(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu KSČM a s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající... pardon, pane předsedající, paní a pánové... Ano. Dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s výsledky jednání poslaneckého klubu KSČM k závěrečnému postoji nebo hlasování v zákonu o střetu zájmů.

Víte, měl jsem dojem, že tady jde o nějakou zásadní, téměř bych řekl civilizační záležitost, bude-li, nebo nebude-li dále pokračovat civilizace evropského typu. A nakonec mám pocit, že hora porodila myš. Několik málo zajímavostí nás přece jenom vede k tomu, že se nad celým průběhem projednávání tohoto návrhu včetně hlasování o pozměňovacích návrzích... (Neklid v sále.) Chvilinku, nebojte se, chvilinku pozastavím.

Mě třeba osobně a vás mnohé, kolegyně a kolegové třeba i z ostatních stran, zaujalo, zejména ty z vás, kteří jste návrhy projednávali na výboru, že pozměňovací návrhy, které vycházely z dílny poslance sociální demokracie a které ve výboru poslanci sociální demokracie podpořili, tak zde v Poslanecké sněmovně se potom postavili k návrhům odmítavě. Teď mám na mysli to, co i poslanecký klub KSČM chtěl podpořit a inzeroval, že to podpoří, a to jsou návrhy pana kolegy Chvojky.

Na druhé straně je dobře, že alespoň částečně došlo na to, co my jako komunistický klub říkáme odedávna, od počátku těchto nových věků, že sloužíme-li, máme být nezávislí. A teď nemyslím nezávislí jakoby politicky, ale máme být nezávislí na tom, že nemáme sloužit nikomu jinému než občanovi. To znamená, vlastním-li média, už je tam určitá závislost. Už přece jenom mám určitý náskok. Mám-li jinou moc, například velmi silnou moc ekonomickou, mám zajisté jinačí startovací čáru oproti ostatním stranám, hnutím, případně jednotlivcům, kteří veřejnou službu vykonávají.

Potěšilo nás na druhé straně, že veřejné zakázky nemůže dostat firma, kde je větší než čtvrtinové vlastnictví onoho politika. Trošku nás zaskočilo, a tady by se měl možná pan předseda vlády zamyslet nad tím, jak vláda sama posuzovala pozměňovací návrhy, ministr, který to zde předkládal u mnoha návrhů, i které vyšly přímo z dílny sociální demokracie nebo z vládních lavic, nevěděl, protože neutrální postoj znamená, že nevím, jestli mám být pro, nebo proti. Možná vláda skutečně nebyla schopna ve třech stranách, které spolu vládnou, najít jednoticí názor, a potom bylo lepší hrát takového mrtvého brouka.

Nicméně výsledek je takový, že z toho vyšel zákon, který je o něco lepší než řešení dosavadní. Například pozitivum je, že patnáctidenní lhůta pro podání prohlášení už není jakousi dobrovolnou záležitostí, ale příslušný orgán má právo a povinnost téměř vyzvat toho, kdo lhůtu nedodrží, aby urychleně prohlášení dodal. To jsou věci, které jsou určitým pokrokem. Nicméně prošel úřad. Je to další úřad, řádově stomilionový úřad, který daňový poplatník bude muset platit, přičemž samozřejmě je tady možnost jiná, daleko levnější, ta nebyla vyslyšena. Prošel úřad v řadě dalších úřadů, které jsou řádově s náklady kolem stamilionů korun. Jsou určitě také zatěžující. Jsem docela zaražen, že ty strany, které tvrdí, že se chovají velmi ekonomicky a úsporně, úřad podpořily.

Výsledek je tak trošičku rozpačitý. Tak trošičku bezzubý. Hlavně že máme ten úřad. Ale je tak rozpačitý a tak bezzubý, že osobně jsem přesvědčen, že jej s klidným svědomím můžou podpořit i kolegyně a kolegové z hnutí ANO. Pan předseda Faltýnek, domnívám se, nám sdělí, že podpoří zákon.

Ale víte co? I malý pokrok je pokrokem. Pro nás, pro komunistický klub, nakonec pozitiva, která jsou, převážila. Celý klub jednotným hlasováním v závěrečném hlasování podpoří onen návrh zákona. A spíše jde o to, jestli se v dalších obdobích budeme snažit přece jenom dosáhnout toho, co jsme kdekteří inzerovali, že chceme, aby věci byly transparentnější. Že chceme, aby věci byly jasnější, aby politika byla nezávislejší. Aby politik byl nezávislejší při dodržení základních občanských práv. Nechci se dotýkat otázky vlastnických práv nebo práva vlastnit. Právo nakládat svým majetkem a tak podobně. Ale musí to být vyvážené tak, aby toto právo nepřekáželo komukoliv ve výkonu kvalitní veřejné služby. Veřejné služby takové, která je službou pro veřejnost, nikoliv službou sama sobě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ještě pan ministr zemědělství Marian Jurečka k hlasování. Jednu technickou, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Jenom chci k hlasování uvést, když jsem se dodatečně potom díval při hlasování o návrhu D2.1 a D2.2 Martina Plíška u pozměňovacího návrhu, pokud jde o omezení podnikání veřejného funkcionáře, jsem hlasoval pro. Na sjetině jsem měl, že jsem se zdržel. Nezpochybňuji toto hlasování, ale pro stenozáznam to uvádím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedající. K té poznámce kolegy Pavla Kováčika jenom já poznámku. Haló noviny. Haló, haló.

Přátelé, prosím vás, chtěl bych v prvé řadě poděkovat za to, že aspoň částečně zvítězil zdravý selský rozum a většinově jsme nepodpořili to, že člen vlády nesmí vlastnit majetek. Za to bych vám chtěl moc poděkovat a děkuji.

Pokud se týká ostatních záležitostí, my jsme se o tom bavili, radili v našem poslaneckém klubu a v podstatě se domníváme, že je proti základním principům právního státu přijímat zákony, které mají regulovat chování pouze jednoho člověka. Chtěli jsme zákon, který zamezí skutečnému střetu zájmu politiků bez ohledu na jejich jména. Bohužel, to se nestalo. Potvrdil to na svém Twitteru předseda ODS Petr Fiala. S dovolením bych přečetl jeho stanovisko. "Zákon o střetu zájmů řeší hlavně střet zájmů Andreje Babiše. Není důvod to nepřiznat. Zákon o jednom člověku není ideální, přesto je potřebný."

Z tohoto důvodu, ne z tohoto důvodu, že to říká předseda ODS Petr Fiala, ale z toho důvodu toho principu jsme se dohodli, že většinově nepodpoříme konečnou verzi tohoto zákona.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP