(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne. Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a my budeme pokračovat pevně zařazeným bodem, jímž je

189.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky,
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky
a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Prosím, aby se ujal slova předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já v tuto chvíli budu, kolegyně a kolegové, velmi stručný. Druhé kolo této volby je v tuto chvíli ve Státních aktech připraveno. Je to tedy druhé kolo volby předsedy vyšetřovací komise ÚOOZ a ÚOKFK, ve zkratce, a vybíráme opět ze dvou kandidátů. Navrženi Pavel Blažek a pan poslanec Ondráček.

Prosím, odeberte se do Státních aktů. Opět vyhlašuji 15 minut na vydávání volebních lístků a opět zopakuji - měli jsme 15 neplatných hlasů - opět zopakuji: kandidáta, pro kterého hlasujete, označíte kroužkem na čísle před jeho jménem a musíte stejně tak označit i druhého kandidáta, a to křížkem na čísle před jeho jménem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já tedy přerušuji jednání Sněmovny - 15 minut na vydávání hlasů - do 10.46 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.31 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP