(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Adamová, potom pan ministr.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Já bych ještě doplnila k té otázce nějaký další poznatek z toho, co jste sám odpovídal. Vy jste uváděl, že byly zjevné důvody pro uzavření Hradčanského náměstí. Můžete prosím tedy jmenovat, jaké by to důvody mohly být, co jsou ty zjevné důvody? Aspoň obecně, pokud se nechcete vyjadřovat k zatím probíhajícímu vyšetřování, co by takovými zjevnými důvody mohlo být? Vy jste totiž v té odpovědi, za kterou vám děkuji, opomněl trochu to srovnání jednotlivých mezinárodních návštěv, které já jsem uváděla a kde je tedy vidět, že ta opatření při návštěvě čínské delegace byla opravdu nadstandardní. Jestli byste se i v tomto směru k tomu mohl vyjádřit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně, k vašim dotazům. K uzavření náměstí byl stejný důvod, jako byl při návštěvě amerického prezidenta, to je prioritně ochrana chráněných osob. Informace, které má k dispozici Policie České republiky a ochranná služba. Každá návštěva, která přijíždí, ať je to návštěva čínského prezidenta, amerického prezidenta, německé kancléřky, nebo i představitelů jiných států, se vyhodnocuje, je velice precizně připravena a je připravena krok za krokem.

Já jsem přesvědčen o tom, že k uzavření daného prostoru tady důvody byly. My jsme samozřejmě dělali přezkum v rámci Ministerstva vnitra a já nemám žádný problém opět zaslat všem poslancům Parlamentu České republiky stanovisko odborného odboru ministerstva. A znovu říkám, je to stanovisko nejen policie, je to stanovisko i Ministerstva vnitra a my jsme připraveni ho ustát u soudu. Jedině soud může rozhodnout o tom, kdo má pravdu, jestli má pravdu strana, která tvrdí, že k tomu nebyly zákonné důvody, anebo Policie České republiky, kde Ministerstvo vnitra je určitým supervizorem, kde my říkáme, že tato možnost tady existuje a že byla v souladu se zákonem České republiky a že magistrát jednal v této věci zákonně. Nezbude nic jiného než vyčkat na rozsudek. Já samozřejmě zašlu všem poslancům a poslankyním během dneška, nejpozději zítřka, stanovisko odborného garanta, tedy Ministerstva vnitra v podobě našeho bezpečnostního odboru, který se k této věci vyjadřoval.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Ještě paní poslankyně Adamová.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Pokud se nemýlím, tak stále ještě nebyl zodpovězen můj dotaz ohledně agresorů na Evropské ulici. Zda byli nějakým způsobem vyšetřováni a potrestáni. To jsme se nedozvěděli.

Z toho důvodu bych navrhla kolegům a kolegyním podle § 112 odst. 5 jednacího řádu, aby Poslanecká sněmovna přijala k této interpelaci následující usnesení: Poslanecká sněmovna přijímá k odpovědi na písemnou interpelaci pod sněmovním tiskem č. 815 nesouhlasné stanovisko.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já o tom dám hlasovat poté, co ukončím rozpravu. Ještě pan ministr si přeje vystoupit. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já se strašně omlouvám paní poslankyni vaším prostřednictvím, pane předsedo. Já pořád nevím, o jaké agresory jde. Jestli z řad policistů - tam jsem hovořil o tom, že to řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů a já nemám zákonnou možnost do té doby, než tyto jednotlivé incidenty budou vyšetřeny ve vztahu k porušení zákona policisty, k tomu dát stanovisko. K otázce ostatních jsem tady říkal, že bylo zadrženo 23 lidí. 22 z důvodů přestoupení zákona ve formě přestupku a jeden z trestného činu odnětí vlajky. To byl právě čínský občan, kterého soud osvobodil. To znamená, já moc dobře nechápu, které agresory má vážená paní kolegyně na mysli. Jsou-li to policisté, tam musíme vyčkat generální inspekce. V tom ostatním jsem to zodpověděl i přesně podle čísla. Jak dopadlo přestupkové řízení, o tom informaci nemám. To už potom spadá do gesce příslušného magistrátu, kde daný občan žije.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Omlouvám se, že jsem se nevyjádřila pregnantněji ohledně těch agresorů. Já měla na mysli ty čínské občany, kteří přímo v Evropské ulici v první den návštěvy čínské delegace napadli toho muže. Kolik z těch 23, nebo jaký je ten konkrétní počet. Nemyslím vůbec policisty v tuto chvíli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Z informací od policie, které mám: celkové číslo 23, z toho jeden Číňan obviněn z trestného činu. Soud ho osvobodil. Kolik z těch zbývajících 22 jsou čínští občané, tuto informaci nemám. Pokusím se ji vyžádat. Nejsem si jist, jestli ji lze, nebo nelze zveřejnit. Tuto informaci si ještě vyžádám a pošlu ji písemně všem poslancům a poslankyním Parlamentu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych byl rád, kdybychom věci odborného rázu nechali na odbornících a my dělali politiku. Protože jestli se domníváme, že zrovna my jsme ti, kdo by měli posuzovat důležitost a vážnost bezpečnostních opatření, která se provádí při návštěvách zahraničních delegací, tak si myslím, že k tomu nemáme ani dostatek odborného zázemí, ale ani dostatek odborných zkušeností. Pokud by někdo z nás chtěl srovnávat důležitost a vážnost návštěvy čínského prezidenta a porovnávat to s pětihodinovou návštěvou ministerské předsedkyně Merkelové, tak si myslím, že o bezpečnostní politice a bezpečnosti jako takové ví pramálo.

Takže prosím, nechme to na Policii České republiky, která ta bezpečnostní opatření dělá. Protože pokud by došlo k nějakému excesu a chráněná osoba nebo delegace by byla vystavena nebezpečí, sneslo by se to právě na hlavu policejního prezidenta a ministra vnitra. Ať tak nebo onak, vždycky je do koho kopat. Buď je to opatření příliš přísné, nebo bylo nedostatečné. Buďme rádi, že státní návštěvy u nás dopadnou tak, jak dopadnou, že se řeší politika, že se po lidech nehází kameny, popřípadě, že se tady nestřílí.

Dovolte mi ještě teď, když jsem tady a je otevřená rozprava, trochu mimo využiji i přítomnosti pana premiéra.

Pane premiére, prosím, já od března, resp. od dubna čekám, kdy vaše ministryně sociálních věcí přijde sem do Poslanecké sněmovny a bude schopna mi odpovědět na moji interpelaci. Jestli se domnívá, že to prošumí, protože jednou já nepřijdu, tak ať se podívá na moji docházku. Já na rozdíl od ní sem chodím a budu sem chodit tak dlouho, dokud ona mi neodpoví. Děkuji, že jsem i tímto zdržoval.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec Ondráček nás vyzval, abychom dělali politiku a bezpečnostní otázky nechali na bezpečnostních expertech.

Dovolte, abych řekl, že skutečně děláme politiku, a politiku týkající se mimořádně citlivé otázky. Shromažďovací právo je jedním ze základních ústavních práv občanů České republiky. Jestliže bylo omezeno dopravně inženýrským opatřením, což je podle našeho názoru nemožné, tak jakou jinou politiku má Sněmovna dělat než se zastávat ústavních práv občanů České republiky?

Já nechci oživovat staré rány, ale prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Ondráčku, když jste kdysi býval bezpečnostním expertem speciálních složek Ministerstva vnitra za účelem omezování shromažďovacího práva občanů Československé socialistické republiky, tak jste to řešil ryze expertně. Přesto si troufnu říct, že i tenkrát to byla vrcholná politika. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP