(10.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Je zásadní rozdíl, jestli prostě by hackeři anebo nějaký státní úředník si musel vyžadovat informace od jednotlivých bank, byť dneska je to také otázka několika sekund, anebo jestli to bude mít někde pěkně na jednom místě. Pak je ovšem jenom otázka času, než to někdo prolomí. A takhle prostě na veřejnost se dostane - ono spíš než ke zneužití ze strany státních orgánů tady to míří směrem ke zneužití na veřejnosti. Takže bude mít váš snímek vašich bankovních účtů a pak předpokládám, že si tam najde i ty transakce, zcela ryze soukromé, které nejsou trestné ani náhodou, a pak vám to nebude příjemné, až takhle vyběhne někde, kde máte účty.

Takže o to tady běží. Takže na otázku jsem odpověděl já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já nechci odbočovat od tématu naší debaty, jenom bych chtěl navázat na to, co tady říkal pan kolega František Laudát. Ano, tak dlouho to děláte selektivně, až 90 % veškerého bohatství a výrobních prostředků ovládá 1 % obyvatel celé planety a na těch 99 % zbývá ten zbyteček. Opravdu, to je selekce, která si zaslouží obdiv, ale jenom toho jednoho procenta obyvatel planety. Ostatní na to doplácejí. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji, já už snad doufám naposledy. Ale protože by tuto debatu mohl sledovat někdo a mohl by bez znalosti všech informací podlehnout tomu, že chceme, aby snad někde byly informace o tom, kolik má kdo na účtu v jaké bance, tak rozhodně ne, ne a ne. Tento registr pouze mění to, že dnes policie, státní zástupci, když chtějí zjistit, zda konkrétní osoba za předem schválených podmínek má nebo nemá účet v konkrétní bance, obešle třicet bank v České republice a dostane informaci, zda ano, nebo ne. Nově už nebude obesílat třicet bank, nahlédne do registru a zjistí, že má ta konkrétní osoba nebo firma účet ve třech bankách a dotáže se přímo těchto tří konkrétních bank. Nicméně není tam žádná možnost získat informace o tom, jaký je zůstatek, kdo na ty účty co poslal a podobně. Takže nemění se nic než technika, která má vést k tomu, aby se například rychle vyhledaly účty, přes které plynou peníze ven do daňových rájů a ke kterým se poté policie už nedostane. To znamená, jde také o rychlost a o schopnost zablokovat stamilionové majetky, které plynou v rámci trestné činnosti do zahraničí. Nic víc, nic méně. Takže se prosím zbytečně nestrašme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, no, pár slov. Já jsem tedy vůbec nepochopil vystoupení pana poslance Kalouska. Vždyť se jedná o přesně stejný návrh, který byl na vládě za vaší účasti a kde vlastně hlasem pana Kubiceho to nebylo přijato. Takže to je projekt, který je tady na stole strašně dávno. Takže fakt tomu nerozumím, protože vy neříkáte pravdu. Tady se zavádí jenom moderní systém evidence účtů, občanů se to netýká, bude to na ČNB. Nevím, co je na tom nesvobodného. Dnes orgány trestního řízení, když chtějí mít informaci o někom, který pravděpodobně páchá trestnou činnost, tak píší dopis na 45 bank nebo 50 bank a potom čekají měsíc, 40 dní. A samozřejmě někteří - v rámci private bankingu se stávalo, že dostali avízo, a potom ten stát, když byl spáchán ten zločin a byly ukradeny peníze, tak přišel pozdě. Takže já skutečně nevím, o čem tady je debata. Není to žádný sběr dat, není to žádná nesvoboda. Je to jenom pro policii nebo státního zástupce nebo jiné orgány. Když karuselová firma má průměrný věk 23 dní, no tak tam jde o čas. To je všechno. Takže to jsou všechno nepravdy.

A vůbec nechápu, proč tady vystupovala paní kolegyně Langšádlová o zadlužování. Tak nejvíce tuto zemi přece zadlužil pan Kalousek, 670 miliard, a je to spočítané na den ve funkci. Takže my určitě nezadlužujeme. Naše země bude mít koncem roku 2016 nižší dluh, než když jsme nastupovali koncem 2013. A dneska oznamujeme plnění rozpočtu k 30. 6. a bude jeden z nejlepších v historii této země, plus 40 miliard. Tak o čem mluvíte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se na další závěrečná slova zpravodajů: pana poslance Kubíčka, Gabala či Bendy. Není zájem o závěrečná slova.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám také stanovisko k nim před hlasováním. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozpočtový výbor jako garanční výbor se zabýval sněmovním tiskem 718 a posoudil pozměňovací návrhy, které byly přijaty jak rozpočtovým výborem, tak výborem pro bezpečnost. Hlasovací procedura bude poměrně jednoduchá, protože oba návrhy byly identické, to znamená, že pozměňovací návrhy rozpočtového výboru pod písmenem A1, A2 a A3 jsou identické s pozměňovacími návrhy výboru pro bezpečnost označenými jako B1, B2 a B3. Hlasovací procedura v tom případě bude poměrně jednoduchá. Znamená to, že budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy, nejprve pozměňovací návrh A1, potom pozměňovací návrh A2, potom pozměňovací návrh A3. Pokud tyto projdou, tak vždy bude nehlasovatelný pozměňovací návrh B1, B2, B3. A na závěr budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh procedury. Jestliže tomu tak není, zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 149, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 146, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP