(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.31 hodin a budeme pokračovat. Volební komise stále sčítá, takže výsledek zatím ještě nemáme, a tím pádem otevírám bod 157, což je

157.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s prokazováním původu majetku
/sněmovní tisk 504/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru, který je garančním výborem, pan poslanec Václav Votava. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 504/4. Ten byl doručen 2. června tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 504/5.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a mám zde jednu přihlášku a je to přihláška pana poslance Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil jménem poslaneckého klubu TOP 09 k předloženého zákonu, resp. k novelám stávajících zákonů.

TOP 09 zařadila tento zákon na seznam nesvobody, a to z toho důvodu, že tento zákon skutečně bude obtěžovat, pokud bude schválen, poctivé daňové poplatníky a poctivé občany, protože již dnes má finanční celní daňová správa a orgány činné v trestním řízení celou řadu nástrojů na to, jak stíhat šedou ekonomiku, nelegální majetek a majetkovou trestnou činnost. I sama vláda přiznává, že tento zákon nebude mít žádné zvýšené dodatečné finanční efekty, že to je nějaký doplňkový nástroj. Tento zákon se tady projednává více než rok, to znamená, že ani vládní koalice nějakým způsobem neprosazovala jeho projednání, a zdá se, že to není žádná priorita, jak říká vládní koalice.

Já samozřejmě tady zmíním i ty zcela konkrétní důvody. Ten zákon, a řekla to i Legislativní rada vlády, může být v některých ohledech i protiústavní z hlediska doměření penále ve výši sto procent, což může být likvidační, protože stoprocentní sankce by měla být nepřípustná. Už ta lhůta až deset let zpětně prokazovat svůj majetek pro občany, kteří nepodnikali, a nemají tedy povinnost si archivovat a schovávat účtenky a svoje doklady, je přehnaná. A představa, že v rámci nějakých sousedských udání bude někdo muset zpětně prokazovat, jak nabyl svůj majetek, svoji nemovitost, dům a podobně, je skutečně o obtěžování občanů, nikoliv o tom, jak trestat a postihovat podvodníky, spekulanty a šedou ekonomiku. Mimochodem ti podvodníci a spekulanti dostali více než rok času na to, aby se na tento zákon připravili. To znamená, mají možnost se připravit i na to, že tento zákon bude řešit rozdíl mezi příjmy a evidovaným majetkem od sedmi milionů, což je nějaká hranice, která vznikla jakousi licitací ve vládní koalici. Tento zákon naopak vůbec neřeší to, když někdo tzv. ukryje svůj majetek do firmy a podniká v rámci své firmy nebo když obchoduje směrem k daňovým rájům nebo přes zahraniční firmy. Na to tento zákon v žádném případě nedosáhne. To znamená, tato norma je zcela neúčinná, je to pouze plnění předvolební vábničky koaličních stran.

A já bych na závěr konstatoval, že TOP 09 podporuje samozřejmě plošná majetková přiznání u politiků, veřejných funkcionářů, ale odmítáme obtěžování poctivých daňových poplatníků a poctivých plátců daní. Proto nemůžeme tento zákon podpořit a proto jsem navrhl jeho zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Černocha, po něm pan poslanec Beznoska, potom pan předseda vlády a potom pan poslanec Tejce.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den dámy a pánové. Děkuji za slovo. Zákon o prokazování původu majetku může být jeden z klíčových bodů, z klíčových nástrojů, jak bojovat proti korupci a finanční kriminalitě. Můžeme diskutovat o jednotlivých parametrech, které má zákon zavést a které by měly platit, nicméně ten hlavní problém je ten, že zákon vystavuje generální pardon na všechny finanční a korupční zločiny minulosti. Je to vlastně taková malá finanční korupční amnestie, protože se tím fakticky legalizují všechny delikty a podvody, které se staly před účinností tohoto zákona. Odmítáme zametat věci pod koberec, a proto jsme za poslanecký klub Úsvit předložili pozměňovací návrh, který zajišťuje, aby se minulá porušení zákona nevyloučila z přezkoumávání. Říkáme žádná tlustá čára za minulostí. Proto náš pozměňovací návrh umožňuje, aby se nelegálně získaný majetek dal kontrolovat i 25 let zpětně. Všechny parlamentní strany před volbami slibovaly, jak si posvítí na korupci a zloděje, a vážení kolegové a kolegyně, vyzývám vás k podpoře a prosím vás, žádám o podporu našeho návrhu. Lepší příležitost, jak naplnit tento slib, už asi nebude.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Beznosku a připraví se pan předseda vlády.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přidám se na stranu těch, kteří považují navrženou novelu za zbytečnou, protože opravdu si myslím, že dnes už je dost nástrojů, jak odhalovat, případně trestat majetkovou trestnou činnost. Čili tato novela zákona je nadbytečná. Návrh si vzal za cíl zavést nástroje, které zajistí zdanění nepřiznaného, nezdaněného příjmu. Stanoveným cílem je snížit objem zatajovaných či nezdaněných příjmů převážně fyzických, ale také právnických osob prostřednictvím indikace, zda nárůst jmění, spotřeba nebo jiné vydání poplatníka daně z příjmů odpovídá příjmům, který správce daně deklaroval v minulých obdobích.

Účelem tedy je, aby se nepřiznaný a nezdaněný příjem zjištěný na základě tohoto postupu následně zdanil. Myšlenka celkem rozumná. Každý z nás by si asi přál, aby se poctivé příjmy zdaňovaly a aby nikdo nebyl schopen se tomuto zdanění vyhýbat. Nicméně problém mám s tím, jakým způsobem tento zákon hodlá proti nepřiznaným příjmům, případně majetku bojovat. Návrh umožní, aby v případě zjištění nepoměru mezi příjmy poplatníka a nárůstem jeho jmění jej správce daně mohl vyzvat k prokázání, že nárůst jeho jmění odpovídá jeho příjmům a že tyto příjmy byly řádně zdaněny. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, správce daně mu stanoví daň na základě pomůcek. K tomuto limitu použije buď standardní pomůcky, nebo navržené zpřísněné pomůcky. Limitem pro použití zpřísněných pomůcek je očekávaná výše stanovené daně přesahující dva miliony korun. Mechanismus nebude uplatňován plošně, ale na základě výzvy v důsledku náznaku možné existence nepřiznaného příjmu. Možnost vyzvat poplatníka k prokázání příjmu bude dále omezena na případy, kdy rozdíl mezi uváděnými příjmy a skutečným příjmem bude na základě předběžného posouzení přesahovat limit ve výši 7 mil. korun***
Přihlásit/registrovat se do ISP