(10.30 hodin)
(pokračuje Filip)

To znamená, že nechceme snížit žádný standard například u potravin, že nechceme snížit žádný standard například u hraček pro děti, že nechceme snížit žádný standard u dodávek stavebních materiálů apod. Protože jakmile smlouva bude platit, bude platit v nějakém standardu, který bude mít ten rámec mezinárodní smlouvy. A v tomto ohledu tedy žádám předsedu vlády, aby na mou otázku odpověděl spíše z pozic, které Česká republika v tomto ohledu zastává. Případně položím další doplňující otázky. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane místopředsedo, a požádám pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl především říci, že podle svého přesvědčení jsem poskytl panu místopředsedovi Filipovi na jeho interpelaci maximálně ucelenou odpověď, včetně všech potřebných podkladů a materiálů, které byly v rámci jednotlivých pozic na úrovni vlády nebo ministerstev formulovány. Domnívám se, že vláda ČR nemá nejmenší důvod cokoliv tajit, a rozhodně se snažíme počínat si maximálně transparentně. A myslím si, že v obdobném duchu postupujeme i na úrovni EU jako takové. To znamená, česká vláda patří mezi země, které jsou v tomto směru aktivní. Pokud jsou jakékoliv věci, které pokládá pan místopředseda Poslanecké sněmovny Filip za takové, které nebyly dosud zveřejněny a u kterých požaduje zveřejnění, tak bych ho poprosil, kdyby konkrétně tyto skutečnosti, materiály, pozice vyjmenoval, a určitě se nebráníme jakékoliv maximální možné míře transparentnosti.

Stejně tak jsme připraveni diskutovat o všech parametrech připravovaných smluv. Já myslím, že se tak děje na úrovni příslušných pracovních skupin na Ministerstvu průmyslu a obchodu. A chci znovu, opakovaně zdůraznit, nikdo nás nenutí, abychom uzavírali něco, co by eventuálně, případně, pro Českou republiku nebylo výhodné. To prostě bude naše suverénní rozhodnutí, zdali se na závěr, až bude jasné, jaké podmínky byly vyjednány, jestli se k té dohodě připojíme jako ČR, či nikoliv. Rozhodně ani Kanada, a předpokládám, ani Spojené státy, ani Evropská komise nás nebude nutit k tomu, abychom přijali podmínky, pokud bychom je z jakéhokoliv ohledu, z jakéhokoliv úhlu pohledu pokládali za něco, co by zhoršovalo podmínky pro naše občany, zhoršovalo podmínky pro naše firmy, snižovalo jakékoliv standardy, na které jsme tady v ČR zvyklí, které pokládáme za dobré a optimální z pohledu naší země.

Na druhou stranu, tak jak jsme hodnotili například šance a potenciál dohody s Kanadou, která se připravuje, je tam celá řada velmi zajímavých příležitostí pro naše firmy, které přinese až to 99% odbourání cel, například na průmyslové výrobky. To znamená, jsou tady věci, které by nám mohly z hlediska našeho exportu výrazným způsobem pomoci, a já kanadský trh pokládám za docela zajímavý pro ČR.

Takže myslím si, že bychom neměli mít předsudky, neměli bychom být současně naivní. Každý hájí velmi tvrdě svůj zájem. My jako česká vláda hájíme tvrdě zájem ČR, EU v těchto vyjednáváních hájí tvrdě zájem EU, kanadská vláda hájí zájem svůj a stejně tak vláda Spojených států hájí zájmy amerických daňových poplatníků. Proto ta jednání trvají řadu let, nejsou vůbec jednoduchá a uvidíme, jestli se podaří překonat všechny překážky, které na této cestě leží. Nicméně upozorňuji, že jiné části světa nečekají, že dochází k integraci v oblasti snižování celních bariér, rozšiřování možností vzájemného obchodu. To znamená, Evropa nemůže zůstat úplně na místě. Musíme také sledovat, co se děje v Asii, co se děje mezi Amerikou a Asií z hlediska uzavírání obchodních dohod, a nemůžeme se dostat do situace, kdy by evropské firmy, české firmy byly znevýhodněny právě tím, že Evropa nebude součástí liberalizace mezinárodního obchodu a bude to znamenat pro nás celní překážky a třeba pro naše konkurenty z jiných částí světa to celní překážky při dovozu do těchto zemí znamenat nebude.

Takže tady musíme být opatrní. Připomínám, že jsme země, která je závislá na exportu. Bohužel nemáme tak velký domácí trh jako některé jiné státy a jsme závislí na tom, že musíme víceméně exportovat většinu našeho zboží a služeb, které tady v ČR jsme schopni vyprodukovat, zorganizovat, připravit. Právě proto, že jsme exportně orientovaná země, právě proto, že nechceme být závislí čistě jenom na trhu EU, tak máme zájem na diverzifikaci našeho exportu. A díváme se přirozeně nejenom na východ a na jih do Asie, ale díváme se také určitě do Severní a Jižní Ameriky, díváme se také do Kanady a z tohoto hlediska nemůžeme pominout pozitivní a potenciálně pozitivní dopady toho, pokud by se mezi Evropou a Kanadou a Evropou a Spojenými státy tyto celní bariéry snížily.

Nicméně chci ujistit Poslaneckou sněmovnu, pokud budou jakékoliv konkrétní podněty, pochybnosti, které se budou týkat jakýchkoliv konkrétních standardů, předpisů, parametrů, které budou ovlivňovat kvalitu zboží dováženého zejména do ČR, pokud by tady byl jakýkoliv konflikt se zájmy občanů ČR, tak na to přirozeně během vyjednávacího procesu budeme reagovat.

To, co je myslím trošku problém, je fakt, že podle výzkumů, které byly v ČR realizovány, v zásadě kolem 80 % obyvatel nemá o informace o jednání o těchto dohodách zájem. To znamená, Ministerstvo průmyslu se snaží tyto informace publikovat, nicméně veřejnost má trošku jiné priority v současné době a informace o těchto dvou dohodách nepatří mezi to, co by bylo nejčastěji vyhledáváno ze strany našich občanů. V tom musím říct, že se situace u nás u nás liší například od Rakouska nebo od Německa, kde debata o těchto smlouvách je výrazně intenzivnější i z hlediska širší veřejnosti. U nás to zůstává spíše otázkou odborné debaty, kterou organizují odpovědné úřady, zčásti i politické debaty, která je vedena v Poslanecké sněmovně nebo na půdě Senátu. Ale chci deklarovat vstřícnost vlády, otevřenost vlády. Jsme připraveni poskytnout Poslanecké sněmovně jakékoliv informace a jakékoliv podklady, které se týkají pozic vlády ČR, mandátu, na základě kterých naši vyjednavači jak směrem ke Kanadě, tak směrem ke Spojeným státům, směrem k EU v této věci postupují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se v rámci otevřené rozpravy - ano. Prosím, pan místopředseda. Máte slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych říct, že pan předseda vlády se snaží tady říct, že skutečně postupujeme odpovědně, ale samozřejmě je problém ten, který jsem naznačil v první části, jakým způsobem postupujeme. On říká, že se nechceme zbavit snížení standardů. Tak já zase uvedu, proč jsem v úvodním slově mluvil tak dlouho a připomínal jsem rok 1991 a 1992. Do roku 1991 byla na území ČR, tedy České a Slovenské Federativní Republiky, zakázána kyselina benzoová. Od toho roku jako konzervant jsme ji už nezakázali. V žádných jiných dokumentech není, tak jak to bylo u základních podmínek dodávek, už to není! Konzervují se jí normálně minerálky. Ale to je obrovský karcinogen! Nic! Prostě pan předseda vlády říká, my chráníme standard, který tady máme, ale sami jsme si jeden snížili. Nebo jeden - já můžu jmenovat další. Zase když jsem řekl o kyselině, můžu říct o sladidlech - acesulfam K, který nahrazuje aspartamy a sachariny. Samozřejmě že to je zásadní otázka i množství toho, které je tam povoleno. To není věc, která se může odbýt v nějaké debatě, kterou bychom si mohli tady nějakým způsobem zjednodušit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP