(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Byl jsem - překvapilo mě, že jsme tam nebyli všichni - ale byl jsem jako jeden z předsedů stran na zasedání Hospodářské komory, kde jsem měl možnost mluvit k podnikatelům a říct jim, že mi chybí trochu jejich hlas ve veřejném prostoru k tomu, co omezuje jejich svobodu. A po projevech pak mnozí za mnou přišli a děkovali mi, že jsem to vyslovil, a říkali: to víš, my se bojíme to říct, na nás by přišla zítra kontrola. Na ně by přišla zítra kontrola už na základě těch dat, která jsou teď k dispozici. Ale ono jich bude čtyřikrát tolik.

A já jsem se vás chtěl zeptat, zda si to všichni uvědomujete. Protože mnozí z vás se mohou snadno stát obětí tohoto státního přístupu k občanům, kdy už to není servis svým občanům, ale kdy je to vrchnost vůči svým poddaným. A mnozí z vás, kteří tomu dnes tleskáte a kteří pro to zvedáte ruce, můžete být budoucí obětí tohoto režimu, neboť pes od vlka liší se pouze obojkem, na němž bývá zhusta oběšen, jak z historie známe. Kolegové, prosím, vzpamatujte se. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je 10.20 hodin. Jak bylo inzerováno, v tento moment si bere klub TOP 09 deset minut přestávku do 10.30 a v 10.30 navazujeme přímo volbou předsedy vyšetřovací komise. Poté budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP