(9.40 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Článek tři stanoví, že nikdo nesmí být diskriminován z důvodu výkonu některého z těchto práv. Návrhy, podle mého názoru, kolegy Chvojky a Plíška, právníků, jsou s těmito principy v přímém rozporu, když osoba, která vlastní určitý majetek, je diskriminována omezením v právu zastávat veřejnou funkci člena vlády. Anebo naopak, osobě zastávající tuto funkci je upřeno vlastnit majetek.

V této souvislosti si kladu otázku: když chceme diskriminovat člena vlády, jaký je potom rozdíl mezi ministrem a hejtmanem, poslancem, senátorem, primátorem a dalšími uvolněnými politiky? Já říkám, že principiálně žádný. Každý z nich, pokud vlastní firmu, pokud bude chtít, tak zneužije své funkce ve prospěch své firmy, ať už ji převede na kohokoliv. Takových případů z minulosti je tady poměrně hodně, já jsem některé naznačil. Přesto. Já jsem původně avizoval, že bych podal tento pozměňovací návrh, ale já jsem tím pouze chtěl ukázat na absurditu toho návrhu, že ze zákona někomu zakážeme vlastnit majetek. Takže jsem ten návrh nepodal, protože mi to připadá absurdní.

Jako další argument - a včera mě celkem překvapila paní Vitovská v tom pořadu, když tam tím argumentovala, evidentně to neměla úplně nastudované.

Další argument od kolegů Plíška a Chvojky zaznívá, že taková úprava, jak ji oni navrhují, je běžná v celé Evropě. Není to pravda. Není to pravda. My jsme si nechali zpracovat, a koneckonců je to k dispozici, studii od Parlamentního institutu, která se jmenuje Omezení členů vlády vykonávat určité činnosti po dobu funkce a Deklarace členů vlády bránící střetu zájmů z dubna 2015. Ta říká, mimo jiné, že vlastnit majetek není zakázáno členům vlády v následujících státech - je potřeba jen studovat tyto věci - Velká Británie, Francie, Rakousko, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Norsko, Švýcarsko, Dánsko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Slovensko, Španělsko atd. Tak buďme prosím korektní v té argumentaci a používejme ověřené informace a nemaťme lidi.

Zákaz vlastnit podíl ve firmě je ve dvou státech, a to v Polsku, kde je omezen 10 procenty, a je v Chorvatsku. Informace k Polsku je pregnantně popsána v této studii, informace z Chorvatska, o které jsme zatím nikde nehovořili, je od kolegy Vondráčka, který byl s ústavněprávním výborem v Chorvatsku a tam ty věci diskutovali.

Dneska ráno opět kolega Plíšek hovořil v televizi a říkal - Itálie, Berlusconi... Tak přátelé, v Itálii, o které tak často, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, hovoříte s odkazem na Silvia Berlusconiho, toho Silvia Berlusconiho, ke kterému jeden z premiérů vaší vlády tak rád jezdil na chatu, na chatičku, malinkou (veselost v sále), tak ten zákon říká - cituji: "Pokud členové vlády řídili před vstupem do vlády vlastní podnik, musí jmenovat obchodního jednatele, který je po dobu výkonu vládní funkce zastoupí." O omezení vlastnictví tam není ani slovo. Vy tady matete neustále veřejnost, když chcete těmi svými návrhy omezit podnikání a řízení firem. A to je úplně mimo, ta argumentace. Tak prosím vás, ještě jednou, opravdu používejme relevantní argumenty.

Tolik velmi stručně z mé strany. Omlouvám se, že to bylo trošku delší, ale ráno mně to zkomplikoval ten článek pana Honzejka z Hospodářských novin. Ještě jednou se za to omlouvám a děkuji za pozornost, vážení kolegové a kolegyně. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Chtěl bych zareagovat na příspěvek ctěného kolegy, předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, nejsem asi tradiční politik, nesedím v politice od vysoké školy, už jsem mezitím stihl něco ukázat, nehodlám sedět v Poslanecké sněmovně ani do důchodu. Asi se shodneme na tom, že do politiky, což z vašeho vystoupení vyplynulo, by měli chodit úspěšní lidé, úspěšní ve svých oborech, ti, kteří něco dokázali. Jenom tak se politika v České republice změní.

Vy jste říkal o tom, že střet zájmů by neměl definovat jenom člena vlády, a já jako předseda Starostů a jako starosta či místostarosta obce vám říkám, že s vámi souhlasím. Ano, i primátoři, starostové, hejtmani mohou mít střet zájmů a není možné, aby třeba hejtman čerpal zakázky pro své firmy od kraje, není možné, aby primátor bral zakázky či dotace pro svoje městské firmy.

Ale pak je tady jedno obrovské riziko. My žijeme v době mediokracie, v době médií. A to, co definuje střet zájmů, a právě z mého pohledu nejvíce, je vlastnictví médií. Není možné, aby veřejné mínění bylo ovlivňováno majitelem médií, který je zároveň členem vlády. Nejedná se jenom o pana Babiše, jedná se o jakéhokoliv jiného vrcholného politika, který by v tomto obrovském střetu zájmů byl.

Demokracie podle některých definic je tam, kde jsou svobodné volby a svobodná média. V případě, že nebudeme mít svobodná média, je naše demokracie ohrožena. A my dnes stojíme před tímto úkolem, abychom nedovolili ohrožení naší demokracie.

Vy jste říkal, že se to dá udělat šaškárnou, že se budou převádět do svěřeneckých fondů nebo na manželky. Já se strašně omlouvám, ale když to šlo kvůli nějaké dotaci na Čapí hnízdo, určitě to ve jménu demokracie a svobody v naší zemi má cenu a má smysl. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď zde mám dvě faktické poznámky. Pan poslanec Koubek a potom pan poslanec Chalupa. Pan poslanec Koubek stahuje svoji faktickou poznámku. Slovo má tedy pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen velmi stručně. Navážu na svého předřečníka. Bylo tady řečeno o svobodných volbách. Proč nenecháme na voličích, aby sami posoudili, zda člověk, který má ambici vstoupit do politiky a uchází se o jejich přízeň a o jejich hlasy, aby tito voliči sami posoudili, zda tento člověk je důvěryhodný, nebo nedůvěryhodný? S tím, že samozřejmě transparentně prokáže svá vlastnictví, svůj majetek atd. Což například pan předseda Babiš učinil a lidé ho zvolili. Proč tady řešíme tuto věc? Nechme to na voličích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP