(15.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Váš čas, pane premiére. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Šincla, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající.

Vážený pane premiére, začátkem tohoto školního roku se v médiích objevily zprávy, jako například objem mezd učitelů se zvýší o 8 %, tarifní plat o 6 %, platy nepedagogických pracovníků ve školství vzrostou v objemu o 5 %, tarif o 4 %, vše už k 1. září. Toho 1. září jako člen jedné ze školních rad jedné základní školy jsem si tuto věc šel osobně ověřit, jestli to opravdu takto je. Opravdu tomu takto nebylo. Nevím, jestli to víte, nicméně pan ředitel mi řekl, že se to tedy chystá a bude to někdy kousíček později. Nevím, jestli to víte, ale i po tomto zvýšení platů učitelů s vysokoškolským vzděláním bude průměrný navýšený plat učitele s praxí například 19 let cca 24 tisíc korun hrubého, což je o 3 tisíce korun nižší plat, než je průměrný plat v České republice.

Podle mě je smutné a demotivující to, že v porovnání s ostatními vysokoškoláky placenými také z veřejných prostředků jsou jejich platy hluboko například za lékaři, právníky, techniky nebo vysokoškolsky vzdělanými pracovníky ve veřejné správě. To považuji u profese, kde je nutné vysokoškolské vzdělání a která vzdělává naše děti, za velice nízké. Za tento příjem podle mého názoru učitel sotva uživí rodinu, a proto mnozí z nich mají ještě další zaměstnání nebo jdou raději pracovat jinam než do našich škol. Důsledkem tohoto stavu je i to, že chybějí kvalitní učitelé jazyků, informatiky, odborných technických předmětů, ale také matematiky, fyziky nebo chemie.

Moje otázka je, vážený pane premiére, co s tím hodláte dělat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, bavíme se teď o regionálním školství. Vláda může přímo svým rozhodnutím naštěstí ovlivnit otázku výše platu v regionálním školství. Je to díky tomu, že dotace na platy na základních školách a středních školách jsou poskytovány účelově, to znamená přímo krajům, které potom finanční prostředky podle metodiky schválené Ministerstvem školství rozdělují. Tady máme jasný nástroj, který vládě umožňuje, aby svým rozhodnutím přímo ze státního rozpočtu zlepšovala v příštích letech platy zaměstnanců regionálního školství, to znamená na základních a středních školách.

My jsme si dobře vědomi toho, co zde říkal pan poslanec Šincl. To znamená, když se podíváme na kvalifikaci zaměstnanců ve školství a podíváme se na to, jaký je průměrný plat ve stejné kvalifikaci v národním hospodářství, tak zaostáváme. Cílem by mělo být, aby naše děti učili dobře odměňovaní a dobře motivovaní učitelé. Jenom tak můžeme reálně zajistit zvýšení kvality ve školství. Co jsme udělali? My jsme za dva roky, když vezmu čistě poslední dva roky, třikrát zvýšili tarifní platy ve školství. Vláda ovlivňuje platy tím, že může valorizovat platové tabulky, které jsou centrální, to znamená, že i tady máme nástroj, který máme k dispozici. A za tyto dva roky jsme třikrát zvýšili tarifní plat ve školství, to znamená, že pokud jde o pedagogické pracovníky, tak se za tři roky jejich platový tarif zvýšil o více než 12 %. Když vezmu trojí zvýšení za poslední dva roky, tak největší nastává k 1. září letošního roku. Vláda schválila tarifní změnu v srpnu, takže platí od 1. září letošního roku a měla by se zohlednit ve výplatách, které dostanou zaměstnanci v regionálním školství za měsíc září, s tím, že objem peněz na platy v regionálním školství se navýšil o 8 % a tarifní plat vzrostl pro učitele o 6 % a pro ostatní nepedagogické pracovníky ve školství se platový tarif zvýšil o 4 %. To znamená, nezapomínáme ani na ty pracovníky ve školství, kteří přímo neučí, ale pomáhají v technickém zázemí, zajišťují provoz škol, a tam se snažíme také, aby platy šly nahoru.

Já se domnívám, že bychom ve zvýšení platů zaměstnanců v regionálním školství, učitelům, měli pokračovat i v příštích letech. Letošní zvýšení objemu mezd o 8 % od 1. září by rozhodně nemělo být poslední a měli bychom obdobně vysoký nárůst platů připravit i v rámci státního rozpočtu na rok 2018, protože jenom pokud budeme pokračovat několik let po sobě ve výrazném nárůstu platů učitelů, tak jsme schopni dosáhnout toho, aby se průměrný plat učitele v regionálním školství dostal přes 40 tisíc korun hrubého. Příští rok to bude tak, že průměrný plat učitele v regionálním školství se dostane přes 31 tisíc korun hrubého. A byl bych rád, kdybychom v příštích letech zajistili, že vyšleme tento jasný signál, že se vyplatí nejenom studovat pedagogické fakulty, ale že potom je i zajímavé jít učit do regionálního školství, a myslím, že by to mohlo výrazně pomoci zlepšit fungování našich škol, zvýšit zájem mladých lidí o profesi učitele, ať už na základní škole, nebo třeba na střední škole.

A druhá poznámka, kterou bych chtěl k tomu říci, že nejde jenom o tarifní platy, ale jde o celkové podmínky pro vzdělávání. A tady pokládám za strašně důležité, aby se podařilo schválit reformu financování regionálního školství, protože po téhle reformě se volá už dlouhá léta. My jsme předložili konkrétní návrh a je zde šance, aby konečně jednotlivé školy nebyly financovány čistě podle počtu žáků, jak je tomu doteď, ale aby byly financovány podle výuky, to znamená podle hodin, podle oborů, které vyučují, to znamená, abychom změnili systém financování regionálního školství, a to si myslím, že je věc, kterou pokud bychom byli schopni do voleb dotáhnout do konce, tak to bude rovněž pozitivní signál i pro příští roky pro všechny, kdo v našem regionálním školství pracují.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Pane premiére, ta procenta, která jste tady říkal, vypadají moc pěkně, ale potom realita vypadá trošičku hůř. Já jsem byl jenom zhrozen z toho, že to je těch 24 tisíc. Oceňuji to, že tam dochází k nějakému navýšení, nicméně vám ale tady mohu slíbit, že vám nedám pokoj do té doby, dokud nebude naplněn ten váš zde vyřčený slib, že to bude tedy těch 31 tisíc či 40 tisíc korun pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, který učí naše děti.

Nicméně jste se zmínil ještě o jedné kategorii ve školství a to jsou nepedagogičtí pracovníci. Já osobně, abyste věděl, jsem si zjistil, kolik je průměrný plat tohoto pracovníka, a ten je zdrcujících 11 tisíc až 12 tisíc korun hrubého. Já si myslím, že to je opravdu ještě dokonce pod hranicí takzvané příjmové chudoby. Často se divím těmto lidem, že vůbec za takovou mzdu chtějí pracovat. Tito lidé pracují a ti jiní, kteří pobírají dávky, dosahují možná daleko většího příjmu než tito lidé, kteří pracují ve školách jako nepedagogičtí pracovníci. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já se vás chci zeptat: Jste ochoten ve vládě bojovat i za tyto lidi, za tyto kuchařky, ekonomky, školníky a podobně? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Prosím, pane premiére, o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Já jsem si vědom toho, že u řady těchto pracovníků na základních a středních školách, kteří se starají o zajištění technického provozu škol, se jejich platy pohybují velmi často nad minimální mzdou. Jeden z nástrojů, který vláda může použít pro zlepšování odměny pro tyto lidi, je otázka zvýšení minimální mzdy. Já bych byl rád, kdyby se od 1. ledna příštího roku minimální mzda zvýšila alespoň na 11 tisíc korun hrubého - to je jedna z věcí.

Druhá věc. Když jsem mluvil o tom, že během dvou let jsme třikrát zvedli tarifní platy, tak jsme je třikrát zvedli i pro ostatní pracovníky v regionálním školství. Teď je zvýšení tarifních platů pro pracovníky, kteří nejsou pedagogy a technicky zajišťují provoz škol, od 1. září o 4 %. Učitelům se zvedly tarify o 6 %, těm ostatním pracovníkům o 4 %. Objem mezd učitelů se zvýšil o 8 %. Rozhodně na ně nezapomínáme. Myslím, že je to důležité, abychom i tímto směrem postupovali. Jako druhý nástroj budeme i nadále chtít používat růst minimální mzdy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím v tuto chvíli dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Tomio Okamura, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP