(10.10 hodin)
(pokračuje Mihola)

Není také pravda, že lex Babiš - odmítali jsme tady toto rčení, nebo tuto tezi vždycky. Ta omezení se netýkají pouze 17 členů vlády. Konzultoval jsem to s odborníky na tuto záležitost. Týkají se také šéfů ústředních orgánů státní správy. A jak jste mohli zaznamenat, tak i v diskusích o tomto návrhu zákona jsme se velmi vehementně snažili, aby se to nezúžilo pouze na vládu, ale třeba také na hejtmany. Ale opravdu to není tak jednoduché. Už minimálně z toho lehce pochopitelného důvodu, že hejtman nerozhoduje samostatně, ale opřen o kolektivní orgán rady a posléze zastupitelstva.

Jednoduše řečeno nejsme také proti tomu, aby někdo z vlády podnikal, ale zásadně nám vadí to, aby tady byla možnost, aby se tento člen vlády ucházel o veřejné zakázky a žádal o dotace pro své firmy. A to není nějaké předjímání dopředu, pouze všichni dobře víme, že v České republice, a nejen zde, abychom neplísnili sami sebe, co je možné zneužít, se zpravidla bohužel zneužívá, dříve nebo později.

A teď ještě krátce komentář k postoji KDU-ČSL k návrhu zákona jako celku a k pozměňovacím návrhům. Je to vládní návrh. Jak celek jsme připraveni podpořit, ale jde nám především také o podporu těch citlivých pozměňovacích a diskutovaných pozměňovacích návrhů. Za klub KDU-ČSL bych chtěl říct, že podpoříme pozměňovací návrhy kolegy Plíška, aby stát nemohl poskytnout dotaci nebo veřejnou pobídku obchodní společnosti, ve které má člen vlády větší podíl jak 25 %. Dále podpoříme část pozměňovacího návrhu kolegy Chvojky, kde by nově nesměli členové vlády vlastnit televizi, rozhlas nebo periodický tisk.

Pro náš postoj nalézáme oporu i v zahraničí, kde mají se střetem zájmů s bohatými lidmi v politice dlouhodobé zkušenosti. Já se většinou hlásím k Německu a Rakousku, sousedním zemím, ale s dovolením použiji teď i takové srovnání se Spojenými státy. Vede mě k tomu, že sám pan ministr financí se velmi často hlásil a i v jednom ze svých blogů hlásí k trojnásobnému starostovi New Yorku Bloombergovi, který jinak jako miliardář ovládající jednu z největších mediálních agentur byl také znám. Babiš se jím zaštiťuje například v blogu z konce letošního února. Když cituji doslova, tak je tam je řečeno mimo jiné: "Starostou New Yorku byl třikrát Michael Bloomberg, shodou okolností nejbohatší Newyorčan se jměním 38 mld. dolarů, přičemž město New York má stejně obyvatel jako bývalé Československo. Také Bloomberg měl potenciálně velký konflikt zájmů, ale všeobecně se uznává, že to byl velice úspěšný starosta, který pro své město hodně udělal. Newyorčané by ho neměnili." Tolik citace. Ale pro srovnání, když se k němu pan ministr financí hlásí, co musel ten jmenovaný starosta New Yorku udělat, aby se stal starostou po vyhraných volbách. Musel rozkrýt celý svůj majetek, dobrovolně ho zveřejnil. Musel prodat část svého majetku s konfliktem zájmů, omezit nakládání s částí svého majetku, zveřejnit sto největších zákazníků firmy Bloomberg L.P. jako jeho mediální společnosti. Dále byl pod neustálou kontrolou dozorčích orgánů a musel splnit přísné podmínky práva o konfliktu zájmů státu New York. Takže aby to tady bylo uceleně. Je tady nějaké dovolávání se, ale když se dovoláme, tak musíme úplně se vším všudy.

Ještě jednou konstatuji, že KDU-ČSL tedy vládní návrh podpoří i s diskutovanými pozměňovacími návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Plzáka, který má faktickou poznámku.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, opravdu reaguji fakticky na předřečníka. Pan kolega Mihola tady řekl, že už jsme tady 25 let mohli mít poměry jako v civilizovaných zemích. Pane kolego Miholo prostřednictvím předsedajícího, vy jste neposlouchal našeho pana předsedu Faltýnka, který říkal, jak to v civilizovaných zemích je. To znamená, že tam žádné takové opatření, jaké dávají pozměňovací návrhy, které vy podporujete, nemají.

Co nemají a neměli v civilizovaných zemích, byly akcie na doručitele. To jsme měli jenom my a ještě jedna malá země. A právě akcie na doručitele umožňovaly třeba i ministrům, kteří tady byli, mít firmy, které si přihrávaly státní zakázky. To vám nikomu nevadilo. To je zajímavé.

Co se týče ostatních pozměňovacích návrhů, že ze soutěže o titul největšího lumpa vyřazujeme hejtmany, radní a další, mě mrzí. Je to škoda. Takhle tu roli bezcharakterního člověka přisuzujeme pouze ministrovi. A vy to zřejmě asi schvalujete. Omlouvám se, ale pozměňovací návrhy, tak jak jsou předneseny, jsou nesmyslné a jsou proti civilizované Evropě. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická poznámka, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Plzák nám připomněl možnost obcházení zákonů a neetického chování díky akciím na doručitele. Pravděpodobně čerpal ze zkušeností svého pana předsedy a Čapího hnízda, který samozřejmě neváhal tohoto instrumentu použít k tomu, aby obešel pravidla dotačního programu pro malé a střední podnikatele. Pokud se ten člověk dopouštěl neetického chování kvůli tak malému objemu, jako je padesátimilionová dotace na Čapí hnízdo, proč si máme myslet, že by se choval etičtěji v případě miliardových obchodů, které ministr financí Andrej Babiš uzavírá s vlastníkem Agrofertu Andrejem Babišem?

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická poznámka, pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Krátká reakce na pana poslance Plzáka. Možná jsem sebestředný, ale on se díval na mě, když mluvil o bývalých ministrech. Snad jeden malý příklad. A dopředu říkám, že to, co jsem dělal já, nemá samozřejmě hodnotově a hlavně rozsahem vůbec srovnání s tím, co vlastní Andrej Babiš. Ale když jsem se stal ministrem, tak jsem odešel naprosto ze všech firem, ve kterých jsem byl, a prodal jsem naprosto veškeré podíly, které jsem měl, nikoliv manželce, ale normálně jsem je prodal. Tyto příklady kdysi dávno bývaly a dělávalo se to tak. To není nic nového, co se teď chce.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud nejsou další faktické, tak slovo má pan poslanec Vondráček, který je posledním řádně přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako poslední vystupující jsem si vyslechl jednotlivé příspěvky. Dobrá zpráva je, že tím významně zkrátím ten svůj, protože je asi zbytečné věci opakovat.

Na okraj - jsem rád, že tady zaznělo třeba i jméno pana Bloomberga. V tom příspěvku ještě chybí, že prodal veškeré své veřejně obchodovatelné cenné papíry, omezil vlastnictví, ztransparentnil, odešel z výkonných funkcí, ale nikdo ho nenutil, aby si vybral buď, a nebo. Nikdo ho nenutil, aby prodal nebo převedl nebo nějak zašmelil své impérium. Já si myslím, že Spojené státy americké jsou vyspělou demokracií, o čemž není pochyb, a měli bychom se inspirovat právě tímto směrem. Proto, jak dále budu uvádět, se domnívám, že návrhy, jak jsou předloženy, když je budeme posuzovat z ústavního hlediska a určité proporcionality, tak jsou za hranou.

Ale já už jsem měl poměrně delší příspěvek ve druhém čtení. Jsme ve třetím čtení, měli bychom se směřovat ke konkrétním návrhům.

Jak tady řekl pan ministr na úvod, je to novela zákona, která byla prioritou hnutí ANO, která přináší spoustu zásadních změn. (Poznámka ze sálu.) To neříkal, to říkám já. Vstupní majetková prohlášení, to, co už hnutí ANO udělalo v roce 2013 dobrovolně, centrální registr, který výrazným způsobem zefektivní veřejnou kontrolu, možná až příliš, že se budeme svlékat donaha jako politici, ale zkrátka to tak zřejmě v situaci, v jaké česká politika je, musí být. Systém sankcí a tak dále. Nepadlo tu o tomhle ani slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP