(13.00 hodin)
(pokračuje Junek)

Takže tolik moje poznámky. Už tady asi nebudu podrobně představovat své jednotlivé pozměňovací návrhy. Jenom bych chtěl říct, že to nejsou žádné teroristické návrhy, žádné návrhy ultras. Když to shrnu, v jednom pozměňovacím návrhu říkám, ano, ten zákon říká, bude tady v těch národních parcích minimálně 50 % přírodních bezzásahových zón. Ale ten zákon neříká, dokdy to bude. Jako když máte poradu a vzniknou nějaké úkoly, tak se vždycky řekne, kdo to udělá, kdo to splní a dokdy. A tady nám to v tom zákoně chybí. Na tom nevidím nic ekoteroristického. Stejně tak moje další pozměňovací návrhy jsou zcela běžné a upřesňují některé věci. Ano, chtěl bych, abychom v národních parcích dokázali nějakým způsobem eliminovat přebujelou zástavbu, která se nám neustále do krajiny rozrůstá, a pak národní parky dle mého názoru přestávají mít smysl a ztrácí ten smysl, pro který je podle mě zřizujeme. Takže to jenom v kostce, co moje pozměňovací návrh přinášejí.

Jenom bych chtěl požádat o vaši podporu těchto návrhů a zejména chci upozornit na to, že pozměňovací návrh pod číslem D12, to znamená zákaz prodeje státní půdy na území národních parků, prošel výborem pro životní prostředí poměrně jasnou většinou. Takže především tady bych si vás dovolil požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Tolik tedy z mé strany vše.

Pak se ještě jednou přihlásím v rámci procedury... (Reakce zpravodaje zprava.) Teď už? Dobře. Jenom k proceduře. Chtěl bych tady jenom upozornit na to, že v momentě, kdy projdou pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pod písmenem B, tak lze mé návrhy D10 a D11 hlasovat s tím, že se slova "opatření obecné povahy, kterým" nahrazují slovy "vyhláška, kterou", protože ten pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu tam mění tato dvě slova, nebo opatření obecné povahy nahrazuje vyhláškou. K tomu bych se tady chtěl přihlásit.

A nevím, jestli už pan zpravodaj o tom hovořil, ale jednotlivé pozměňovací návrhy bych byl rád, aby se hlasovaly jednotlivě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Junkovi. Vyvolal řadu faktických poznámek. Nejdříve pan poslanec Igor Jakubčík, pan poslanec Klán, poté pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na mého předřečníka. Kdo chce slyšet, slyší, kdo nechce slyšet, neslyší. Ale my se tady zabýváme zákony proti šmejdům, zabýváme se tady zákony na ochranu lidí, na ochranu spotřebitele, na ochranu zaměstnanců, na ochranu podnikatelů. A v případě tohoto zákona se zabýváme čím? Zabýváme se brouky, zabýváme se bylinami, zabýváme se stromy, zabýváme se zvířaty, zabýváme se rybami z jednoho prostého důvodu: máme Národní park Podyjí, máme Národní park krkonošský atd. Ale uvědomte si jednu věc. Šumava je naprosto odlišná. Uvnitř národního parku je více než dvacet obcí. Ukažte mi jediný národní park u nás, kde uvnitř národního parku kromě šumavského národního parku jsou obce. Nejsou. To znamená, my z občanů a z lidí, kteří žijí na území Národního parku Šumava děláme občany - brouci, ryby, zvířata - šesté kategorie. Takže my neustále tady říkáme, že prostě musíme bojovat za lidi, musíme bránit lidi proti tomu, eventuálně proti tamtomu. Ale z obyvatel Šumavy děláme občany šesté kategorie. Řadíme je na šesté, možná sedmé místo. Možná jsem něco vynechal.

Uvědomte si prosím, že ti lidé, kteří žijí na Šumavě, jsou úplně stejní lidé, kteří žijí kdekoliv jinde v naší republice. Tito lidé taky tvoří národ. Také tvoří populaci České republiky. Takže prosím, chraňte i tyto lidi. Nechraňte jen přírodu a krajinu. Protože už i ten název je zavádějící: ochrana přírody a krajiny. Ale kde tam máme ty lidi? Kde tam máme ty obyvatele? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Nyní pan poslanec Klán také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím reagoval na pana poslance Junka. On si mě asi spletl. Já jsem tady nehájil zájmy Plzeňského kraje. Já jsem tady říkal, že v minulém volebním období, vy jste jmenoval mě právě, asi jste si to spletl jenom, ale říkal jsem tady, že v minulém volebním období tady byl zákon o Národním parku Šumava, který předložilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje. To tady skutečně bylo a řešili jsme to tady.

Vy jste tady říkal, že nějakým způsobem chci ten zákon vykostit tím, že vlastně vyjmeme jednotlivé národní parky ze stočtrnáctky. Není to pravda. Pokud to vyjmeme, a já jsem se na to díval komplexněji, nenastane už ten problém, že bychom, když budeme měnit hranice národního parku nebo cokoli, (museli) otevírat zákon číslo 114. To je tento důvod - abychom to eliminovali.

A pokud jde ještě o tu komplexnost, že bych třeba měl hájit zájmy samozřejmě všech lidí v republice, to je pravda. Tak jsem právě vyslechl dvě roviny, které se týkají Šumavy. Jednak jsem vyslechl starosty, nebo zástupce starostů ze Šumavy, a také jsem byl v komunikaci s Hnutím Duha. Tak jsem se na to podíval komplexněji a dal jsem si to všechno dohromady a na základě toho reaguji. Takže já se na ty problémy dívám komplexně. To jenom tak na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Votava také s faktickou poznámkou. Samozřejmě eviduji i ty z místa, ale elektronické mají přednost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom ještě reakce na pana kolegu Junka vaším prostřednictvím. On řekl, že jsme tady neřekli, proč nám vadí ten zákon. Doporučoval bych mu, aby se když tak podíval do stena zpátky, jak se projednával zákon i jak se projednávaly zákony o Šumavě. Určitě tam najde naše stanovisko. A koneckonců mluvil i pan kolega Zahradník o těch věcech. Neříkal jenom, že nám to vadí. Doufám, že mi odpustí, že říkám "nám". Vadí! A také řekl jasně proč. A kolega Jakubčík to tady teď také opakoval, že to je také o těch lidech, kteří tam žijí.

My se na ten zákon nedíváme z pohledu levicového, nebo pravicového. Koneckonců, a zase nebude se na mě zlobit určitě pan kolega Vilímec, který je pravicový politik, já levicový, a shodně jsme hlasovali v krajském zastupitelstvu právě v zájmu lidí, kteří žijí na Šumavě, v zájmu Plzeňského kraje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní pan poslanec Michal Kučera, poté pan poslanec František Laudát, poté teprve pan kolega Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Jenom velice krátce na margo mých předřečníků. My jsme několikrát nabízeli, a víceméně padaly dotazy na starosty šumavských obcí, zda mají zájem, aby katastry, nebo ty zastavěné části obce se vyjmuly z Národního parku Šumava, aby prostě nebyly součástí. Nebyli by omezováni, nebyli by ohrožováni tím parkem. Ale o to neměli zájem. To se jim taky nelíbilo. Takže brát benefity z toho i z toho je velice krásné.

Chtěl bych skutečně znova a znova vyzvat - jsou tři, klidně je vezmu do auta, jak pana poslance Klána, tak pana poslance Votavu, tak pana poslance Jakubčíka, kterého tady teď nevidím, a odvezu je do obce Domašín v Krušných horách. Tam je naše starostka ráda přivítá, aby viděli, jak vypadá taková obec v Krušných horách, která hospodaří s pár korunami v rozpočtu, kde je nulový turistický ruch, kde pozemky nemají téměř žádnou hodnotu, kde se nikdo nestěhuje, kam nikdo nejezdí na dovolenou. A pak to srovnejte s těmi strastmi, s těmi ústrky, které prožívají starostové v Národním parku Šumava. Můžu vám říct, že ta paní starostka tam bojuje o holé přežití této obce, a to jenom kvůli tomu, že tam nemá národní park, tak jak je na Šumavě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega František Laudát také s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Václav Zemek. Snad již poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP