(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Jan Hamáček z pracovních důvodů, od 14.30 do 17 Jan Bartošek z pracovních důvodů, Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, Jan Farský z důvodu zahraniční cesty, Ivan Gabal do 15 hodin z pracovních důvodů, Ludvík Hovorka do 11.30 z pracovních důvodů, Jitka Chalánková z osobních důvodů, Igor Jakubčík z pracovních důvodů, David Kádner z pracovních důvodů, David Kasal do 12 hodin z osobních důvodů, Miroslava Němcová bez udání důvodu, Nina Nováková z pracovních důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Pavel Ploc bez udání důvodu, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Milan Urban bez udání důvodu, Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Dále se dnes omlouvají tito členové vlády: Bohuslav Sobotka od 14 hodin do 17.30 z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Milan Chovanec do 10.30 z pracovních důvodů, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Martin Stropnický od 10.30 z důvodu zahraniční cesty, Dan Ťok z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek z odpoledního jednání z pracovních důvodů a dále na celý den se omlouvá z pracovních důvodů pan ministr Jiří Dienstbier.

Než zahájíme dnešní jednání, chtěl bych vám oznámit, že poslanec Stanislav Berkovec vzal zpět sněmovní tisk 774, první čtení. Je to návrh poslance Stanislava Berkovce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Škrtněte si bod 138 schváleného pořadu 49. schůze Poslanecké sněmovny.

S náhradní kartou číslo 8 bude dnes hlasovat pan poslanec Vondráček.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení. Jedná se o body 207, 208, 209, 210 a 212. Jsou to sněmovní tisky 156, 752, 678, 686 a 393. Dále bychom případně pokračovali body z bloku druhého čtení. Jsou to zákony dle schváleného pořadu schůze.

Připomínám, že na 14.30 jsme pevně zařadili bod 161. Je to sněmovní tisk 866, první čtení - daň z příjmu.

K pořadu schůze eviduji zatím jednu přihlášku. Slovo má pan poslanec Laudát. Prosím. (V sále je rušno.)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chci vás poprosit, protože tady vzniklo trošičku včera možná nedorozumění. Nevím, jestli je to moje vina, nebo řídícího schůze. Kratší by bylo, pokud bychom neřešili -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale požádám vás o ztišení, protože já nerozumím, co pan poslanec říká. A týká se to pořadu schůze, abychom věděli, o čem budeme hlasovat nebo čeho se to týká. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Proto si vás dovoluji požádat, abychom hlasováním velmi rychle z časových důvodů vyřešili ten problém. Navrhoval jsem, abychom příští týden ve středu, ale jako první bod ráno - je to konsenzuální materiál - projednali, teď už v přečíslování - bod 155. Původně myslím, že to byla 152. Takže 155. A aby byl zařazen jako první bod ve středu 14. 9. od devíti hodin.

Týká se to umísťování sítí pod silnice I. třídy. Jestli můžu poprosit, aby se znovu hlasovalo s tím, že to bude první bod příští středu ráno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Váš návrh jsem zaregistroval. Pan poslanec Zavadil. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré ráno, kolegyně a kolegové. Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych navrhl zařadit sněmovní tisk 592, což je zákon o obchodních korporacích, na odpolední jednání. Je to druhé čtení. Po bodě 10, což je vládní návrh tisk 413. Po tomto bodě bych chtěl pevně zařadit bod č. 592, resp. sněmovní tisk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Sněmovní tisk 592. A číslo bodu, pane poslanče, prosím vás. Číslo bodu prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Po desátém bodě odpoledne, což je...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tomu rozumím, ale číslo bodu tohoto tisku, který chcete zařadit.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já tady mám jenom sněmovní tisk a číslo bodu je myslím čtyřicítka. V původním programovém návrhu byl číslo 40. (Poslanec Sklenák napovídá bod 43.) 43, pardon.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo návrh na změnu pořadu schůze. Nikoho nevidím. Eviduji dva návrhy. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

První je návrh pana poslance Laudáta, abychom bod číslo 155, je to první čtení, zákon o pozemních komunikacích, zařadili jako první bod na středu 14. 9. od devíti hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 44. Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 141, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zavadila a to je, aby na dnešek na odpolední jednání po již pevně zařazeném bodu číslo 10 byl zařazen bod číslo 43.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 45. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti 14. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Eviduji faktickou poznámku pana ministra Stropnického. Táži se, zda se hlásí. (Nehlásí se.) Dobře, děkuji. Můžeme v tom případě pokračovat.

Pan místopředseda Filip dnes bude hlasovat s náhradní kartou číslo 10 a paní poslankyně Kailová s náhradní kartou číslo 15.

 

Přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, tak jak jsme to schválili v pořadu schůze. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

207.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 156/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Miloš Vystrčil, kterého zde vítám, a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Aulická Jírovcová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 156/5, který byl doručen dne 25. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 156/6.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, zájem o vystoupení je. Prosím, pane senátore, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP