(14.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Mám zde také obsaženu informaci o tom, že akcioví investoři indikovali podání trestního oznámení na vedení ČEZ, pokud prodá byty za netržní ceny, a taktéž na každého, kdo se ve veřejném prostoru v tomto smyslu vyjádří a má rozhodovací pravomoci. Údajně by se mohlo jednat o navádění k trestnému činu porušení péče při správě cizího majetku.

Pro mne je tedy samozřejmě důležité za prvé, aby byla realizována taková varianta prodeje, která bude maximálně transparentní, to znamená, bude tady zcela transparentní proces, bude zohledněn sociální aspekt a bude postupováno v souladu s péčí řádného hospodáře.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Váš čas, pane premiére, omlouvám se, ale hodiny jsou neúprosné. (Premiér: Ano.) Nyní nastává čas pro doplňující otázku pana poslance Koubka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Koubek: Vážený pane premiére, děkuji za odpověď, že se tím budete zabývat. Abych vás ještě uvedl trošku do situace. Ti nájemníci jsou hodně znevýhodněni tím, že nemohou úplně tu nabídku podat. Společnost ČEZ, která připravovala tento prodej několik let, tuto skutečnost oznámila nájemníkům 27. června t. r., tedy krátce před prázdninami, před dovolenými, s tím, že nabídka musí být podána do 21. října. Tedy vyvolání dojmu, že nájemníci mohou založit bytové družstvo, domluvit se s bankou na úvěru, je prostě falešný dojem a tito nájemníci byli už minimálně v tomto ohledu velice znevýhodněni.

Navíc si musíme uvědomit, že tito lidé investovali do svých bytů nad rámec běžné údržby mimo jiné právě proto, že společnost ČEZ 15 let dělala na ty lidi dobrý dojem, že jim ty byty jednou budou odprodány. To znamená, na mě to dělá velkou hořkost z toho, že celý ten proces není transparentní, a jsem rád, že jste toto slovo zmínil a že se tím budete zabývat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pan premiér bude reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já zde mám k dispozici orientační harmonogram té veřejné soutěže, a skutečně, jak pan poslanec uvedl, je zde termín pro podání nabídek 21. října letošního roku. A mám zde také informaci, že skutečně o tom prodeji, o tom záměru prodeje byli všichni nájemníci informováni 27. 6. letošního roku. Souhlasím s názorem pana poslance, že to je tedy velmi krátká lhůta i vzhledem k tomu, jak dlouho byl celý ten proces připravován, a určitě se budu zajímat o to, proč byla stanovena takováto lhůta a zdali by nebylo možné například v rámci transparentního procesu uvažovat o tom, aby byl poskytnut dostatečný prostor pro všechny zájemce, kteří by se chtěli zúčastnit tohoto výběrového řízení, aby tady nebyla jakákoli diskriminace, aby tady skutečně byly rovné, férové podmínky. Čili tady si myslím, že tahle otázka určitě je namístě, a já určitě požádám zástupce Ministerstva financí, aby managementu ČEZu tuto otázku položili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Martu Semelovou, aby přednesla svou interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane premiére, já navážu na předchozí interpelaci, protože téma této interpelace je stejné. Vy jste říkal, že budete celou situaci sledovat, ale já si myslím, že vaše odpověď v žádném případě nemůže nájemníky uspokojit. Vy byste se do toho jako zástupce státu měl vložit. Protože jestli tady mluvíte o tom, že je slíbeno, že pět let se výše nájmu nezmění, nebo že maximálně 10 %, tak co budou dělat ti lidé potom? Jaká je záruka, že nedojde k něčemu dalšímu? Jaká je záruka, že se do toho nevloží developer, který bude chtít velice využít nejen byty, ale i ty pozemky, které jsou kousek od plánované stanice metra D? Jaká je záruka, že to nebude prodáno třetímu subjektu, pro nějž ti nájemníci budou akorát překážkou pro jejich podnikatelské záměry? Ono se jedná nejenom o Písnici, jedná se i o 33 bytů ve Vršovicích.

Byla tady řeč o tom, že se musí ČEZ chovat s péčí řádného hospodáře. Já bych za prvé chtěla upozornit, že se ČEZ s péčí řádného hospodáře o ty byty nestaral, že tam do toho vložil jenom jednou nějakou částku týkající se výměny oken a stoupaček - ještě z dotace EU. Všechno ostatní si hradili tito nájemníci, dávali do toho peníze. Byly to podnikové byty, oni tam odpracovali stovky hodin na zvelebení vůbec okolí. ČEZu to bylo předáno zdarma, a teď na tom chce někdo vytřískat peníze na úkor právě těchto lidí! Já to považuji za vysoce nemravné, vysoce asociální a ekonomicky maximálně neprůhledné.

Chtěla bych upozornit na to, že i vy jako sociální demokraté tvrdíte o tom, že byty nejsou obyčejné zboží, že každý z lidí má právo na střechu nad hlavou. A tady se tito lidé dostávají do obrovské nejistoty. Jsou zoufalí, svolávají kvůli tomu demonstrace, píšou petice. To je naprosto nedostatečná odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jenom chci ujistit Poslaneckou sněmovnu i paní poslankyni, vážená paní místopředsedkyně, že vláda nebyla tím, kdo inicioval tento proces. Skutečně my jsme nedali žádný podnět jako vláda České republiky společnosti ČEZ, aby realizovala prodej těchto bytů. Nebyl pro to žádný důvod. Já se určitě budu zajímat o to, jaké důvody vedly společnost ČEZ, že se tady rozhodla tyto byty prodat, a jaké důvody vedly k tomu, že byl ten harmonogram nastaven takovým způsobem, tak jak jsme o tom před malou chvílí mluvili, protože se domnívám, že ty termíny nejsou nastaveny ideálně a že by bylo potřeba se na to podívat i očima těch běžných nájemníků. Pokud oni mají mít čas a prostor, aby se eventuálně toho tendru v rámci nějaké své vlastní spolupráce účastnili, tak by měl být poskytnut dostatečný časový prostor a neměl by být kdokoli zvýhodněn. Takže to je první věc, která mě bude zajímat, jaké byly ty důvody.

Za druhé - proč byl nastaven takovýto harmonogram, zdali je možné s tím něco dělat, s tím harmonogramem. Myslím si, že tady prostě z pohledu vlády a vládní politiky není žádná naléhavost, aby se nějaká takováto operace realizovala. Rozhodně vláda společnosti ČEZ v tomto směru nedala žádný pokyn ani podnět, ani bychom to vlastně udělat nemohli, to je skutečně obchodní korporace, kde vláda má sice majoritní podíl, ale není stoprocentním akcionářem. Kdyby to byla forma státního podniku, tak bychom určitě mohli tuto věc ovlivnit přímým způsobem.

Takže ještě jednou děkuji za upozornění v rámci obou těchto interpelací na tuto kauzu a určitě se o to budu zajímat a budu adresovat prostřednictvím Ministerstva financí otázky, s kterými jsem vás seznámil.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já si myslím, že nejde pouze o harmonogram, nejde pouze o důvody. Oni vám to odůvodní, jak budou potřebovat, jak se jim to bude hodit. Já si myslím, že pokud tady vláda říká, že nemůže nic dělat, že se tím bude jenom zabývat, tak se ptám, co můžou dělat občané. Co můžou dělat ti nájemníci? Oni si založili to bytové družstvo, které jste tady doporučil, už dávno předtím. Oni dávno předtím chtěli si koupit ty byty, aby měli nějakou jistotu. Jak tady říkal i pan kolega předřečník, nechali prodat chaty, prodali auta, brali si nevýhodné úvěry. Bytové družstvo tohleto všechno udělalo, a potom tato firma s majoritní státní účastí je vlastně oklamala a nechala je v tomhletom všem. Takže já si myslím, že vláda by se do toho měla vložit se vší razancí a mnohem víc.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Nebudete. Dobrá.

Prosím dalšího v pořadí, tím je místopředseda Sněmovny Petr Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, milé kolegyně, milí kolegové.

Vážený pane premiére, celkem asi 70 čínských křesťanů čeká v České republice na rozhodnutí o jejich žádosti o azyl. Deset jich přišlo vloni v září, tedy už před rokem, dalších 60 v první půlce letošního roku. Ministerstvo vnitra o jejich žádosti doposud nerozhodlo, naopak prodloužilo lhůtu pro rozhodování a posuzování.

Chtěl bych se zeptat: Zdá se vám adekvátní, že posuzování takovéto žádosti trvá tak dlouho, v případě prvních příchozích už celý rok? Nesouvisí odkládání rozhodnutí jednoduše s tím, že Česká republika de facto uznala porušování lidských práv v Číně ve chvíli, kdy vláda i prezident se s čínským režimem sbližují? Budete se i vy nadále zajímat o osud těchto konkrétních lidí? A jaká opatření vláda provede pro to, aby zejména v souvislosti s migrační krizí, která Evropu trápí, bylo rozhodování o azylu transparentní a hlavně rychlé? Protože můžeme v budoucnu čelit mnohem většímu zástupu imigrantů, a pokud to řízení bude trvat více než rok, tak budeme mít obrovský problém.

Děkuji za odpověď.***
Přihlásit/registrovat se do ISP