(19.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Toto není dobrý postup. Tento postup, který vláda volí, opravňuje k pochybnostem, zda skutečně myslíte svá reformní vyjádření vážně. Protože tohle je de facto kopírování toho, co dělá na evropské úrovni pan Juncker a jak postupuje Evropská komise, kdy skupina domněle osvícených byrokratů bude určovat politické reprezentaci, co má dělat, a kdy pak všichni ostatní budou postaveni před hotovou věc.

V této souvislosti vás žádám, vyzývám, prosím, aby se formát té pracovní skupiny rozšířil a aby se demokratické politické strany zastoupené v Parlamentu na práci této pracovní skupiny podílely už od samého počátku její práce. Jedině tak můžeme dospět k nějakému výsledku, který bude odrážet skutečně společné zájmy, které pak může hájit politická reprezentace České republiky bez ohledu na to, jak bude složena.

Za Občanskou demokratickou stranu chci říct, že jsme připraveni aktivně a konstruktivně se podílet na práci této pracovní skupiny. Abych to dokázal, formuluji už teď na závěr svého vystoupení pět principů, které budeme v těch dalších debatách prosazovat.

Občanská demokratická strana bude podporovat takové reformní kroky, které povedou za prvé k Unii flexibilnější a mnohem méně regulované. Za druhé k Unii s větším hlasem národních států. Za třetí k Unii, která zachová integraci pouze v těch oblastech, na kterých se členské státy shodnou. Za čtvrté k Unii se silným vnitřním trhem. A za páté Unii, která bude více spolupracovat v oblasti bezpečnosti a obrany.

Věřím, dámy a pánové, že jsou to principy, na nichž se můžeme shodnout, protože jsou to principy, které jsou v zájmu České republiky. Jsme připraveni jednat o jejich konkrétním naplnění. A doufám, odvažuji se doufat, že vláda tuto nabídku, tuto podanou ruku neodmítne. (Potlesk části poslanců z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu předsedovi Fialovi. A nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo. Po něm pan poslanec Ivan Gabal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane premiére, členové vlády, paní a pánové, budu jen fakticky reagovat na vystoupení pana předsedy Fialy.

Ano, Evropská unie bez Velké Británie je něco jiného. Ale Velká Británie nebyla zakladatelským státem Evropské unie a také se stala něčím jiným po jejím vstupu. A není vinou britských občanů, že se rozhodli v referendu odejít. Na nekompetentnost Evropské komise jsme upozorňovali dlouhodobě. A mimo jiné to referendum je také vzkaz všem národním vládám, aby přestaly nerespektovat volební sliby. Protože to znechucení, když mám použít spíše správného slova než deziluze, které se používá, o tom, co dělá politická reprezentace po volbách, je tady trvale přítomné.

Pokud jde o potvrzení toho, že je nekompetentní, je samozřejmě krok pana předsedy Komise Junckera, který navrhuje vlastně vnucenou eurozónu. Jak si můžeme v době, kdy bude turbulentní situace ve všech národních státech Evropské unie, nechat odebrat monetární, a chcete-li tedy, politiku, která bude založena právě na tom, jak se bude měnit hodnota koruny vůči ostatním měnám? A opravdu si nemyslím, že emancipace Evropy nemůže jít cestou, kdy bude více byrokracie, ale je prostě potřeba vrátit práva jednotlivým národním státům. A zásadní změnu musím říct, že vidím jenom v tom, že se z nadvládní organizace stane organizace mezivládní. Protože bez takového kroku opravdu ke změně nedojdeme. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Další faktickou poznámku pan poslanec Ivan Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuju, pane předsedající. Dámy a pánové, pane premiére, budu mít tři stručné metodologické poznámky, abychom některé věci uvedli na pravou míru.

Za prvé, margin odchodu Britů je 51,5 ku 48,5. Nechci školit ze statistiky, ale právě proto, že je ten mandát velmi slabý, hrozí, že jeho síla z hlediska evropského práva a její prosazení Komisí nebo vyjednavači může vést k velmi destruktivnímu vnitropolitickému vývoji a rozpadu Británie samé. To znamená, není to tak, že ten stav rozpadu Británie bude vyvolávat evropskou, tedy spíš stav rozpadu bude vyvolávat evropskou krizi než naopak. Musíme postupovat velmi opatrně, abychom v tom vyjednávání Británii nerozvalili.

Druhá poznámka. Ukazuje se na té zkušenosti, že lži, na kterých stála kampaň Leave, mají svoji velkou cenu. A tu cenu bude platit celá Evropa. Protože se hlasovalo nejenom o Britech, ale hlasovalo se i o nás. Druhá, je důležité, a tady bych poprosil pana premiéra - za týden máme před sebou summit NATO, to znamená, ta otázka odkrytí severního křídla Evropské unie potenciálním odchodem Británie jako nositele nukleární odstrašující síly a křesla v Radě bezpečnosti musí být kompenzována daleko těsnější spoluprací NATO a Evropské unie. A měli bychom se na to připravit už pro příští summit. Velmi bych prosil i o svolání mimořádného výboru pro obranu nebo konzultační skupiny resortu obrany, zamini a případně Parlamentu, abychom měli promyšleno, co tam budeme podporovat a chtít. Je to hodně důležité. Je to první summit po této události.

Třetí technická poznámka, a já bych doporučil, aby se pan ministr financí podíval na nové kolo WTO a jeho závěry, protože podle mého názoru (upozornění na čas) jeho závěry neumožní, aby Británie dosáhla na status Švýcarska anebo Norska, a bude velmi těžko získávat jiné vztahy, než má vůči Evropě Argentina. To se dotáhne na naše firmy, na naše pracovníky a podobně a měli bychom přesně vědět, kde jsme.

A poslední -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne, omlouvám se moc, ale váš čas vypršel, pane poslanče. Pokud chcete, přihlaste se k další poznámce. A prosím, dodržujte časový limit.

Pan poslanec Zdeněk Soukup s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Jenom velice krátce, dámy a pánové. Tady se hodně mluví o tom, že je třeba prosadit reformu Evropské unie. Já se ptám, jak je možné ji prosadit, když se, jak říká pan premiér, zatím nechystá otevření Lisabonské, popř. Maastrichtské smlouvy? To je kvadratura kruhu. To v podstatě je téměř nemožné.

Ještě bych se chtěl zamyslet nad tím, že tady říká, že je třeba usilovat o posílení ekonomické, sociální. V současné době je situace taková, že ekonomické posílení z nás může učinit v podstatě cílovou zemi pro migraci. To je to, čemu se chceme vyhnout. My víme, že v současné době Evropský parlament, Evropská komise velice usilovně pracuje na některých směrnicích. Například směrnici na sjednocení azylové politiky. Nebo směrnici na sjednocení sociální politiky. To opět jsou věci, které nás můžou přivést do situace, kdy se staneme cílovou zemí. To je jasný záměr.

Pak bych chtěl ještě říci něco o té bezpečnosti. My budeme posilovat bezpečnost evropskou. Myslím si, že bychom se měli připravit na nejhorší a zároveň s evropskou bezpečností dbát i o bezpečnost naši. Před chvílí jsem poslouchal tady projev Viktora Orbána. Ten o tom mluví naprosto jasně. Jsou státy, jsou země, které už myslí takhle na zadní kolečka.

A na závěr mi dovolte jednu takovou poznámku, úvahu, metaforu. Naše účast v Evropské unii, to je sňatek z rozumu. Když pomine rozum u jednoho z partnerů, tak bych řekl, že ten sňatek ztrácí opodstatnění. Nechci vyvolávat zlé duchy, ale na něco takového se musíme připravit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny. Stačí faktická? Dobře, pane předsedo, faktická poznámka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP