv, ke kterým Česká republika přistoupila, občané EU na celém území Unie mají právo volit v komunálních volbách v případě, že mají zde bydliště. Nicméně toto právo se nevztahuje, a já bych byl pro to, aby se nevztahovalo ani v budoucnu, na neobčany EU, kteří u nás mají evropský pobyt.

My jsme tady v minulosti projednávali úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Byli jsme kritizováni tehdy jako Sněmovna veřejnou ochránkyní práv za to, že jsme odmítli rozšířit souhlas s úmluvou na ta místa, která by nás zavázala v tom, že cizinci - neobčané EU budou mít právo volit. My jsme tehdy jejich možnost rozšíření práva odmítli. A já budu rád, když to tak zůstane dále, protože si myslím, že to není něco, co by prospělo České republice. Spíš si myslím, že by to v řadě míst, konkrétních lokalit, vyvolalo velké problémy a že podmínkou účasti ve volbách by mělo být státní občanství nebo občanství některého ze států EU. Protože o tom jsme rozhodli už vstupem do EU a tato věc už tedy na této úrovni platí, takže tady nejde o to, že bychom zaváděli cokoliv nového. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Radima Fialy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, volně navážu na kolegu Jeronýma Tejce a budu věcný.

Návrh úpravy zákona, který předložila vládní koalice, znamená vytvoření podmínek pro vznik islámských zón v našich městech a obcích. Jde o to, že máme spoustu občanů EU, kteří už dneska na základě různých relokací budou migrovat i po EU a budou se v budoucnu stěhovat. Přiznáváte volební právo v komunálních volbách pro cizince s přechodným pobytem na území České republiky. Zatím pouze pro cizince ze zemí EU. Zatím. Už víme, že pan ministr Dienstbier navrhoval, aby šlo o všechny cizince z celého světa. Vznik islámských zón v naší republice bude postupným procesem, ke kterému dnes děláte první krok. Tyto zóny nevzniknou hned, ale za několik let se začnou formovat v našich městech a obcích, kde se náš občan stane cizincem. Zde budou, jako v řadě měst Francie, Německa a dalších evropských států, chodit hlídky islámského práva šaría a v mešitách se bude hlásat islám, jehož části jsou prokazatelně neslučitelné s naším pojetím svobody a demokracie.

Vážené kolegyně, kolegové, berete na sebe velkou odpovědnost. Vznik těchto komunit bude znamenat také příchod teroru a násilí. Zkušenosti v tomto směru mluví jednoznačně. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie na nebezpečí takové situace upozorňuje opakovaně. Opakovaně zde ve Sněmovně na ně upozorňuje náš předseda Tomio Okamura i já. Zatím marně. Část z vás se bojí svých stranických šéfů, asi. Část z vás si říká, nějak to dopadne, proč si komplikovat život. Mohu vás ale ujistit, že občané této země tuto situaci vidí jinak. Je jasné, že svoboda a demokracie v Evropě čelí obrovskému nebezpečí. A čeká nás těžký zápas za tyto hodnoty.

Pokud vyjádříte souhlas s tímto návrhem zákona, s tímto rozšířením volebního práva v našich obcích a městech, tak na sebe berete obrovskou odpovědnost za bezpečnost našich občanů v této zemi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Poté pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím se asi omluvit. Nevysvětlil jsem to do detailů při svém úvodním slově. Prosím pěkně, nejedná se o nic nového než zavedení povinnosti, kterou jsme na sebe vzali při vstupu do EU. To znamená, jedná se čistě jenom o dva typy voleb, jsou to volby komunální a volby do Evropského parlamentu. A jedná se pouze a jenom pro občany členských států EU. Jedná se čistě a jenom o členy a občany těchto států. A je to z jednoho prostého důvodu. My jsme už v minulosti akceptovali jejich volební právo u těch, kteří měli trvalé bydliště na území České republiky. Právě správní soudy svou judikaturou toto stanovisko Ministerstva vnitra změnily a to stanovisko je v současné době, že to právo mají i lidé s tzv. přechodným pobytem, ale zdůrazňuji, že se jedná pouze a jenom o občany členských států EU. Bylo to Ministerstvo vnitra, které se dlouhodobě brání tomu, aby tady mohli cizinci v České republice hlasovat. Jsme si vědomi toho, že by to mohlo znamenat například v pohraničí vytvoření různých enkláv a mohlo by to velmi výrazně ovlivnit veřejný život.

Chci jenom ubezpečit poslance a poslankyně, že toto je čistě jenom v tomto rozsahu. Dva typy voleb - volby do Evropského parlamentu, volby komunální. A jenom a jenom to, co jsme se zavázali při vstupových smlouvách pro občany členských států EU, i s přechodným pobytem nově.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Šarapatku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, domnívám se, že právo volit a být volen je privilegiem spojeným s občanstvím. A vzhledem k tomu, že nemáme žádné evropské občanství zatím, tak s tím nesouhlasím. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S přednostním... Ano, pane poslanče. S přednostním právem... Dobrá. Jestli to panu poslanci Tejcovi nevadí, tak pojďte s faktickou, pane poslanče Novotný. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP