(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Klána. (Poslanec Klán: Jako zpravodaj.) Jako zpravodaj. V tom případě s přednostním právem myslíte. Dobře, tak před kolegou Junkem máte slovo, pane zpravodaji. Omlouvám se, že jsem nepostřehl vaši přihlášku jako zpravodaje.

 

Poslanec Jan Klán: V pořádku, děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych tady reagoval na pana poslance Kučeru vaším prostřednictvím. On říkal, že zásadně bude poslanecký klub TOP 09 proti pozměňovacím návrhům pod písmenem I, což jsou mé pozměňovací návrhy, které ve své podstatě vyjímají Šumavu z tohoto návrhu zákona.

Pamatuji si v minulém volebním období, když jsme tady tu Šumavu řešili mnohokrát. Byl tady návrh zákona z Plzeňského kraje, vládní návrh a další návrhy i z různých stran. Nikdy jsme nedošli k moc nějakému řešení. Víte, já mám obavu, když budeme třeba Šumavu řešit za dva roky nebo řešit např. ochranu krajiny za rok, tak se nám ten zákon 114 znovu otevře a znovu budeme řešit Šumavu a ochranu krajiny a pořád to bude dokola a zase se to bude táhnout, a táhnout třeba několik let a nikam se nedostaneme. Proto jsem podal pozměňovací návrh tak, abychom vyjmuli jednotlivé národní parky právě z tohoto zákona 114 o ochraně krajiny. Ještě jsem tu neslyšel, že by někdo podpořil pozměňovací návrhy z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale já myslím, že garanční výbor tam dal souhlasné stanovisko. Tak aspoň projde toto, protože ty pozměňovací návrhy, které byly přijaty na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, částečně reflektují požadavky starostů, se kterými jsem jednal na tom výboru, ale jenom částečně. Pozměňovací návrhy pana poslance Zahradníka samozřejmě reflektují tu místní problematiku více. Já jsem ty pozměňovací návrhy, které byly kdysi dávno nahrány v systému, nechal vymazat, protože měly za úkol právě rozpoutat diskusi, kterou jsme tady vedli a stále ještě očividně vedeme.

Jak už tady řekl kolega Votava, tak i já podpořím návrh na zamítnutí, protože podle mě to není žádný kompromisní zákon. Možná se to někomu může zdát, že to je trošku jinak, já to nikomu neberu, ale podle mého názoru tomu tak není.

Zároveň můžu říct, že pokud neprojde pozměňovací návrh právě pod tím písmenem I, což jsou mé pozměňovací návrhy, tak já pro celý zákon ruku nezvednu. Právě z tohoto důvodu, co tady říkám. Že pokud nevyjmeme jednotlivé národní parky a uděláme jim speciální zákon, tak se nám ta stočtrnáctka bude pořád táhnout právě z těch důvodů, že tam jsou zavedeny a dány do té stočtrnáctky národní parky. Pokud tam nebudou, budeme bez starostí, protože pokud budeme chtít třeba změnit hranice nějakého národního parku, tak se ta stočtrnáctka musí znovu otevřít. Pokud ty národní parky tam nebudou uvedeny, otevřeme tedy speciální zákon, který se bude vztahovat k jednotlivým národním parkům, tam to upravíme a bude to naprosto v klidu. Jinak se dostaneme opět do toho bludného kruhu, tam, kde v momentální chvíli jsme.

Na závěr bych chtěl říci, že vystupuji i z toho důvodu, že v těch e-mailech, které nám chodily, jsem byl uveden i já společně s kolegy Zahradníkem, Bendlem, a já jsem tam byl uveden, abyste nepodporovali tyto pozměňovací návrhy a podporovali pozměňovací návrh pana poslance Junka nebo i nějaké jiné. Mně to přijde poměrně někdy úsměvné, když ty maily jsou naprosto stejné, jenom ta hlavička je trošku jiná a nic víc se v nich neřeší. Sám za sebe můžu říct, že jsem na ně nereagoval, protože kdysi, v minulém volebním období, jsem to udělal a nakonec jsem zjistil, že někteří lidé ani pořádně nevěděli, že nějaké věci tohoto typu existují, a když jsem začal diskutovat např. i s Hnutím DUHA, tak mi dali za pravdu, že vlastně vyjmutí těch národních parků z tohoto návrhu zákona... (Řečník se obrací na ministra Babiše, který telefonuje a ruší tím řečníka.)

Pan ministr telefonuje, tak mě to trošičku ruší v mém vystoupení.

Abych navázal. Když jsem se těch lidí ptal, zda o tom vůbec něco vědí, tak také moc nevěděli, a když mi dali za pravdu i někteří členové právě Hnutí DUHA, které se tady zmiňovalo, že by bylo dobré ty národní parky z toho zákona vyjmout, tak mě to i velice potěšilo.

Na závěr můžu říci, že jsme se tímto zákonem zabývali poměrně obšírně na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, našli jsme nějaká řešení i řešení právě s garančním výborem, ale i přes toto všechno to pro mě není žádný kompromisní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi, nyní pokračujeme vystoupením pana poslance Junka, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Junek: Dobrý den, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já tedy jenom stručně k této novele, protože si myslím, že jak ve výborech, tak ve druhém čtení tento zákon byl rozebrán už velmi podrobně, padla celá řada argumentů. Já sám jsem dostatečně zdůvodnil, proč ten zákon podporuji a jako KDU-ČSL podporujeme, a dostatečně jsem i zdůvodnil některé své pozměňovací návrhy.

Nicméně jenom na okraj. Tady k té diskusi bych chtěl říct, že se bavíme o 1,5 % rozlohy České republiky. Tolik totiž národní parky zaujímají rozlohy České republiky. Myslím si, že to není tak velké území, abychom si nemohli dovolit právě na této ploše nechat přírodu činit to, co ona umí, a co nejméně do ní zasahovat. Opakuji, je to 1,5 % rozlohy České republiky.

Ani jsem už tady nechtěl moc reagovat na tu diskusi, ale nedá se, určitě vystoupení kolegy Zahradníka k tomu vybízí. Jenom pár věcí.

E-maily, co vám chodily, ty nevyzývaly k bezzásahovosti nebo jak se to tady říkalo. Ta bezzásahovost už v tom zákoně je ukotvena a teď se jenom bavíme o tom, kdy jí bude dosaženo v těch 50 %. Ale to není důležité.

Zaujaly mě tam některé jiné věci a řekl bych, že až taková překroucená fakta. Myslím si, že ta debata byla celou dobu poměrně věcná, a tak mě mrzí teď některé argumenty, když se převracejí. Panu kolegovi Zahradníkovi prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct, že pan docent Hruška určitě nikdy neřekl, že nejlepší pro zadržení vody je suchý strom. To si myslím, že opravdu nikdy neřekl. Všichni víme, že nejlepší strom pro zadržení vody je ten živý, ale určitě ten suchý strom je pro zadržení vody lepší než holá pláň, která vznikne vykácením lesů a plošnou výsadbou těch malých sazenic. To jenom tak na upřesnění. A neměli bychom tady převracet ta fakta, která tady byla.

Poslední věc, kterou bych chtěl reagovat na kolegu Zahradníka nebo i jiné. Mě překvapuje, když se podívám na tu vaši argumentaci, tak když to vezmeme do důsledku, tak ona znamená co? Vy nám tady říkáte, že příroda se nedokáže obejít bez člověka, že v momentě, kdyby teď, z hodiny na hodinu, tady vyhynul živočišný druh, tak do týdne je i po přírodě a ta planeta tady bude prostě jedna jediná poušť. Tohle nám tady vlastně říkáte. Když člověk nezasáhne na Šumavě, ze Šumavy bude poušť. Já nevím, kde tuhle pýchu berete, že bez toho člověka si ta příroda neporadí. Naopak. Ta příroda si poradí vždycky sama a vždycky si sama nejlépe poradila bez člověka.

Takže tolik jenom některé drobné reakce.

Možná ještě jenom na pana poslance Votavu prostřednictvím pana předsedajícího. Říkal jste, že podpoříte návrhy pánů poslanců Bendla, Zahradníka, Klána. To je typický příklad toho, jak se zákon tzv. vykostí a nic z něho nebude a bude zcela zbytečný. Potom opravdu nemá cenu pro něj jako celek hlasovat. Navíc jste říkal, že tady hájíte zájmy Plzeňského kraje a lidí, co tam žijí. Chápu, byl jste zvolen za Plzeňský kraj. Ale vy tady máte hájit zájmy všech lidí, všech lidí této země, celého národa. A ten park je národní. Od toho se národní jmenuje, že je to území, na kterém je zájem celé republiky, celé země, celého národa. Navíc jste říkal, že ten zákon je špatný, špatný, špatný, špatný, ale já pořád neslyším, v čem konkrétně. Těch věcí tady zaznívá minimálně. A bylo to po celou dobu těch diskusí. A znovu, když jsem se ptal dejme tomu té protistrany i starostů ze Šumavy "tak řekněte vaši představu", já jsem se ji nedozvěděl. Nebo zcela minimálně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP