(9.40 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Jedním z nástrojů odhalování nepřiznaných příjmů bude institut prohlášení o majetku. Na rozdíl od majetkových přiznání není prohlášení o majetku plošným nástrojem. Aby mohl správce daně k prohlášení o majetku poplatníka vyzvat, musí kumulativně být naplněny tři podmínky:

1. Na základě výzvy k prokázání příjmů podle § 38 písm. x) nedošlo k prokázání skutečností požadovaných v této výzvě.

2. Informace potřebné ke zjištění stavu jmění poplatníka nelze získat jiným způsobem, nebo je lze získat pouze s nepoměrnými obtížemi.

3. Třetí podmínkou je předpoklad, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, přesáhne limit 10 mil. korun.

V čem tedy je ten problém? Samozřejmě první a největší na řadě je institut prohlášení o majetku. To je pro mě něco nepřijatelného. Opět se tady bavíme o šikaně úspěšných obyvatel. Je tady nastaven limit ve výši 10 mil. korun, to znamená, že nikdo, kdo by neuvedl v prohlášení majetku majetek v hodnotě alespoň 10 mil. korun, tak toto prohlášení vůbec vyplňovat nemusí. Znamená to tedy, že každý, kdo tuto hranici přesáhne, je rovnou brán v našem státě jako podezřelý? Tak to trochu vypadá. Navíc tato skutečnost, tento limit 10 mil. korun, popírá rovnost občanů v daňové oblasti. A nejhorší je, že finanční úřad může poplatníka vyzvat k předložení tohoto prohlášení ne na základě přímých a usvědčujících důkazů, jak by každý očekával, ale pouze na základě - a teď cituji informaci - "indicií nebo domněnek, které nemusí mít formu důkazních prostředků". Znamená to tedy např. na základě udání anebo možná také na základě rozhodnutí třeba znuděného úředníka finančního úřadu. Když vznikne podezření, ať už odůvodněné, či nikoliv, musí právě poplatník dokázat, že nic neprovedl. To znamená, že se důkazní břemeno efektivně přesunulo ze státního orgánu na občana. Kde potom máme presumpci neviny, která je základním pilířem našeho právního systému? Každý tedy, kdo se dopustí toho, že jeho příjmy jsou nadprůměrné, a to bez jakýchkoli důkazů, pouze na základě domněnek, musí prokazovat, že on nic špatného neudělal. Ptám se, co bude příště.

Čili cílem - jakkoli rozumím snaze vybírat více daně, tak tento návrh, tato novela, vládní návrh zákona, je podle mého názoru šikanózní, zbytečný a porušuje princip rovnosti občanů v daňové oblasti. Doporučuji, abychom hlasovali proti. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo panu premiérovi, je zde faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych jenom chtěl zareagovat, a bude mi na to určitě stačit vymezený čas, na pana kolegu Plíška. On hovořil, že je možné jít až deset let zpět. Ano, deset let zpět je možné jít, ale jenom ve výjimečných případech, které dává daňový řád v § 148, jestli se nemýlím. Jinak je to obecně lhůta tři roky. Protože se tento zákon vydal cestou daňovou, tak musíme samozřejmě respektovat daňový řád. Já bych byl pro klidně deset let, i pro těch pětadvacet let, tak jak navrhuje jeden pozměňovací návrh, nicméně to možné není. To je jedna věc.

Druhá věc. Padalo tady, že bude obtěžovat naše občany. No nebude obtěžovat ty poctivé, bude obtěžovat ty nepoctivé a ty ať obtěžuje samozřejmě, protože si to zaslouží.

A chtěl bych reagovat i na slova o nějakém tom bonzování. Neustále se tady říká, že je šikanózní, že bude v naší společnosti vytvářet bonzování, jakési udávání. No tak, pane kolego Plíšku prostřednictvím pana předsedajícího, to máte ale opravdu nízké mínění o našich občanech. Samozřejmě připouštím, a to se děje i dnes, že někdo může udat svého souseda nebo kohokoli jiného, ale že by masivně tady docházelo k nějakému udávání, o tom opravdu přesvědčen nejsem a opravdu si myslím, že tím možná urážíte řadu poctivých občanů této republiky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Ještě než dám slovo panu předsedovi vlády, tak protože volební komise ukončila svoji práci, poprosím pana předsedu Kolovratníka, aby nás informoval o tom, jak volba dopadla.

189.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky,
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky
a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za mimořádné slovo. Kolegyně, kolegové, volba nedopadla. Bylo vydáno 163 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení kandidáta bylo 82 a já konstatuji, že Pavel Blažek získal 79 hlasů, nebyl tedy zvolen o tři hlasy, a Zdeněk Ondráček získal 69 našich hlasů. Je to první kolo, takže v prvním kole nikdo nebyl zvolen. Za sebe nebo za volební komisi avizuji, že jsme technicky schopni od 10.30 mít připraveno druhé kolo této volby, v něm se tedy opět budou ucházet o zvolení tito dva kandidáti, Pavel Blažek a Zdeněk Ondráček.

Pane předsedající, teď je to na vás.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se zeptám Sněmovny, zda souhlasí s následujícím postupem, že bychom pokračovali v jednání do 10.30 a v 10.30 by proběhlo druhé kolo. Pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. V tom případě bych poprosil o deset minut přestávky před tou 10.30 na jednání klubu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Rozumím tomu, takže budeme pokračovat v jednání do 10.20 hodin. V 10.20 bude přestávka na poradu klubu TOP 09 a v 10.30 bychom provedli druhé kolo volby. Zeptám se, zda má někdo námitku proti tomuto postupu. Není tomu tak, v tom případě budeme volit v 10.30.

157.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s prokazováním původu majetku
/sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
 

Ještě než dám slovo panu premiérovi, dvě faktické poznámky, pan předseda Kalousek, potom pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom stručnou poznámku k předřečníkům. Za prvé v disciplíně udávání jsme vždycky byli na evropské špičce, existuje o tom spousta statistických dat, ať už z doby Rakousko-Uherska, nacistické okupace, sovětské okupace, totalitního režimu, vždy jsme byli špičky. Nemáme důvod se domnívat, že by právě tento zákon tenhle národní sport výrazným způsobem nepodpořil. Takže ano, vláda tady vyzývá, dokonce i důvodová zpráva přímo vyzývá k udávání svých sousedů.

Za druhé není pravda, že těm poctivým, těm to nebude vadit a ti nepoctiví budou šikanování. Ti nepoctiví si přesunou své majetky do offshoru, jsou na to specializované firmy. Koneckonců mohl by nám to vysvětlit i pan ministr financí, který svého času z offshorové firmy v Panamě financoval sociální demokracii, tak to jistě zná i po praktické stránce.

Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc, jak významným způsobem tady rozšíříme korupční prostředí. Vy si opravdu myslíte, že tento nástroj, kde důkazní břemeno bude na straně poplatníka, nikoli represivní složky, nebude zneužíván ke konkurenčnímu boji? Že se prostě nenajdou zaměstnanci represivního aparátu, v tomto případě tedy Finanční správy, kteří se nedomluví a nenechají si zaplatit od někoho, že mu budou likvidovat konkurenta tím, že ho budou šikanovat? My si opravdu zapíráme, že něco takového se třeba děje v policii, tak to chceme rozšířit ještě do Finanční správy? Víte, jak rozšiřujete korupční prostředí? Ne že bojujete s korupcí. Rozšiřujete korupční prostředí tímto návrhem zákona!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Plíška.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil zareagovat na slova pana kolegy Votavy a chtěl bych se ohradit proti tomu, že jsem ve svém vystoupení snad útočil na poctivé občany a poctivé daňové poplatníky. Naopak. Já chci říci, jak jsem řekl ve svém vystoupení, že dnes už mají všechny represivní orgány státu dostatek kompetencí postihovat majetkovou trestnou činnost, machinace apod. Tento zákon navíc umožní bohužel podávat podněty Finanční správě, udání, a jak jsem řekl již v minulosti, bonzování, a Finanční správa bude skutečně zatížena těmito jednotlivými podněty, které bude muset šetřit, a nebude mít prostor řešit ty skutečné velké podvodníky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP