(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak pan ministr zjevně dával pozor a určitě vám i odpoví. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji vám za váš dotaz.

Mně se velmi líbilo, že dopoledne, když zde pan premiér odpovídal na interpelaci pana poslance Grebeníčka, co se týká našeho začlenění do Severoevropské aliance, tak řekl velmi výstižně, že prostě úhly pohledu komunistické strany a úhly pohledu demokratických politických stran a demokratických politiků jsou opačné a neslučitelné.

Vy jste tady, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, předvedl v podstatě to, co komunistická ideologie hlásá celou dobu poválečnou. Nakonec komunisté ukázali, jak dokážou velmi rychle měnit své pozice. Připomenu jenom pakt Ribbentrop-Molotov z 23. srpna 1939, kdy ministr zahraničí Sovětského svazu a ministr zahraničí Velkoněmecké říše podepsali pakt o neútočení a spolupráci, díky kterému došlo k rozdělení Evropy, a kdy armády komunistického Sovětského svazu pouhých 14 dní po okupaci Polska nacistickým Německem vtrhly do Polska a napadly tuto krvácející zemi z východu. Připomenu pouze to, že komunistický Sovětský svaz napadl země Lotyšsko, Estonsko a Litvu v roce 1940. Tak měla podle komunistické ideologie vypadat Evropa.

Je tedy velmi kuriózní, že vy mě tady napadáte z toho, že nehájím dostatečně zájmy České republiky. Právě proto, že je hájím, a že je hájím proti názorům, které rozdělovaly Evropu železnou oponou, na jejímž kontě jsou tisíce mrtvých, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, proto jsem navštívil setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Musím vás opravit. Nejedná se o žádnou revanšistickou organizaci. Nevím, do jaké míry jste informován o struktuře tohoto sdružení, ale je to jakási zastřešující organizace nejrůznějších krajanských spolků, které pocházejí právě z Čech, Moravy a Slezska, kde žila celá řada, několik milionů, občanů německého jazyka po několik dlouhých staletí. Ano, souhlasím s vámi, že velká část sudetoněmeckého obyvatelstva podlehla nacistické ideologii. Ale bylo to v době před druhou světovou válkou, bylo to v době, kdy ještě neměli zkušenosti s nacismem, čímž to absolutně neomlouvám. Ale mohu jenom připomenout, že jenom v noci z 15. na 16. března 1939, kdy nacistická vojska přepadla zbytek, který zbyl z Čech a Moravy, tak dvacet tisíc sudetoněmeckých antifašistů v Praze, jen v Praze, bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračních táborů. Mezi Němci, včetně Němců z Čech, Moravy a Slezska, byla nemalá řada těch, kteří se skutečně odvážně postavili proti nacismu. Mohu jmenovat některé především sociálně demokratické politiky - Wenzela Jaksche, Ludvíka Čecha a další.

To znamená, že nelze generalizovat. Nelze uplatňovat princip kolektivní viny. A to je jádro mého přístupu. Prostě mezi politickou a etnickou příslušnost nelze dávat rovnítko. Nacistou se nikdo nenarodil. A tak jako vy jste si tady dovolil trošku zmínit historii své rodiny, já to udělám také. Pocházím z rodiny, která na svém těle nesla nacistická zvěrstva stejně jako šovinistickou nenávist po druhé světové válce a komunistická zvěrstva po takzvaném vítězném únoru 1948. Právě proto, že jsem v podstatě s mateřským mlékem nasával to, co znamenala rasová, třídní i jakákoliv jiná, náboženská nenávist, tak se v podstatě od mládí, od doby, kdy jsem byl toho schopen, snažím o skutečné smíření a přátelství.

Vy jste zmínil také moje předsednictví ve sdružení Ackermann-Gemeinde, což je česká sesterská organizace německé křesťansko-demokratické Ackermann-Gemeinde. Ano. Tato organizace vznikla v roce 1947, je to nejstarší z těch krajanských organizací, a okamžitě se zřekla jakýchkoliv myšlenek revanšismu, nepřátelství a zloby. Je to organizace, která se desítky let snaží o upřímné přátelství a smíření. A v rámci Sudetoněmeckého krajanského sdružení je takovýchto organizací celá řada. Sociálně demokratická Seligerova obec nebo Nadace Adalberta Stiftera a další kulturní krajanské organizace. To znamená, že pokud je nějaká organizace, kterou bych skutečně dokázal označit za revanšistickou pod střechou Sudetoněmeckého krajanského sdružení, tak je to Witikobund, to je skutečně (upozornění na čas) organizace, která se hlásí k revizi výsledků druhé světové války, ale je v naprosté izolaci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, děkuji vám za odpověď. Samozřejmě ten historický exkurz... většinu toho, co jste mi tady nastínil, já vím, já to znám. To je, jako kdybych četl Wikipedii. Ale mně jde o to, abyste se jasně teď přihlásil, když už zastupujete do jisté míry českou sesterskou organizaci landsmanšaftu, abyste se jasně přihlásil k tomu, že jako představitel české vlády jste proti prolomení Benešových dekretů a že jste i proti tomu, aby došlo k nějakému majetkovému přesunu opět na stranu sudetských Němců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, omlouvám se, máte mít doplňující otázku. Prosím, ptejte se pana ministra, na co chcete, ale neškolte ho.

 

Poslanec Jiří Valenta: No to školení jsem zažil před chvilinkou, takže doufám, že budete mít, pane předsedající, stejný metr jak na pana ministra, tak na mě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, určitě. On vám odpovídal. Vy teď máte klást otázku.

 

Poslanec Jiří Valenta: Takže já se zeptám. Pane ministře, neodpověděl jste mi na řadu mých otázek, pouze jste mi dal historický exkurz, takže já vám položím aspoň tu jednu. (Předsedající: Prosím.) Vymezíte se jasně před českou veřejností proti prolomení Benešových dekretů? A za druhé - přijedete přivítat zítra své souvěrce do Plzně jako představitel české vlády?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Zítra do Plzně nepřijedu, protože máme zasedání Poslanecké sněmovny, kterého se zúčastním, a v odpoledních hodinách se účastním v Jáchymově prezentace určité knihy. V sobotu jsem potom v Římě, kde předáváme papeži Františkovi sochu sv. Anežky Přemyslovny.

Co se týká Benešových dekretů, takzvaných Benešových dekretů, tedy dekretů prezidenta republiky, ty jsou součástí našeho právního řádu, byly označeny jako vyhaslé, lze je chápat v kontextu doby. Já jsem přesvědčený, že v kontextu poválečného vývoje lze určité věci pochopit. Nicméně hlavní myšlenka, tedy myšlenka kolektivní viny na základě etnického principu, je prostě nepřijatelná. Toto opakuji. A je-li obsažena v Benešových dekretech, tak nic to nemění na tom, že ji pokládám za naprosto nepřijatelnou. A trestat kohokoli za to, že se narodí příslušníkem nějakého národa, je nepřijatelné. Na rozdíl například od členů komunistické strany, kteří se nenarodili komunisty, ale museli do komunistické strany vstoupit, tak lidé se narodili jako Židé, Češi, Němci, Vietnamci, a myslím, že to vůbec nic nevypovídá o kvalitě jejich života. Děkuji vám. (Poslanec Valenta sedí v lavici přímo před řečnickým pultem a neustále útočí na pana ministra, proto ministr několikrát zvýšil hlas. Poslanec Valenta nakonec odchází a dodává: To je strašný!)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Osmnáctou interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci registru smluv. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví zřejmě v rámci boje za transparentnost minulý týden zveřejnilo finální verzi přehledu smluvních typů a uveřejnění podle zákona o registru smluv. Všechno je dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz/dokument/od-cervence-2016-plati-novy-zakon-o-registru-smluv. Ten obsahuje například doporučení ke smlouvě o poskytnutí bonusu, citlivá ujednání - výše bonusu / mechanismy (vý)počtu bonusu, případně výše slevy a mechanismus výpočtu, platební podmínky.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví: "Závazek stran uchovat v tajnosti skutečnosti, které jsou obchodním tajemstvím stran, s tím, že držitel považuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku zejména veškeré informace o mechanismu výpočtu bonusu, slevy a platebních podmínkách." Odůvodnění: "Přístup k uvedeným informacím může mít podstatný dopad na ekonomické výsledky a tržní postavení členů koncernu držitele v jiných zemích Evropské unie. Zachování obchodního tajemství ohledně uvedených skutečností je v kontextu cenové reference a ekonomických principů cenotvorby léčiv v Evropské unii podmínkou zachování dostupnosti a ceny léčivého přípravku pro poskytování péče na území České republiky." Jinými slovy, pokud si nechá nemocnice vyplácet bonusy, vracet peníze za odebraná léčiva, tak sice uveřejní smlouvu o koupi třeba i na základě veřejné zakázky, potom ale v navazující smlouvě o bonusu má zatajit, kolik firma vrací, kolik tedy skutečně lék stojí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP