(10.50 hodin)
(pokračuje Vozka)

Za další by se hlasovalo o návrzích A33, A34 a A36 společně jedním hlasováním.

Za další by se hlasovalo o návrhu A27, za další hlasování návrh A5.

Další hlasování by bylo o návrzích F1 až F6 společně jedním hlasováním.

Dalším hlasováním bylo hlasování o návrzích A4, A10, A11, A29, A30, A31, A32, A35, A37 a A40 společně jedním hlasováním.

Budou-li přijaty tyto návrhy, to znamená A4, A10, A11, A29, A30, A31, A32, A35, A37 a A40, jsou návrhy D1.1 až D1.3 nehlasovatelné. Nebudou-li přijaty návrhy A4, A10, A11, A29, A30, A31, A32, A35, A37 a A40, je nutno hlasovat o návrzích D1.1 až D1.3.

Dalším hlasováním by bylo hlasování o návrzích A6 a A7 společně jedním hlasováním.

Další hlasování o návrhu A12. Další hlasování o návrhu B1. Další hlasování o návrhu B2. Další hlasování o návrhu B3 a B4 společně jedním hlasováním.

Dalším hlasováním by bylo hlasování o návrhu C1 a C2 společně jedním hlasováním.

V dalším hlasování navrhuje ústavněprávní výbor hlasovat o návrzích D2.1 a D2.2 společně jedním hlasováním.

A nakonec ve finále hlasování o zákonu jako celku.

Není to jednoduché, ale následně k tomu je potřeba uvést, že ústavněprávní výbor k hlasování A1 doporučil, návrhy A3, A9 doporučil, návrhy E1 až E23 - stanovisko nebylo přijato. Návrhy G21 -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane kolego, nechci vám do toho zasahovat, ale v případě procedury se budu vždycky tázat na stanovisko výborů. Není nutné to teď předčítat.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Zdálo se mi to předčasné. Takže procedura, kterou schválil ústavněprávní výbor dne 2. září, byla přednesena a je možné o ní jednat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se ptám, jestli k tomuto návrhu procedury má někdo jiný návrh. Hlásí se pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedající. Už jsem to avizoval ve svém příspěvku, že přicházím s návrhem alternativní hlasovací procedury. Nebudu tak vyčerpávající jako kolega Vozka. Ona vychází z té původní, která nám teď byla precizně přečtená, ale podstatný rozdíl je v bodě 8, kdy navrhuji, aby se o pozměňovacím návrhu A4 hlasovalo ve věcně oddělených okruzích. My tam totiž budeme řešit § 4a, takže budeme hlasovat o části návrhu A4, který se týká § 4a, což je problematika ovládající osoby v obchodních korporacích. Potom bychom hlasovali o § 4b, kde se mluví o přijímání dotací a ztrátě podílu na zisku, a pak bychom hlasovali o § 4c, což je zákaz vlastnění médií, když to řeknu zkráceně.

Abych vám to ještě trochu zkomplikoval, tak jsou tam k tomu ještě pozměňovací návrhy F pana kolegy Chvojky, o kterých legislativa hovoří jako zmírňujících modifikacích. Já říkám, že trošku učesávají ten původní návrh. Ony nejsou schopné samostatné existence, takže když schválíme návrhy F, tak potom stejně hlasujeme o návrhu A4 v té části už zmírněné pozměňovacím návrhem F. A když F nepřijmeme, tak stejně hlasujeme o pozměněné části A4.

Doufám, že je to všem úplně jasné, jak jsem to teď řekl. (Smích v lavicích.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Úplně všem je to úplně jasné. Děkuji panu poslanci Vondráčkovi.

Další k proceduře se hlásí pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Pro ty, kterým to jasné už je, bych si dovolil navrhnout změnu, která na první pohled jasná nebude, ale myslím si, že si to vysvětlíme. Myslím, že nejjednodušší bude odkázat na pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka, který byl včera rozdán na stůl. To znamená, já bych se připojil k tomu, abychom hlasovali o proceduře a upřednostnili pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka, který popsal a který tedy byl rozdán na stůl.

Pouze bych v něm navrhl drobnou změnu, která není změnou věcnou, ale spíše legislativní, a to abychom skutečně neopomněli hlasovat o všech pozměňovacích návrzích. Protože kdybychom tu změnu, kterou navrhuji já, nepřijali, tak pak se nedostaneme k hlasování, které se dotýká původního návrhu paní poslankyně Válkové a Benešové, který se zabývá zřízením povinnosti podávat prohlášení o majetku pro soudce a státní zástupce.

Ta změna je relativně jednoduchá. Do bodu 4 procedury pana poslance Vondráčka jsou dvě odrážky. Ta druhá odrážka má pět bodů a my bychom za ten druhý bod, který zní "nebudou-li přijaty návrhy G21 a G25, hlasovat o návrzích A2, A8, A13 až A20, A21 až A25, A28, A38, A39 společně jedním hlasováním" doplnili nový bod a vložili ho před ty dva poslední. Ten bod by zněl nově: "Budou-li přijaty návrhy G21 a G25, hlasovat o návrzích A2, A8, A13 až A20, A22 až A24, A28, A38 a A39 společně jedním hlasováním."

Jde tedy spíše o to, abychom neopomněli v případě schválení pozměňovacích návrhů G21 a G25 hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou pozměňovacími návrhy ústavněprávního výboru, nicméně původně návrhy kolegyň, které zavádí tuto novou povinnost.

Kdybych to mohl zjednodušit panu předsedajícímu, tak pokud by s tím souhlasil pan poslanec Vondráček, tak bych navrhl, aby se hlasovalo pouze jednou o proceduře, a to tedy o návrhu pana poslance Vondráčka na hlasovací proceduru, která byla včera všem rozdána, současně ve znění toho mého doplnění, o kterém jsem teď hovořil a které je spíše legislativní. Nemá vliv na věcnou stránku toho rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se musím zeptat pana poslance Vondráčka, jestli s tímto návrhem pana poslance Tejce na úpravu své navrhované procedury souhlasí. V případě že ne, dám nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Tejce, a pak teprve o vašem návrhu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Ano, souhlasím. Věc máme předjednanou. Navrhuji tedy, abychom hlasovali o té alternativní proceduře ve znění doplnění pana kolegy Tejce.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Děkuji za výrazné zjednodušení.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji jako alternativní proceduru předložil pan poslanec Vondráček, s úpravou, kterou do ní zahrnul pan poslanec Jeroným Tejc. Každý rozumí, o čem hlasujeme? Je to tak.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak ji předložil pan poslanec Vondráček, s úpravou pana poslance Tejce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 159. Přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby přistoupil k řečnickému pultu, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim před hlasováním stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, děkuji. Čeká nás tedy poměrně zajímavá část pracovního dne, a to se popasujeme, tedy podle schválené procedury -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane zpravodaji, bude ještě zajímavější, když si přikloníte mikrofon a budete hlasitější. Děkuji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, tak budu hlasitější.

První částí procedury je návrh technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesených ve třetím čtení. Týká se to tedy pozměňovacích návrhů C, C1, o kterých tedy budeme hlasovat. Ale myslím si, že z hlediska legislativního procesu to musíme odsouhlasit nyní. A pokud by náhodou C1 nebyl přijat, tak vlastně to potom legislativně doupravíme.

Takže předkládám návrh technických úprav podle návrhu, který byl přednesen, to je pozměňovacího návrhu pod C1, kde se slovo "číslovka" nahrazuje slovem "číslovky". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP