(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana zpravodaje? (Souhlasné.) Stanovisko pana ministra? Pardon, pane ministře, prosím, zapněte si mikrofon.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Já nesouhlasím s věcnou podstatou toho návrhu, ale souhlasím s tím, že je potřeba ho legislativně technicky upravit, tak jak bylo načteno, aby o něm vůbec bylo možné hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, jednací řád o takovémto stanovisku nehovoří. Stanovisko souhlasné, nesouhlasné nebo neutrální. Jiné není možno. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Souhlas s legislativně technickou úpravou návrhu, aby o něm bylo možno hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak pokud nemá z poslanců nikdo proti tomuto stanovisku námitky, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 160, přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro 188. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Takže nyní budeme pokračovat návrhem A1, což je tedy legislativní zpřesnění zpravodajské služby, § 2 odst. 2 písm. d). Návrh z ústavněprávního výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ústavněprávní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 161, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 187, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Za další hlasování navrhuji hlasovat o návrzích A3 a A9 společně jedním hlasováním. Jedná se o legislativní zpřesnění veřejného zájmu. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích A3 a A9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 162, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 181, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Budeme pokračovat hlasováním o návrzích E1 až E23 pana kolegy Bendy. Je to zjednodušeně charakterizováno jako návrhy zachovávající stávající způsob evidence oznámení veřejných funkcionářů. (Předsedající: Stanovisko výboru?) Stanovisko výboru k E1 až E23 nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích E1 až E23. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 163, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: V tomto případě postupujeme podle hlasovací procedury tak, že budeme hlasovat o návrzích G21 a G25, což tedy je návrh pana kolegy Tejce ve věci precizace výborových návrhů. Pokud se týká ústavněprávního výboru, tak ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak jestli to dobře chápu, budeme hlasovat o návrzích G21 a G25, ústavněprávní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích G21 a G25. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 164, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 186, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Nyní budeme pokračovat ve smyslu upravené procedury hlasováním o návrzích A2, A8, A13 až A20, A22 až A24, A28, A38, A39 společně jedním hlasováním, tak jak nás s tím seznámil pan kolega Tejc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru?

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pokud se týká 21 až... promiňte, až 25, ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas, nedoporučuje přijetí.)

Zahajuji hlasování o návrzích A2, A8, A13 až A20, A22 až 24, A28, A38, A39. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 165, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 183, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Nyní tedy navrhuji hlasovat ve smyslu procedury o návrhu G26. Jedná se o návrh na omezení možnosti získání informace z registru a ústavněprávní výbor nepřijal doporučení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu G26. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 166, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Nyní tedy nebyl přijat, zamítnuto, takže budeme hlasovat o návrhu A26. Ano, A26, stanovisko ústavněprávního výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování o A26. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 167, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Nyní pokračujeme hlasováním o návrzích A33, A34 a A36. Jedná se o přechodné ustanovení k podávání oznámení členů Parlamentu, a pokud se týká ústavněprávního výboru, tak ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrzích A33, A34 a A36. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 168, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 188, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji a budeme pokračovat hlasováním o návrhu A27, což je vymezení okamžiku možného nahlížení do registru a ústavněprávní výbor nepřijal v tomto doporučení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A27. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 169, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Budeme pokračovat návrhem A5, to je zákaz účasti v zadávacích řízeních podle zákona, v nichž veřejný funkcionář či jím ovládaná osoba vlastní podíl minimálně 25 %. Ústavněprávní výbor se usnesl, že doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrhu A5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 170, přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 137, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Nyní tedy nás čeká série hlasování, která budou podle dílčích okruhů § 4a, 4b a 4c. První hlasování k okruhu § 4a, navrhuji tedy návrh F1. Pokud se týká ústavně právního výboru, tak ústavněprávní výbor doporučuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP