(12.10 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji opět za slovo. Konstatuji s určitou lítostí, že pan ministr dopravy mě pověřil, abych tento návrh tady předložil, ale už mě nepověřil, abych to na Seychelách domluvil.

Vzájemné vztahy České republiky a Seychelské republiky v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Na základě zájmu obou stran se v prosinci roku 2012 uskutečnilo expertní jednání, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v září roku 2013. Dohodu se podařilo podepsat letos v červnu.

Text dohody plně odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání této dohody nepožaduje žádné změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí také široké možnosti pro komerční využití.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí za uvedení tohoto vládního návrhu. Požádám paní zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemné už odpoledne.

Doplním tedy pana ministra ještě stručně edukativně. Možná nevíte, že na Seychelách je 115 ostrovů a žije tam jenom 87 tisíc obyvatel, ale přesto Česká republika má velmi dobré vztahy se Seychelskými ostrovy. A právě velká výměna je v rámci cestovního ruchu a dále průmyslu na zpracování ryb, tak považuji tuto dohodu za velice významnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, paní kolegyně, a požádám zejména vaše kolegy stranické, aby se uklidnili, ale i ostatní kolegy, kteří diskutují jiná témata, aby je přenesli do předsálí a byl potřebný klid k projednání tohoto návrhu.

Děkuji, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já také děkuji. Takže tak jak organizační výbor doporučil přikázat v prvním čtení tuto dohodu zahraničnímu výboru, tak i já se k tomuto přikláním. Doporučuji jako zpravodaj postoupit do druhého čtení a přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 120. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 120. Z přítomných 121 poslanců pro 101, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 203.

 

Pokračovat bychom měli bodem číslo 205, ale tady mám jeden problém, protože jde o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi, uzavřená ve Varšavě 16. května 2005. Jde o sněmovní tisk 894. Jsme v prvém čtení. A protože předložený návrh má uvést ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který ovšem teď doručil omluvu z jednání, a já nemám žádné usnesení vlády, které bychom mohli dělat. Nevím, jestli některý z ministrů by za souhlasu Poslanecké sněmovny bod uvedl, protože paní zpravodajka je evidentně připravená, ale to usnesení nemám.

Nechci porušovat jednací řád, tak ten bod projednávat nebudeme. Odložím ho a budeme pokračovat. Dám ho na konec bloku zpráv.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

206.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení
Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014
v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji
/sněmovní tisk 895/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede za místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše ministr životního prostředí Richard Brabec, jehož pověření vládou je přítomno. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji do třetice za slovo.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, materiál, který Ministerstvo financí dnes předkládá, je návrhem na ratifikaci Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji.

Mezinárodní investiční banka byla založena v roce 1970 a tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících členů. Česká republika poté do Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky sukcedovala. V současné době činí podíl České republiky na splaceném kapitálu 30,37 milionu eur, což spolu s mezinárodním ratingem činí z České republiky jednoho z významných akcionářů banky.

Nutnost změny stávajících zakládacích dokumentů Mezinárodní investiční banky vyplynula z jejího dynamického rozvoje v posledních třech letech. Cílem změn statutárních dokumentů je završit přeměnu Mezinárodní investiční banky do moderní mezinárodní finanční instituce. Hlavní změny, které protokol přináší, se týkají zavedení tříúrovňového systému řízení, tedy rada guvernérů, rada ředitelů a představenstvo banky, struktury základního kapitálu a především zavedení proporčního hlasování na základě podílů na splaceném kapitálu banky.

Protokol byl na základě usnesení vlády podepsán Českou republikou s výhradou k článkům upravujícím výsady a imunity představitelů a zástupců této instituce. Daná výhrada byla učiněna z důvodu přílišného rozsahu daných imunit a výhrad. Výhrada byla po podpisu ještě potvrzena usnesením vlády ze dne 2. května 2016.

Sjednání protokolu nebude mít přímý dopad na státní rozpočet a obsah protokolu je po výhradě České republiky v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu mezinárodní dohody prezidentské kategorie, vás nyní prosím o vyslovení souhlasu s ratifikací daného protokolu a potvrzení výhrady České republiky ve znění uvedeném v návrhu usnesení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Žádám zpravodaje pro prvé čtení poslance Luzara, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. V úvodním slovu si dovolím pouze připomenout, že tato banka je zisková, to znamená, že se jedná o ziskovou instituci, a za druhé, že seznam vlastníků této banky pomůže České republice v rozvoji, řekněme, ekonomické diplomacie, kdy se zaměřuje na financování malého a středního podnikání v zemích, kde Československo má ještě velice dobrý zvuk a je zárukou kvality. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 121. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Ptám se, kdo je pro. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 121. Z přítomných 122 poslanců pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání v zahraničním výboru.

 

Děkuji panu ministrovi životního prostředí, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 206. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP