(9.10 hodin)
(pokračuje Adamová)

Další z velmi sporných momentů během celé návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky bylo uzavření Hradčanského náměstí pro předem řádně ohlášenou a povolenou demonstraci. Demonstrující, kteří se sešli na podporu lidských práv a chtěli vyjádřit své postoje vůči Číně, nebyli na náměstí vpuštěni. Uzavřených ulic a míst byla celá řada. Policisté byli doslova na každém rohu. Vlajky Tibetu vyvěšené v oknech byly vnímány jako bezpečnostní riziko. Tato opatření dnes můžeme nahlédnout z perspektivy, kterou nám umožní další významné mezinárodní návštěvy, které od dané doby Česká republika hostila. Tak například při návštěvě rakouského prezidenta necelých 14 dní po návštěvě čínské běžný občan Prahy pohybující se v centru města neměl pomalu šanci zaznamenat, že takováto návštěva probíhá. Přitom bezpečnostní situace v Evropě, ke které jste dle vaší odpovědi přihlíželi, se za necelých 14 dní vůbec nezměnila. Bezpečnostní situace v Evropě se naopak spíše zhoršila během posledních měsíců, a přesto jsme při návštěvě německé kancléřky v nedávné době neviděli zdaleka tak velké bezpečnostní manévry, uzavírání ulic a náměstí, ačkoliv její příjezd byl provázen rovněž protesty i demonstracemi, ať už na její podporu, nebo naopak.

Čím si tak zásadní kontrast máme vysvětlit? V čem byla oproti čínskému prezidentovi návštěva Angely Merkel například na Pražském hradě jiná, že nebylo nutné kvůli ní uzavírat Hradčanské náměstí, kdežto při přítomnosti Si Ťin-pchinga to nutné bylo?

Ve světle těchto návštěv si lze pomyslet jen jediné. V době návštěvy čínského prezidenta se Policie České republiky chovala nadstandardně a přijatá opatření naddimenzovala. Chápu a zcela nepodceňuji nutnost bezpečnostních opatření při návštěvách významných světových politiků. Nechápu však, proč zrovna ten čínský se těšil tak významně a výrazně jiným opatřením. Tento rozpor by pak vysvětlovalo snad jen to, že v době čínské návštěvy měla Policie České republiky informace, že hrozí nějaký teroristický či jiný útok. Měla snad policie takové informace? Jiné vysvětlení by pak bylo, že tento přístup byl v souladu s něčím pokynem či přáním. Můžeme se zřejmě pouze domýšlet, v čím zájmu tak bylo činěno a proč to celé působilo dojmem hrbení se demokratického státu a jeho reprezentace před státem nedemokratického zřízení, byť jistě velké velikosti a jistě ne nevýznamného.

V České republice máme zajištěno právo shromažďovací. Naším právem jakožto občanů svobodné země je i možnost vyjadřovat své názory v souladu s Listinou základních práv a svobod, a to slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. Toto právo by měli hájit i policisté jakožto orgán k tomu určený. Během návštěvy čínského prezidenta tato práva byla mnohdy na mnohých místech a mnoha občanům odpírána.

Servilita vůči Čínské lidové republice, která byla některými opatřeními a postupy ze strany policie demonstrována, dostává zcela nového rozměru, je-li navíc nahlížena ve světle nejnovější výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2015. Jistě její obsah znáte, ale dovolím si ocitovat zejména pro kolegy a kolegyně: "Významné ekonomické zájmy jsou stejně jako další oblasti cílem zpravodajských služeb cizí moci, které ve své práci používají i zde metody, jako je postupné připoutávání osob, které disponují pro cizí moc zajímavými informacemi či rozhodovacími pravomocemi. K tomu patří i využívání pocitu důležitosti některých lidí, jejich touhy po finančním profitu či chybějící sebereflexe. Stejně jako v jiných oblastech i zde je důležité širší povědomí o těchto metodách, s nimiž se mohou setkat stejně tak nižší úředníci jako výše postavení představitelé státu a jeho orgánů. Zvláštní opatrnost je třeba zachovávat při kontaktu s mocenskými zájmy cizí státní moci, zejména s aktivitami tamních zpravodajských služeb, například Ruské federace či Čínské lidové republiky. V roce 2015 v České republice nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace. Čínské diplomatické, zpravodajské a ekonomické entity se soustředily na využití úspěchu z předchozího roku a intenzivně pokračovaly v rozšiřování a kultivaci pročínské vlivové infrastruktury v české politice a ekonomice." Konec citace.

Pane ministře, uvědomujete si jako nejvyšší představitel zodpovědný za Policii České republiky, že to, co BIS popisuje za rok 2015, jste bezezbytku, naplnili a snad dokonce ještě předčili v roce 2016? Jsem velmi zvědavá, jak se s událostmi spojenými s touto zmiňovanou návštěvou vypořádá výroční zpráva BIS za letošní rok. BIS zcela explicitně varuje před narůstajícím čínským vlivem u nás. Je podobně razantní jako u Ruské federace. A přesto se zdá, že vám i policii stálo za to mnohem více zabraňovat projevům názorů občanů, což jste sice maskovali ochranou čínské delegace, ale například u dalších návštěv, které proběhly během posledních čtyř měsíců, vidíme, že přijatá opatření se zdaleka vymykala standardu.

Vytvářet atmosféru ve společnosti, kdy jsou práva na demonstraci názorů pod rouškou zajištění bezpečnosti omezována, je velmi nebezpečné. Chci věřit, že jste si toho vědom a že takové jednání plně odsoudíte. Důležitá jsou ale nejen slova, důležité jsou zejména činy. Proto vás žádám znovu o prověření incidentů zejména na Evropské ulici a na Hradčanském náměstí a žádám o informace, zda útočníci z Evropské ulice byli potrestáni, na což jste doposud neodpověděl. Nerada bych se dočkala toho, že projevy názorů občanů, byť jsou naprosto v souladu se zákonem i demonstrovány, nebudou policií umožňovány, ať už ze strachu z reakce z druhé strany, či z jakéhokoliv jiného důvodu. Je to hazard s našimi základními právy a je to hazard se svobodou projevu.

Děkuji předem za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Dále do rozpravy pan ministr vnitra. Ještě než dorazí k řečništi, tak oznámím, že pan předseda vlády hlasuje s kartou č. 16 a pan poslanec Ondráček s kartou č. 17.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní kolegyně měla poměrně rozsáhlé vystoupení. Já doufám, že se mi podaří na veškeré otázky, které kladla, odpovědět.

Já bych řekl, že český stát, česká vláda si je velice vědoma ingerence některých cizích států do zájmových struktur a dejme tomu státní moci v České republice, nejenom Číny a Ruské federace, ale i dalších jiných států, které popisují zprávy nejenom Bezpečnostní informační služby, ale i dalších tajných služeb, které Česká republika má a disponuje jimi. Samozřejmě jsme seznámeni i s těmi částmi, které jsou utajované, tedy takzvaně rozšířené, konkrétnější.

Já si myslím, že to je právě vláda Bohuslava Sobotky, která velice důrazně dbá na to, aby zprávy nejenom BIS, ale i Vojenského zpravodajství, ÚZSI nezapadly a aby se na ně konkrétně reagovalo. Neprozradím nic tajného, že pan premiér velmi důsledně dbá na to, aby konkrétní věci popsané ve všech typech zpráv nacházely odezvu v daných resortech. Policie České republiky právě kvůli tomu, že jeden z čínských turistů násilím odebral tibetskou vlajku jedné z protestujících, se dostal před soud. Ten soud, pokud se nemýlím, ho v minulých dnech osvobodil, přesto tento člověk byl Policií České republiky obviněn, následně obžalován a soud rozhodl tímto způsobem. U vědomí si toho, že Česká republika a Ministerstvo vnitra je si vědomo bezpečnostních rizik, by možná mohlo svědčit i to, že naši odborníci před několika dny vyhodnotili část čínské technologie jako pro stát nevhodnou. Já myslím, že i to je důkaz, že stát velice důsledně dbá na to, aby hájil primárně své zájmy.

Na druhou stranu máme nezávislou policii, nezávislého policejního prezidenta a ministr vnitra nemá inspekci ministra vnitra, kterou v minulosti měl a kde mohl zasahovat do personálních věcí, které policie uvnitř sama sebe dělá.

Já jsem samozřejmě po všech těch incidentech, které byly, požádal policejního prezidenta, kladl jsem mu na srdce, aby veškeré incidenty, nebo takzvané incidenty, protože část z nich se ukázala, že nebyla pravdivá, která popisovala média, prošetřil, aby detailně s tímto seznámil veřejnost. To se také stalo a veškeré tyto incidenty, o kterých hovoříte, byly vyhodnoceny nejenom z kamerových záznamů Policie České republiky, ale samozřejmě i ze záznamů televizí, které měla šanci vidět veřejnost. A mnohdy ta výseč, která je v médiích, pokud není doprovázena tím jiným pohledem druhé nebo třetí kamery nebo ji nevidíte v souvislostech, tak se velice složitě posuzuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP