(16.30 hodin)
(pokračuje Semelová)

Chci upozornit na to, že ČEZem vyhlášená soutěž na prodej písnického sídliště obsahuje zásadní pochybení. Jednak se jedná o to, že ČEZ svěřil prodej dvěma společnostem, mají prodat byty, pozemky a budovy občanského vybavení zájemcům nabízejícím nejvyšší cenu ve dvou veřejných soutěžích, prodej bytového fondu, prodej obchodního centra. Jednou je to firma Naxos, jednou firma Knight Frank, ani u jedné nelze zjistit jména konkrétních vlastníků, jejich akcie na jméno nejsou veřejně obchodovatelné. Je zde tedy podezření, že se nejedná o neschopnost úředníků, ale o podvod, jehož účelem je oklamat stát, ministerstva, dozorové orgány i nájemníky. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Chci se zeptat, co s tím uděláte. Zároveň jsem vám chtěla předat podmínky, které si klade iniciativa Moje Písnice. Bohužel tady nejste, ale předala už jsem je premiéru Sobotkovi, s nímž určitě vřele komunikujete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec Kučera v šesté interpelaci bude interpelovat přítomného pana ministra Jiřího Dienstbiera ve věci volebního práva přistěhovalců. Pardon, pana ministra Dana Ťoka ve věci mýtného systému a výnosu do rozpočtu, omlouvám se. (Poznámka z okolí.) Rovněž přítomen, ano.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, vážený pane ministře. Ministerstvo dopravy podepsalo kontrakt s dosavadním provozovatelem mýtného systému koncem srpna letošního roku. Původní kontrakt s firmou Kapsch vyprší na konci letošního roku a Ministerstvo dopravy nestihlo najít pokračovatele provozu v řádném výběrovém řízení. Za tři roky nedokázalo Ministerstvo dopravy připravit otevřenou a technologicky neutrální soutěž na další správu mýtného systému.

Uzavření dodatku na provoz mýtného systému považujeme za selhání ministra dopravy Dana Ťoka a vystavení Česka riziku soudu a arbitráži. Má otázka je na vás, pane ministře, jak zdůvodníte výpadek do příjmů státního rozpočtu v následujících letech oproti výnosům, které nabízí konkurenční systém.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám-li být úplně upřímný, tak jsem úplně nepochopil, na co mám odpovědět. Protože tím, že jsme uzavřeli ony dodatky v souladu s rozhodnutím vlády a v souladu se všemi materiály, které byly schváleny, čímž jsme vlastně odstartovali, nebo udělali další krok k tomu, abychom se dostali k otevřené soutěži, tak jsme právě zajistili tento výběr. Ne že jsme ho ohrozili. To znamená, bylo by možná dobře, kdybychom se bavili o tom, co se stalo, a ne o tom, co se může stát, a o tom, co si kdo myslí. Já mám pocit, že se nám často stává, že člověka odsoudíme předtím, než se věcmi zabývá ten relevantní úřad, který se tím zabývat má.

Já bych jenom chtěl opravit oblíbené omyly, a některé z nich padly tady při té promluvě.

Ministerstvo dopravy se nedostalo do situace, že by nebylo schopné nebo že by nestihlo vypsat otevřené výběrové řízení. Ono ho prostě nemohlo vypsat. Ono nebylo lze ho vypsat proto, jakým způsobem byla podepsána smlouva v roce 2006 a v roce 2007. A já se nechci vracet k tomu, kdo a za jakých okolností takovou smlouvu podepsal, možná proč ji podepsal. Nicméně ta smlouva nepočítala s vlastním koncem. Já jsem to tady už i na této půdě několikrát vysvětloval. A v té smlouvě chybějí zásadní věci, které nám prostě nedovolily adekvátně a férově vypsat ono proklamované technologicky neutrální mýto.

Že podpis toho dodatku, prodloužení a vyřešení všech těch okolností, které vlastně nedovolovaly podpisu mýta, nám celou záležitost dneska umožňují, my máme dneska ukončenu soutěž na výběr mýtného poradce. Teď dokončujeme debatu o rozsahu zpoplatnění. To znamená, všechny kroky k tomu, aby se to mýto mohlo otevřeně vysoutěžit, jsou nachystány. Jsem přesvědčen, že mýto se bude dále vybírat a že není důvod mluvit o nějakém výpadku, natož už vůbec není už žádný důvod k tomu, abychom strašili veřejnost a kohokoliv jiného hrozbou arbitráží a soudů, protože není prostě o co se soudit. Jestli vy všichni víte, že to dopadne jinak, tak to prosím zkuste prokázat na faktech, nikoliv na domněnkách. Já jsem přesvědčen, že postup ministerstva byl v souladu s rozhodnutím vlády a byl v souladu se zájmem občanů této země.

Já bych ještě chtěl dodat jednu věc. Víte, to, že soukromá společnost, která nota bene nemá právní, řekl bych, oporu, nebo není žádná právní opora, abychom s ní vedli jakékoliv řízení, vyhrožuje a říká, že mýto zastaví občanům této republiky, že tady bude výpadek, tak to chápu. Prostě oni se snaží o to, aby se dostali jakýmikoli prostředky k nějakému kšeftu. Ovšem že těmito zbraněmi haraší i veřejní činitelé, tak to úplně moc nechápu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych možná připomenul panu ministrovi Ťokovi, že dnes byli v téměř identické kauze odsouzeni dva bývalí primátoři města Prahy. Myslím, že argumentovali naprosto stejně, jako jste argumentoval vy. Takže si ten případ prostudujte, protože je to jedna z možných a velmi pravděpodobných variant.

Já upřesním tu svou otázku. Konkurenční firma nabízí větší výnosy. Vy jste tím, že jste zadal přímo zakázku firmě Kapsch, tak jste Českou republiku o tyto výnosy připravil. Možná ano, možná ne. To bychom se dozvěděli ve výběrovém řízení. Můj dotaz je, jak tedy zdůvodníte to, že ty větší výnosy, které nabízí konkurence, rozpočet mít nebude.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane poslanče, velmi jednoduše. To, že napíše někdo do novin, že je něco schopen udělat, nepodal nabídku, to říká. My jsme žádnou oficiální nabídku ani oficiální důvod k jakémukoliv jednání s touto firmou neměli. A nota bene když si vzpomenu, tak jeden z dopisů, ve kterém říkají, co všechno dovedou, nabízeli mnohem menší slevu, než jsme dosáhli při vyjednávání my. Takže já nevím, co bych měl komu vysvětlovat. To je stejné, že může sem přijít někdo třetí, který řekne, že to bude České republice dělat zadarmo, pak mě můžete konfrontovat s tím, proč jsme to od něho nevzali, když to může dělat zadarmo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, to byla odpověď na šestou interpelaci. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat tentokrát opravdu pana ministra Jiřího Dienstbiera ve věci volebního práva přistěhovalců. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající za ten úvod.

Vážený pane ministře, není to tak dávno, co jsme na jednání Poslanecké sněmovny odmítli vládní návrh zákona, který ukládal povinnost obcím zřídit ve svých orgánech takzvanou komisi pro národnostní menšiny. A při debatě na výboru pro veřejnou správu jsme taky diskutovali o tom, že máte chuť prosadit takzvané volební právo cizinců v České republice. Myslím, že jste tam musel jasně slyšet odezvu napříč politickým spektrem, že nic takového nechceme.

Nicméně teď se znovu dozvídáme - já řeknu, že jsem bombardován maily lidí z celé České republiky, co to má znamenat, že chce vláda prosadit, a vy jako ministr, který je za to zodpovědný, volební právo cizinců v České republice, a to v situaci, která v Evropě není příliš růžová. Tak se vás chci zeptat, co je na tom pravdy, zdali opravdu takovýto institut podporujete a prosazujete a co vás k tomu případně vede. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP