(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Ludvík Hovorka ve své 22. interpelaci bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni školství Kateřinu Valachovou na téma byznys jménem SCIO. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Vážená paní ministryně, přijímací zkoušky na vysoké školy jsou již delší dobu v podstatě outsourcovány společností Scio, která má v zásadě monopol na organizaci přijímacích řízení na vysoké školy. Firma vytváří a prodává zkušební testy z matematiky, společenských věd, organizuje a vyhodnocuje úspěšnost studentů.

Paní ministryně, považujete za správné, že ověřování znalostí studentů je z větší části ponecháno na tom, jak se studenti naučí zvládat testy, aniž by se jiným způsobem ověřily jejich skutečné znalosti a schopnosti? Považujete za správné, že studentům jsou po úspěšném vyřešení úlohy kladeny otázky, v nichž se neoznačuje správný výsledek, ale má se porovnávat hodnota výsledku? Považujete za přiměřený čas, který mají studenti k dispozici k řešení těch úloh, které dostávají v rámci testů? A považujete také za přiměřené ceny, za které se prodávají jednotlivé testy, přístupy k výsledkům a přístup k vyhodnocení výsledků? A považujete také za správné, že lidé, kteří založili firmu, v podstatě odešli z ministerstva a informace, které měli, si přenesli do té soukromé firmy a teď jim byla outsourcována výběrová řízení nebo přijímací řízení na vysoké školy? Prosím tedy o písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně.

Třiadvacátou interpelaci přednese pan poslanec Petr Kudela, který bude interpelovat nepřítomného ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci čínských křesťanů v České republice. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený pane nepřítomný ministře zahraničních věcí, v České republice je v současné době skupina čínských křesťanů, kteří se ucházejí v naší zemi o azyl, protože jsou ve své zemi pronásledováni pro své přesvědčení a svou víru. Na tuto otázku se už ptal přede mnou pan místopředseda Gazdík pana premiéra, který mu odpověděl.

Nicméně se vás chci, pane ministře zahraničí, zeptat. Každý se snaží se svými sousedy vytvářet dobré vztahy, stejně tak i každá země se snaží vytvářet dobré vztahy se svými bližšími i vzdálenějšími sousedy. S Čínou momentálně probíhají velmi intenzivní vztahy, nebo navazování vztahů v oblasti hospodářství, v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví apod. Ale každý soused se zajímá o to, jak žije jeho druhý soused, a pokud ví, že se tam děje něco nepravého, tak se snaží na to upozorňovat. A tak se chci zeptat, zda při budování našich bohatých obchodních vztahů naše diplomacie upozorňuje Čínu, že se u nich děje něco, co je v rozporu s naším vnímáním lidských práv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno taktéž písemně.

Pan poslanec Radim Holeček bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci sítě revolučních buněk. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, policie v neděli 4. září zadržela anarchistu Lukáše B. z Mostecka, který je podezřelý ze založení sítě revolučních buněk, která se mimo jiné hlásí k zapálení 16 policejních aut. Obviněný, který podle toho, co uvedl na internetu, bojoval proti kapitalismu, ozbrojený solidaritou, touhou po svobodě, odvahou i jinými zbraněmi, je již zaplať pánbůh ve vazbě.

Zajímá mne, má-li policie situaci pod kontrolou, zda probíhá monitoring ostatních členů sítě revolučních buněk a jiných levicových extremistů a zda se mohou obyvatelé Ústeckého kraje již cítit bezpečněji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pětadvacátou interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera, který bude interpelovat pana ministra Richarda Brabce, který někde tady je snad, ve věci situaci v České inspekci životního prostředí.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já děkuji za slovo a vzhledem k tomu, že tady pana ministra Brabce nevidím, tak interpelaci stahuji a nechám si ji na příští čtvrtek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Šestadvacátou interpelaci přednese paní poslankyně Markéta Adamová, která bude interpelovat... Nebude interpelovat, neb není přítomna, její interpelace propadá. Přejdeme k další interpelaci. Pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci výstavby dálnic. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkné odpoledne. I vzhledem k času se budu snažit být stručný.

Pane ministře, v březnu loňského roku jste odhadoval, že v průběhu vašeho působení bude zahájena, nikoli dokončena, výstavba zhruba 400 km dálnic na území České republiky. Chci se zeptat, jaký je stav dnes tohoto vašeho tehdejšího pohledu, kolik se reálně těchto nových staveb staví a jak odhadujete, že ta bilance bude vypadat do konce tohoto volebního období.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku. Já bych chtěl tady - nebo nechci tady úplně číst to, co mi připravil úřad, protože to jsou jednoznačně známé věci o tom, jaké věci ovlivňují, nebo jakým způsobem se plánují dálnice a silnice v České republice. Já půjdu konkrétně k těm vašim otázkám.

První věc je - samozřejmě v současné době jsme opravdu limitováni dvěma věcmi. První věc je zabrzděná příprava staveb, která byla v letech 2010 a v podstatě až na výjimku pana ministra Stanjury, který ji zase vlastně rozhýbal, to zase kleslo dolů, ale v současné době dáváme na přípravu staveb zhruba dvě až tři miliardy korun, které se dávají zejména na výkup pozemků a na projektovou přípravu.

K těm mým odhadům. Přesná čísla tady nemám, ale já vám můžu tu naši tabulku a analýzu poslat. My počítáme s tím, že by se v tomto roce zahájilo zhruba 70 km nových dálnic a silnic I. třídy. Nepočítá se do toho modernizace dálnice D1. Ta konkrétní čísla vám můžu poslat. V příštím roce počítáme zvláště díky tomu, že se nám podařilo odblokovat oněch deset, potažmo devět projektů, které mají výjimku z EIA, tak bychom byli schopni zahájit v příštím roce těch kilometrů zhruba 140. Takže ta práce určitě velmi výrazně pokračuje.

Já tady nechci příliš hovořit o tom, jaké faktory vlastně zpožďují přípravu silnic, přípravu projektů dopravní infrastruktury. Jenom bych tady řekl, to, co se dočítám velmi často v různých komentářích v tisku, že Ministerstvo dopravy není schopno za posledních dvacet, pětadvacet let postavit plnohodnotné dálnice mezi všemi krajskými městy nebo doplnit ty svoje plány - ono to do jisté míry samozřejmě je pravda, na druhé straně mi přijde, že je poměrně pokrytecké, když se ve stejných novinách nebo ve stejné televizi dočtete hluboce jímavé lidské příběhy o tom, jak se někomu podařilo něco zablokovat, jak se chce někdo vyvlastnit a jak se úspěšně brání. Myslím si, že pro to, abychom tohle téma nemuseli velmi intenzivně debatovat na všech úrovních, bylo by potřeba, aby se začali všichni politici zabývat tím, že by bylo potřeba opravdu najít metodu, jak veřejný zájem by stát uměl prosadit v infrastrukturních stavbách.***
Přihlásit/registrovat se do ISP