(10.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

V rámci třetího čtení nepadlo ani slovo o dalších pozměňovacích návrzích, třeba že se zvyšuje hranice jednotlivých movitých věcí na 50 tisíc, které se budou uvádět. Je tam pozměňující návrh, že se třeba ponechá současný stav, součet 500 tisíc. Pod 500 tisíc se nemusí majetek uvádět. Spousta konkrétních věcí. A všechno je to škrtnuté jedním nebo několika pozměňujícími návrhy, o kterých ať mi tady říká, kdo chce, jediným důvodem a motivem je Andrej Babiš. Jediným spouštěcím mechanismem je Andrej Babiš. Že se potom už ta debata posouvá a bavíme se o principech, to je věc druhá. A bavíme se o principu, zda umožnit lidem, kteří majetek mají, kteří úspěšně podnikali, jestli jim umožnit vstup do politiky, nebo nikoli. Jestli je postavit před Sofiinu volbu všeho se zbavit a jít do politiky a sloužit veřejnosti, anebo si ponechat majetek, opatřit ho náležitým způsobem.

Celou debatu podle mě degraduje skutečnost, jak jednoduché - jak jsme k tomu přímo nabádáni - jak jednoduché je obejít celou tuto novelu. Prostě převede se to na někoho jiného. Na nějakého příbuzného, na nějakého vhodného člověka. A opravdu potom je otázka, jestli to není bouře ve sklenici vody. My tady řešíme něco, o čem se od začátku bavíme, že svým způsobem bude těžko vynutitelné. A je tady jenom nějaká politická debata a je namířena jedním směrem. Mně jako právníkovi vadí konkrétní věci a budu ve třetím čtení mluvit konkrétně k pozměňovacím návrhům, a samozřejmě je to určitá nepropracovanost a nedomyšlenost těch návrhů. Protože ten návrh, jak je, jak jsem říkal, je namířen proti našemu předsedovi. Například co se týče vlastnictví médií, tak se tam zmiňují pouze tištěná periodika, rozhlas a televize. Ale jak už třeba naznačil tady kolega Chalupa, a co internetové zpravodajské servery? Co sociální sítě, co neperiodické tiskoviny? Ten návrh už teď, jak je předkládaný, tak je v podstatě zastaralý, protože technologie se vyvíjí takovým způsobem, že na to není reagováno.

A víte, v čem je problém, proč to celé je? Že tady v podstatě neproběhla žádná diskuse. Žádná rozumná diskuse. Až na výjimky z jiných stran, které na to taky poukazovaly, že by se mělo jít cestou vládního návrhu, třeba zpracovat, projít procesem RIA, jak to bývá zvykem u vládních návrhů, zamyslet se nad souvztažnostmi a vůbec celkovou úpravou, toto všecko chybí a nějaká debata uvnitř koalice neproběhla taky žádná. Neproběhlo žádné koaliční jednání. Koaliční partner nepřišel s tím, že hodlá předložit tyto návrhy a že tuto situaci chce řešit. Nepřišel s tím ani v době, kdy se podepisovala koaliční smlouva, kdy samozřejmě pan premiér moc dobře věděl, co pan Babiš vlastní a jak přišel do politiky. Ale když se měl stát premiérem a měla se podepsat koaliční smlouva, tak mu to v nejmenším nevadilo. A teď to vadí. A teď přicházíme s touhle debatou.

Co se týče ústavnosti. Největší problém mám skutečně s článkem 21 odst. 4, kdy nám Listina základních práv a svobod jasně garantuje, že všichni máme stejný přístup k veřejným funkcím, voleným, ale i jiným. A tato Listina je tímto způsobem poškozována. (Odmlka pro hluk, poslanci se baví v lavicích.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid!

 

Poslanec Radek Vondráček: Já si myslím, že stále mluvím konkrétně k jednotlivým návrhům a držím se věcné roviny.

Takže chybí nám tady debata o této části, chybí nám debata o kolizi s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod o právu vlastnit majetek. A až to bude zkoumat, případně, jak už jsem byl vyzýván několikrát a dotazován, jestli se obrátíme na Ústavní soud, tak Ústavní soud bude především zkoumat otázku proporcionality. Jestliže toto omezení, které vy navrhujete a které nemá obdoby v žádné vyspělé demokracii, jak jsme dneska slyšeli, jestli je za hranou, nebo není - já tvrdím, že je za hranou. A je za hranou souvztažnosti. A když se podíváte komplexně na celý právní řád. Protože náš právní řád nenabízí žádnou právem aprobovanou možnost, jak se zachovat. Například ve Spojených státech mají dobrou zkušenost s tzv. braintrust. Já jsem si včera u oběda otevřel noviny a tam bylo napsáno, že v rámci kampaně Donald Trump otevřel nový hotel. Protože on ví, že jejich právní řád a jejich zvyklosti mu umožňují se vypořádat se svým majetkem, a asi by ho těžko otevřel. Anebo že by předpokládal, že nevyhraje? Že by nechtěl vyhrát? Myslím, že těžko by otvíral nový hotel za situace, kdyby věděl, že ho bude muset za měsíc po volbách prodávat. Znovu říkám, inspirujme se ve vyspělých demokraciích.

Z tohoto důvodu, jak jsem říkal, tam těch věcí je víc, nedotažených. Mluvil jsem o médiích, mluvil jsem o protiústavnosti. A celý problém je, že neproběhla žádná normální diskuse na nějaké slušné úrovni. Ta diskuse, co byla tady, to bylo buď ano, buď souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Já vím, že koaliční smlouva je takový sňatek z rozumu, ale každé manželství, aby nějakým způsobem fungovalo, tak by si ti dva měli aspoň v základních principech naslouchat a měli by spolu komunikovat. A jestli někdo tady má informaci o tom, že by třeba někdo přišel za Andrejem Babišem a řekl: My to chceme řešit, je tady velká společenská poptávka, vymysleme nějaký způsob. Budu tady fabulovat: například spojit to s novelou nového občanského zákoníku a upravit nějakým způsobem úpravu svěřeneckých fondů tak, aby tam byla třeba speciální úprava na tyto případy, aby se na to hodila, aby na to byla vhodná. V tom zmiňovaném Chorvatsku mají možnost, nebo dokonce povinnost, když jdou do politiky, do vyšší funkce, členové vlády, tak dávají svůj majetek do správy. Do správy některým certifikovaným subjektům. Teď nechci nějak dělat reklamu, jsou to zpravidla advokátní kanceláře. Ale prostě mají způsob, mají odpověď. Já jsem se na to ptal už v tom druhém čtení. Žádnou odpověď jsem tady neslyšel. Jeden kolega mi řekl, že je mu to v podstatě jedno, co se s tím majetkem stane.

Když bude mít ten dotyčný - a nebavíme se teď o Andreji Babišovi, protože nikdo neví, co bude příští volební období. Ale když přijde někdo úspěšný, jak jsem říkal, úspěšný lékař, který má svoji soukromou kliniku, takže je to ideální manažer, má ideální zkušenosti, a někdo mu nabídne pozici ministra zdravotnictví, tak bude stát před Sofiinou volbou: prodat to, co jsem celý život budoval, a jít dělat ministra, a spočítejte si průměrnou životnost ministrů zdravotnictví, anebo se na to vykašlu. A v tuto chvíli opravdu ten návrh směřuje proti samotným principům hnutí ANO přivést do politiky lidi, kteří chtějí nějakým způsobem být veřejně prospěšní a zkultivovat a zlepšit veřejný prostor.

Takže bych poprosil na závěr všechny hlasující, podpořme původní vládní návrh a tyto pozměňující návrhy, které se objevily až částečně ve výboru a částečně v rámci druhého čtení, že to načetli sami poslanci a neproběhla k tomu žádná opravdu solidní diskuse, vraťme se k tomu. Nikdo z ANO neřekne ne v tomhle případě. Bavme se o tom a najděme odpověď tak, aby to bylo v souladu s právním řádem České republiky.

Na závěr bych jenom chtěl poprosit o pochopení. Dostali jste včera na stůl pozměňující hlasovací proceduru. Je to možná na poslední chvíli, ta procedura není jednoduchá. Nicméně má nějaký vývoj, vychází z debaty na ústavněprávním výboru, kdy už tam jsem navrhoval, že by se o jednotlivých paragrafech, tzn. ovládající osoba, vlastnictví médií a možnost přijímat dotace, tzn. § 4a, 4b, 4c, které se původně měly hlasovat jedním hlasováním, tak jsme nyní rozčlenili a bude se hlasovat zvlášť. To je jediná změna. Určitě o ní blíže pohovoří ještě kolega zpravodaj, ale jsem pod tím podepsaný, tak není to žádná partyzánština, je to vydiskutované. Zkrátka se vychytaly mouchy a procedura, tak jak bude předložena, doufám, že je v pořádku a nebude komplikovat proces, kterého teď budeme účastni.

Děkuji za prostor. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pouze jedna informace, o proceduře budeme rozhodovat až po závěrečných slovech těsně před hlasováním o pozměňovacích návrzích.

Teď tady mám dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Zelienková stahuje, paní poslankyně Černochová si přeje vystoupit. Takže bude mít dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych vás chtěla požádat, abychom respektovali jednací řád této Poslanecké sněmovny. Nacházíme se ve třetím čtení. Mě nezajímají zákulisní informace z ložnice vládní koalice. Nezajímají mě informace ani z vaší kuchyně, ani koupelny, to si řešte na koaličním jednání vaší koalice. Mě zajímá výsledek hlasování, který za chvíli nastane. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP