(9.20 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Tento přístup k zákonu pak samozřejmě legitimně vyvolává debatu o tom, zda ta úprava je dostatečná a zda i v této oblasti se nemá zpřísnit. Nicméně bych zdůraznil, že sebetvrdší a sebelépe nastavený zákon sám o sobě samozřejmě nevyloučí jakýkoli střet zájmů. Že to je i otázka politické kultury, že prostě některé věci by se dělat neměly, pokud někdo vykonává veřejnou funkci.

Přesto v případě, že tento návrh zákona bude přijat, tak si myslím, že ta priorita vlády, o které jsem mluvil, která vyplývá z koaliční smlouvy, bude naplněna, že v této oblasti dojde ke značnému zlepšení právní úpravy, dojde ke zlepšení transparentnosti a možná i k lepšímu postihu v případě, že někteří veřejní funkcionáři nebudou tyto zákonné povinnosti plnit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. A já tedy otevírám rozpravu. Mám zde přihlášku s přednostním právem a to je přihláška pana předsedy Kalouska a potom s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ještě přečtu omluvu - pan poslanec Grospič se omlouvá dnes od 13. hodiny do konce jednání z důvodu pracovního jednání mimo Poslaneckou sněmovnu.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat dlouho, neboť rozprava o tomto zákonu je ve veřejném prostoru vedena už poměrně dlouho a intenzivně. Jenom chci vyjádřit postoj klubu TOP 09 k jednomu z pozměňovacích návrhů pana poslance Plíška.

Vládní návrh byl ve druhém čtení doplněn celou řadou pozměňovacích návrhů, které se snaží omezit konflikt zájmů členů vlády v případě dotací, v případě státních zakázek, v případě vlastnictví médií, a také předložil pan poslanec Plíšek pozměňovací návrh, který by neumožňoval členovi vlády být ovládající osobou právnických osob. Smysl toho pozměňovacího návrhu je naprosto jasný. Předkladatel, který v tom má naši plnou podporu, se snaží zamezit situaci, kdy by dotyčný člen vlády obchodoval sám se sebou. Uzavírá-li se obchod, obě dvě strany hájí svá vlastnická práva. A žijeme v době, kdy je možné, že člen vlády, který má svá významná vlastnická práva ve svých soukromých společnostech, uzavírá obchod se státem, kde hájí vlastnická práva daňových poplatníků. Všichni asi víme, že budeme-li hrát poker sami se sebou jako osoba A i osoba B v jedné osobě, vždycky se můžeme snadno rozhodnout, která z těch osob vyhraje. Hrát poker sám se sebou není žádná zábava v karetní hře, v případě obchodování se státem na to vždy doplatí daňový poplatník. To je hluboký smysl tohoto návrhu.

My bereme na vědomí, že značná část Sněmovny nesouhlasí s tímto pozměňovacím návrhem a že jeho přijetí by mohlo ohrozit přijetí zákona jako celku a přijetí dalších pozměňovacích návrhů, které pokládáme za mimořádně užitečné, týkajících se tedy dotací, vlastnictví médií i státních zakázek. Proto se při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu - jedná se o návrhy D1.1 až D1.3, návrhy pana poslance Plíška, byť je plně podporujeme - zdržíme hlasování, abychom neohrozili společnou vůli schválit pozměňovací návrhy další a zákon jako celek. Stejným způsobem budeme postupovat i u obdobného návrhu pana poslance Chvojky. I tam zcela podporujeme ten návrh, má podobnou filozofii, byl podán o několik týdnů později než návrh pana poslance Plíška, i tam má ten návrh naši podporu. Přesto se zdržíme i u něj, bychom neohrozili úspěch závěrečného hlasování.

Tolik vysvětlení našeho postoje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Další vystoupení s přednostním právem bude vystoupení pana předsedy klubu ANO. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne. Pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, vážení kolegové, já jsem dneska ráno, když jsem dorazil do Sněmovny, myslím, že to bylo v 5.37 nebo 5.36, tak - já vím, že jsem divný, ale znáte to, starého psa novým kouskům nenaučíš a má to jednu výhodu, že zaparkujete, když přijedete brzo - tak jsem začal psát svůj krátký projev k tomuto tématu. Omlouvám se za to, že se možná budu opakovat v některých věcech, když jsem tady hovořil v rámci druhého čtení, nicméně potom ke mně dorazil v rámci našeho monitoringu článek pana Honzejka z Hospodářských novin - není to tedy z Lidovek, ani z Mafry, ani z Impulzu, ani z Mladé fronty - a tento článek mi úplně rozbil koncept toho mého vystoupení. Ten článek se jmenuje Když se kácí Babiš, létají třísky. Nevím, kdo z vás měl možnost si ho přečíst. Já bych s dovolením pár prvních vět toho článku tady přečetl:

"Novele zákona o střetu zájmů, kterou má dnes schvalovat v závěrečném čtení Sněmovna, lze přiřadit pramálo lichotivé charakteristiky. Je pokrytecká, je demotivující, je nefunkční. Bylo by pravděpodobně lépe, kdyby neprošla. Popořádku. Pokrytecká je novela proto, že ač se předkladatelé usilovně tváří, že nejde o lex Babiš, ale o obecnou úpravu podnikání ministrů, je jasné, že na nikoho jiného než na předsedu ANO a majitele Agrofertu zákon namířen není. Navrhované zákazy ovládat firmy a vlastnit média mají sice platit až od dalšího volebního období, jejich zjevným účelem ale je politiku znechutit Babišovi. Žádný jiný magnát s vyjmenovaným portfoliem aktivit se" - zatím, to doplňuji já - "na politickém obzoru nerýsuje. Psát zákony primárně namířené proti jedné osobě je vždy špatně. Dál. Demotivující je uchystaná novela proto, že bude odrazovat od politiky každého podnikatele. Vstup do veřejného života by nevyhnutelně znamenal nutnost administrativních operací s vlastním majetkem bez ohledu na to, zda firma obchoduje se státem, nebo ne. Jaký to má smysl? Chce se tím snad říci, že vlastnictví jako takové je podezřelé?" A tak dále, a tak dále.

Takže to jenom krátká citace z toho dnešního ranního článku, aniž bych to nějak chtěl komentovat. A nyní tedy k vlastnímu zákonu o střetu zájmu.
Přihlásit/registrovat se do ISP