(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra k F1? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrhu F1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 171, přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Návrh F2 bude předmětem dalšího hlasování a zde opět návrh pana kolegy Chvojky o vypuštění omezení práva na podíl na zisku. Ústavněprávní výbor se rozhodl, že doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrhu F2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 172, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. A pokud se týká dalšího hlasování, tak bychom měli hlasovat o návrhu A4 v části týkající se § 4a, dále A10, dále návrhy A29, A30, A31, A32 v části týkající se vložení nového písmene b) v § 23 odst. 1, a návrhy 35 a 40, jedním hlasováním. Pokud se týká materie, je to doplnění evidence, doplnění skutkové podstaty a přechodná ustanovení. Pokud se týká doporučení ústavněprávního výboru, tak musím konstatovat, že v tomto ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 173, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: (Po krátkém hledání.) Budeme hlasovat o návrzích D1.1 až D1.3 společně jedním hlasováním, protože nebyly přijaty návrhy, o kterých jsme právě hlasovali. Takže návrhy D1.1 až D1.3 se týkají návrhu pana kolegy Plíška - omezení podnikání veřejného funkcionáře. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrzích D1.1 až D1.3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 174, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 74. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Nyní tedy bychom pokračovali do okruhu zákona § 4b, a to hlasováním o návrzích F3 až F6 společně jedním hlasováním. Je to návrh pana kolegy Chvojky o vypuštění omezení vrcholného veřejného funkcionáře, který nemá podíl na zisku atd. Pokud se týká ústavněprávního výboru, tak F3 až F6 ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrzích F3 až F6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 175, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Protože nebyly přijaty návrhy F3 až F6, je nutno hlasovat o návrhu A4 týkajícím se § 4b, o kterých jsem hovořil. (Z pléna žádají ještě jednou.) Budeme hlasovat o návrhu A4 v části týkající se § 4b a to je důsledek nepřijetí předchozího hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Zpravodaj si vyjasňuje.) Pardon, pokud je tady nějaká pochybnost, prosím legislativu.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Prosím legislativu, aby vysvětlila, protože vycházím z textu, který je vámi konzultován. Pokračujeme v proceduře. (Chvíle na konzultaci.) Vysvětleno a postupovali jsme v pořádku.

Takže já ještě jednou zopakuji, že hlasujeme o A4 v části týkající se § 4b.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru?

 

Poslanec Vlastimil Vozka: A4 - vycházím z toho, že jsme hlasovali A3 až A9, takže stanovisko doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrhu A4 v části týkající se § 4b. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 176, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Nyní tedy pokračujeme okruhem hlasování ve věcné náplni § 4c. Nyní tedy hlasujeme o návrhu F1 týkajícím se tedy 4c. Znovu připomínám, že to je to navržení vrcholných funkcionářů disponovat s hlasovacími právy pana kolegy Chvojky. Pokud se týká F1, ústavněprávní doporučil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrhu F1 týkajícím se části § 4c. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 177, přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Nyní bychom hlasovali o návrhu F2 rovněž ve věci § 4c. Pokud se týká F2, to je návrh pana kolegy Chvojky - vypuštění omezení práva na podíl na zisku. Pokud se týká názoru ústavněprávního výboru, tak ve věci F2 ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu F2 týkajícím se části § 4c. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 178, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 41. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. A pokud se týká dalšího hlasování, tak je to návrh A4 v části týkající se § 4c, dále A11, návrhy A29, A30, A31, A32 v části týkající se vložení nového písmene c) v § 23 odst. 1, návrhy A35, A37 a A40, společně jedním hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP