(Jednání pokračovalo v 10.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na projednání volebního bodu a odvolení.

 

Budeme pokračovat bodem

158.
Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů
/sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Nacházíme se v rozpravě, do které je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Byla přerušena rozprava a já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska. On tady hovořil o tom, že vždycky tak náhodou roste ekonomika v době, kdy vládne sociální demokracie, a vždycky tak náhodou klesá, když zrovna vládne pravice. Já myslím, že to asi už náhoda nebude, když se to pravidelně opakuje. A je třeba se zamyslet, ale měla by se zamyslet především pravice, proč se jí tak nedařilo.

Ale podstata toho, co tady bylo řečeno k zákonu o centrální evidenci účtů - já jsem mezi těmi, kteří se velmi zamýšlejí nad tím, zda nevstoupíme někomu do soukromí, zda neprolomíme dalším zákonem soukromí. Jsem pro jen tehdy, kdy je to nezbytně nutné. Já bych se chtěl zeptat těch, kteří tento návrh kritizují, kde je to nové prolomení. Cožpak ta policie, státní zastupitelství, soudy už dnes nemají informace o tom, kdo má účet v jaké bance? Samozřejmě mají. Tady nejde o žádné nové právo státu získávat informace, tady nebude nikdo získávat ani jednu informaci více. Naopak, bude získávat méně, protože dnes se posílá informace a žádost do všech bank a ve všech bankách se dozvědí, že někdo je vyšetřován nebo je podezřelý, a musí hlásit, zda tam účet má, nebo nemá. Takto budou ty informace jenom u orgánů činných v trestním řízení a žádné nové se získávat nebudou.

Mimochodem, toto oprávnění, které teď zavádíme pro policii, už dávno mají exekutoři a nikoho to nevzrušuje. Takže si myslím, že bychom neměli z tohoto návrhu zákona dělat nějaký démonický zákon, protože žádná nová oprávnění získávat informace prostě nezavádí. Není to pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Langšádlová, po ní s přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji, pane předsedající. Pane kolego Tejci prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu jistá zákonitost by tady byla. Pravice vždycky dává dohromady to, co tady levice napáchá. (Smích v sále.) Zkrátka naše levice neumí nic jiného než v době hospodářského růstu neodpovědně utrácet a mít zkrátka takové rozpočty, které pak ta pravice musí dávat dohromady. (Smích v sále.) A dokonce to, že by česká pravice dokázala způsobit světovou hospodářskou krizi - zamysleme se nad tím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já myslím, že i reakce Sněmovny trošku napověděla. Ale dámy a pánové, kdyby za pravicí zůstávaly vysoké růsty a zůstávaly za ní nižší dluhy, pak by se tomu věřit dalo. Je to přesně naopak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Smála se jenom část Sněmovny a smějete se vlastní hlouposti. Ale je to váš problém.

Já jsem jenom chtěl věcně zareagovat na pana kolegu Tejce, kde že je tam něco nového nebo něco ohrožujícího. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco fakticky to, co tady Babiš páchá legislativně, tak většina těch věcí ona v našich zákonech je, ale zásadní rozdíl je v tom, že on chce zasáhnout a trestat plošně celou společnost, kdežto my jsme říkali, tady jsou nějaké státní represivní orgány, finanční úřady a v případě, že ony mají nějaké podezření, tak pak jdou selektivně na toho kterého jedince, kdežto vy zavádíte trestání podezření, vy prostě považujete plošně všechny občany naší země za podezřelé. A v tom je zásadní rozdíl. A u registru smluv je to totéž. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP