(11.50 hodin)
(pokračuje Dolejš)

A teď je otázka, jestli je to nutné, to znamená, že ten příkaz Bruselu je rigorózní, nebo zda je to řekněme náš extenzivnější výklad, kterým předjímáme určité pokračování směru, který v Evropě, pravda, objektivně existuje, a to je oddělení ono bankovního a pojišťovacího byznysu jako relativně svébytných oblastí, anebo zda budeme pokračovat v praxi, a ty názory na výboru zazněly, která není v rozporu s evropským právem, a dá se to doložit evropskou praxí, protože Solvence II už tady je nějakou dobu. Některé země už mají tuto implementaci za sebou. A přesto ta praxe tady je, všechny ty mechanismy, notifikace atd. atd. Takže se samozřejmě nabízí otázka, jestli takto extenzivní pojetí chceme. A návrhy kolegů Stanjury a stínově i kolegy Syblíka toto řeší, tzn. vracejí nás do původního koryta, které by nemělo být v rozporu s tvrdou bruselskou normou. A o to jde.

Pokud se hlasovalo o pozměňovacích návrzích - teď nechám stranou pozměňovací návrh předsedy rozpočtového výboru kolegy Votavy, ten nenarazil na nejmenší problém, ale musím říci, že rozpočtový výbor samozřejmě v sestavě, která ten den byla přítomna na jednání, návrh kolegy Stanjury doporučil. Takže samozřejmě jistý rozpor tady je. Já nechci dělat někomu advokáta, ale musím to tlumočit s tím, že to tak jednoznačné, jak řekl pan navrhovatel, tedy ministr financí, není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak než se dostanu k obsahu, tak něco k té formě. Všimněte si, probíhá druhé čtení, poslanci argumentují, vznášejí dotazy, pan ministr mlčí, aby ve třetím čtení přečetl sáhodlouhou reakci na to, co proběhlo v druhém čtení, kterou - já mám hypotézu, že si ji nepsal pan ministr, že mu ji připravili zaměstnanci Ministerstva financí. A v tom je problém. Na invektivy od pana ministra jsem zvyklý. Když nějakou invektivu na moji adresu řekne, tak já se budu bránit nebo mu to vrátím. A měli byste mě všichni podpořit. Měli bychom si vyprosit, aby úředníci do podkladů psali invektivy typu - návrh Stanjury nemá logiku atd. To si teda vyprošuju. Nebyli schopni vaši úředníci odpovídat na rozpočtovém výboru, nebyli schopni obhájit návrh vlády na výboru, rozpočtový výbor ho přijal. A já prosím členy rozpočtového výboru a vás ostatní - neztrácejte hrdost! Já vím, že ministr financí řekne, že je proti. A co se změnilo kromě toho, že slyšíte od ministra financí, že je proti? Neztrácejte hrdost vy, kteří jste ten návrh podpořili na rozpočtovém výboru. Ale já můžu reagovat hned. Já nepotřebuju pauzu tři týdny, abych to poslal analytikům, napsali mi řeč a pak četl - chtěl bych reagovat na vystoupení pana ministra Babiše ve třetím čtení. A on si taky protiřečí. Asi čtyři odstavce před koncem říká, jak je to dobře v Německu. Ten můj návrh je obdobný jak v německé legislativě. Takže buď je to v tom Německu dobře, nebo špatně.

Klíčové věci říkal i náhradní pan zpravodaj. Ten pozměňovací návrh není v rozporu s evropským právem. Není. A už jsem to říkal ve druhém čtení, pane ministře. Jsou dvě možnosti. Buď jít rakouskou cestou, kdy Rakousko má ve své legislativě konkrétní finanční produkty, anebo jít tou cestou, jako je Německo, Belgie, Itálie, a mít to v obecné formulaci a pak bude záležet na tom regulátorovi, což je Česká národní banka, zda tu licenci schválí, nebo ne.

Když to zjednoduším, o co vlastně jde. Pokud přijmete vládní verzi a postavíte se proti odbornému doporučení rozpočtového výboru, na což máte plné právo, tak pojišťovny vyvedou tuto činnost ze svých mateřských firem a zřídí si dceřiné společnosti, které to dělat mohou. Bude tato operace stát stamiliony korun. Kdo je asi zaplatí? Kdo asi zaplatí, pokud vzniknou legislativní nebo dodatečné náklady díky změně legislativy? Klienti. Bezesporu klienti. Nesníží se o to zisk té pojišťovny. Proč by to dělaly? Přece podnikají za účelem dosažení zisku. A tak je to správně.

Takže nemusíte se ničeho bát, ten pozměňovací návrh není proti evropským pravidlům a proti evropskému právu. To, jak pan ministr říkal, že není ustálená praxe ve všech zemích, to je pravda. Ale já jsem vám jmenoval poměrně významné dlouholeté členy Evropské unie, jako Německo a Rakousko, kde v jednom funguje model konkrétní finanční produkty, v druhém obecná definice. Přijde mi opravdu komické týden po brexitu, týden po brexitu zase argumentovat tím, že ten Brusel po nás něco chce a jenom abychom neudělali něco proti tomu Bruselu. Přijde mi to komické. Navíc pokud projde ta navržená operace tak, jak jsem říkal, jenom to vytvoří dodatečné stamilionové náklady, které nakonec ponesou na svých bedrech klienti, ti, kteří ty pojistné smlouvy nebo jiné produkty uzavírají. A vytvoříme nerovnováhu na trhu. Protože jiné subjekty, které působí na finančních trzích, tuto regulaci nemají a mohou si svobodně konkurovat i v jiných oblastech, než je jejich hlavní činnost podnikání. Takže není to nijak složité, nemusíme třicetkrát říkat, že to je Solvency II nebo Solventnost II.

Ale co je ještě podstatné - funguje u nás trh pojišťoven, nebo ne? Pamatujete si nějaký problém, velký problém, který by na finančních trzích a ve vztahu ke klientům způsobila kterákoli z pojišťoven? Podle mě dobrá zásada je, když něco funguje a nejsou v tom problémy, tak do toho moc nezasahuji, protože je vysoce pravděpodobné, že tím svým zásahem tu situaci zhoršíte. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, příp. pana zpravodaje. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Samotná procedura zas tak složitá není. Doporučuji, abychom postupovali tímto způsobem, je to tedy doporučení rozpočtového garančního výboru, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Votavy, tedy A, následovalo by B, což je poslanec Stanjura, o tom tady byla řeč. A protože pozměňovací návrh C je identický, tak hlasovat dvakrát totéž nemá smysl, takže bychom ho hlasováním o B učinili nehlasovatelným, a pak už by nám zbývalo jenom hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo jiný návrh nebo návrh na změny v proceduře? Není tomu tak. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 159, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 143, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Takže první krok je hlasování o návrhu A, poslanec Votava.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko garančního výboru? (Výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 160, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh A byl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Návrh B pan poslanec Stanjura.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Stanjury pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 161, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 48. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP