(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo, že jste dodržel čas, neb i vám bych vypnul mikrofon. Pan předseda Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Já bych chtěl zareagovat na pana předsedu Hamáčka ještě z předchozího příspěvku. Brusel pod tím směrem, pod kterým se v posledních letech ubírá, není schopen chránit své vnější hranice, což jsme viděli během migrační krize. Jediným výsledkem jsou směrnice, jsou nařízení, které chodí na výbor evropských záležitostí velmi často ve formě pouze jenom informativní. Nemůžeme s tím nic dělat. To není cesta a to není směr, kterým se chceme ubírat.

Myslím si, že naopak ten systém změny směrem k větším pravomocem národních parlamentů, členských států jako takových, aby měly možnost se rozhodovat o svých věcech, že to je ten správný směr, kterým by se měla EU - nebo Evropa jako taková, protože dnes už opravdu asi jen těžko lze hovořit o EU, ta skončila brexitem. Tak o Evropě a o budoucnosti Evropy se dá mluvit pouze tímto směrem. Větší pravomoci členským státům, brát v potaz suverenitu členských států. Myslím si, že to je cesta.

A ještě jednou bych se zeptal pana premiéra, jestli by mohl třeba faktickou poznámkou odpovědět, zdali on chce setrvání pana Junckera v čele Evropské komise, protože z článků, které vycházely, tak zaznívalo z české vlády, že i česká vláda má pocit, že pan Juncker není mužem na svém místě. Ale to jsou takové ty politické tanečky. Tak na rovinu, chlapsky, čelem tady říct, jestli chce, nebo nechce setrvání pana Junckera v čele Evropské komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Novotný. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na vystoupení pana předsedy. Myslím, že předseda občanských demokratů Petr Fiala ve svém vystoupení podal ruku k debatě a formuloval za nás nápady, věci, které bychom měli společně prosazovat, a vyzval k tomu, abychom na tom společně pracovali od zítřka. Podle mě to (nesrozumitelné) jako první. A pak se dohadujme, zda formálně se musí otevřít ta, či ona smlouva. Jinak na to jdeme špatně.

Ale pan předseda Poslanecké sněmovny říkal, že pak hrozí, že pak bude dvourychlostní Evropa. Tím pádem já z toho čtu, že máme pak patřit do tvrdého jádra. Ale to nejde dohromady z toho, co řekl pan premiér a co jsme ocenili, že cílem reformy je volit - flexibilní Evropa. Tak v čem bude flexibilní? Buď k nám naskočíš a budeš to dělat podle nás, nebo budeš jinde. To si myslím, že není ono. Ale podle mě je mnohem lepší metoda, kterou jsme navrhli my dnes - občanští demokraté. Konkrétní věci, analýza toho, co se nemá řešit kvalifikovanou většinou, ale shodou. Analýza toho, co si myslíme, že bude pro ČR. A když se dohodneme v ČR, pak můžeme svůj názor prosazovat na EU. A také nemusíme uspět. To nám je přece jasné, že nemusíme uspět. Ale my nabízíme aktivní roli, abychom skutečně hájili české národní zájmy. Jsme přesvědčeni o tom, že oblasti jsme definovali tak, že se v nich můžeme shodnout, neříkám, že se v nich shodneme. A já myslím, že na odborné debatě pracovních týmů pak můžeme jít do detailu. Nechtěl bych vést debatu konfrontačně, protože zatím z naší strany konfrontační není.

Můžeme se lišit v pohledu na věci. Respektuji jiný názor na otázku evropské integrace, ale my si skutečně myslíme, že EU se musí změnit, anebo skončí. Byli bychom raději, aby se změnila. A hledejme spolu pozici ČR, jak se má změnit, a pak hledejme spojence. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Novotný. Po něm pan premiér, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer. Přiznám se, že jsem nebyl přítomen celou dobu tady té debaty. Ale z toho, co poslouchám, už tady jsem zaregistroval dva rozdílné přístupy. Jednak to, co říkal kolega Jiří Dolejš ohledně toho, že by měla být posílena větší autorita i malých států. Že by měly být rovnoprávné všechny mezi sebou. Potom jsem zaregistroval ze slov pana předsedy Hamáčka a i z ostatních slov jiných evropských politiků, že toto není princip, se kterým se nutně musí počítat. Že se mluví stále o dvourychlostní Evropě.

Měli bychom si asi ujasnit, o čem a jaké budou pozice vlády, která bude vyjednávat v Bratislavě. A já tady hlavně mířím na to, že už jsme byli svědky toho, že Poslanecká sněmovna přijala nějaké usnesení nebo měla tendenci vybavit vládu nějakým mandátem pro jednání na této úrovni, a nakonec stejně jednání pana premiéra bohužel nebylo v souladu s usnesením Sněmovny. Dokonce jsem zaregistroval, teď nevím, jestli vycházím z médií, ze sdělovacích prostředků, že to byl poradní hlas. Já tedy mám v odpovědi na svoji písemnou interpelaci, ke které se dneska dopoledne nedostalo, že pan premiér řekl, že bere jako samozřejmou věc, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. A já doufám, že obzvláště v této věci to bude platit. (Hlas ze sálu.) Nebude to platit. Ano? Tak prosím vás, vnímejme slova nebo signál pana premiéra, že nebude platit to, že vláda bude odpovědna této Poslanecké sněmovně. To asi nepotřebuje dalšího komentáře. Všichni to vnímejte, vy poslanci, občané, pokud to sledujete. K tomu není co dodat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Po něm pan premiér, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Děkuji za slovo. Já naprosto sdílím hérakleitovský výrok, který tady byl připomenut, že nevstoupíme dvakrát do stejné řeky. Já jsem v žádném případě nemyslel nějakou reminiscenci. Faktická obsahová řešení z dob velkých postav evropské historie. Myslel jsem něco úplně jiného, systémového. Že tito lidé měli výhodu, že fungovali v institucionálním systému, kde měli nějaký mandát, z toho vyplývající autoritu k podstatným rozhodnutím a zároveň funkční prostředky na realizaci těchto rozhodnutí.

Evropská unie nedisponuje ve své současné podobě ani jedním. Jednak její představitelé mají velmi slabou vzhledem k mechanismu, jak jsou generováni, autoritu, legitimitu. A zároveň mechanismy, které mají k dispozici k realizaci svých opatření, jsou velmi často nulové. A vidíme to na neschopnosti zajistit třeba ochranu vnějších hranic apod. Mně šlo o ten institucionální rámec. O ničem jiném nemluvil předseda Fiala ve chvíli, kdy zmínil nutnost revize smluv, které institucionální rámec a způsob rozhodování a vykonávání rozhodnutí definují. Jestli si nepřiznáme, že je v zásadě chybný, že popírá celou historickou zkušenost fungování demokratických institucí jak v Evropě, tak i v jiných částech západního světa, kde probíhaly integrační procesy, třeba ve Spojených státech, tak se nepohneme dále a pod tím kotlem bude voda vařit stále více.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan premiér s faktickou poznámkou. Po něm pan předseda Kalousek.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hodně jsem přemýšlel, jestli mám využívat faktickou poznámku, protože je tam celá řada kolegů, kteří čekají se řádnými. Ale chtěl jsem to ještě udělat, protože tady zazněly některé věci, na které bych rád za v času reagoval.

Za prvé. Já určitě beru návrh na zapojení parlamentních stran do diskuse o mandátu pro naše jednání na půdě EU a pozitivních změnách v EU. Pojďme vytvořit buď nějakou pracovní skupinu, nebo rozšiřme tu vládní. Dohodněme se na nějakém funkčním schématu, tak aby to mělo smysl, a využijme dva měsíce, kterou jsou před námi, k tomu, abychom se pokusili vydefinovat oblasti, kde se shodneme. Já si nemyslím, že se shodneme absolutně. Určitě máme odlišné názory. Ukazuje to i debata o institucích, o tom, kde posílit Evropu, kde ji nechat tak, jak je. Čili nemusíme se shodnout ve sto procentech, ale myslím si, že jsou tady oblasti, kde bychom mohli vydefinovat nějakou širší shodu napříč politickými stranami. Takže souhlasím s tím návrhem a rozšiřme pracovní skupinu nebo ji upravme. Udělejme to během několika příštích dnů, abychom se přesně dohodli na formátu.

A druhá poznámka. Já jenom tady k debatě, kolegyně a kolegové, abychom si uvědomili, co byly argumenty, které vedly k brexitu. To nebyli evropští byrokrati. To byli pracovníci z Polska, ze Slovenska, z Česka, z Maďarska na britském trhu práce. To byl ten problém. Víte, že Británie otevřela svůj trh práce. Nepřijala žádná ochranná opatření. My jsme to tehdy ocenili, že vlastně máme možnost okamžitě vstoupit na její trh práce. A dneska se po letech ukazuje, že možná ty země, které otevíraly trh práce postupně, tak z pohledu svých vlastních obyvatel se s tím dokázaly vyrovnat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP