(18.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Měli bychom začít společně s našimi partnery v Evropě rychle hledat cesty, jak k efektivnější a aktivnější unii dospět. Důvěryhodnou a akceschopnou Unii zajistíme pouze tehdy, pokud všech 27 členských států přinese k jednacímu stolu svoji rozmanitost, svůj jedinečný pohled na věc. V rámci Evropy nesmíme potlačovat různorodost, ale měli bychom ji podporovat. Musíme nechat co nejvíce prostoru k tomu, aby si jednotlivé státy řešily věci, kde není potřeba společných pravidel pro všech 27 členských zemí. A potřebujeme také Evropskou komisi, která bude méně byrokratická a bude více pomáhat hledat kompromisy a rovnováhu. Potřebujeme také posílit pozici Evropské rady, kde sedí reprezentanti jednotlivých členských zemí EU. Není možné, aby váha Evropské rady, která reprezentuje jednotlivé členské státy, byla potlačována a její vliv byl umenšován ve prospěch Evropské komise či Evropského parlamentu. Evropské instituce byly konstruovány jako instituce, které by se měly vzájemně vyvažovat. Proto pokládám za důležité, aby ČR v těch jednáních, která jsou před námi, trvala na posílení úlohy, kterou při změnách v EU bude hrát právě Evropská rada. Pokud debatujeme o reformách, o modernizaci EU, tím hnacím motorem by mělo být všech 27 zemí EU. Nemůže to být úkol, který se standardně zadá Evropské komisi. To si myslím, že by dobře nedopadlo. Takže cílem je, aby změny v Unii měly pod kontrolou členské státy, aby byly jejich motorem a aby byly jejich iniciátorem.

Musíme být také rychlejší v našem rozhodování. Měli bychom věci dotahovat do konce rychle a efektivně. Tohle není jenom výzva ke Komisi nebo k parlamentu, ale i k nám, jednotlivým členským státům.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, závěrem bych ještě jednou rád zdůraznil, že skutečně aktivně uchopené a aktivně chápané členství ČR v EU je otázkou prioritního národního zájmu. Pozitivní budoucnost a záruku dalšího bezpečného rozvoje ČR vidím v EU. Ale v EU, která je akceschopná. EU, která se dokáže reformovat. EU, která je pro své občany a členské státy užitečná a která je pro ně také důvěryhodná.

Chci poděkovat za vaši pozornost. Chci vyzvat k debatě o aktivní roli ČR v EU a chci také vyzvat k tomu, abychom společně co nejlépe zvládli výzvy, které jsou před námi během jednání s Velkou Británií o brexitu, ale především během debaty o tom, jak reformovat EU a jak zlepšit její fungování. Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a budeme pokračovat v rozpravě, kterou zahajuji. Ještě než udělím první slovo, dovolte mi, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy do konce jednacího dne a od 18.50 hodin paní poslankyně Marie Benešová.

První přihlášený do rozpravy je pan poslanec Marek Černoch a další oznámím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za slovo. My jsme tady slyšeli, co bychom měli, ale neslyšeli jsme, co pro to bude dělat česká vláda. Pan premiér Sobotka se po britském exitu opět projevil jako člověk, který ignoruje názory občanů. Včera se opřel do Velké Británie za to, že si vůbec dovolila uspořádat referendum. Podle českého předsedy vlády bylo už samotné vypsání lidového referenda chybou. Pan Sobotka se tak postavil po bok předsedy Komise Junckera, kterému se výsledek vůle britského lidu nehodí do krámu, a tak ho soustavně napadá. Oběma pánům evidentně hnulo žlučí, že hrdí a stateční ostrované pobořili jejich evropský domeček. Všichni jsme se tak mohli opět přesvědčit o postoji českého premiéra i celé EU k referendu. Když vyjde, jak potřebuje, tak je to v pořádku. Když ne, je to chyba. Ale referendum je legitimním nástrojem, ve kterém lidé mohou vyjádřit svůj názor. Před ním jsou samozřejmě potřeba analýzy, modelové situace, ekonomické analýzy, aby lidé měli informace a mohli se rozhodnout, ale ta možnost referenda je naprosto legitimní a je to legitimní nástroj, kterého se bohužel naše vláda bojí.

Teď už k samotnému postoji, který má ČR zaujmout po brexitu. Vzkaz Britů je jasný. Nelíbí se nám evropská politika stále těsnější Unie a chceme si o sobě rozhodovat sami. Tak si rozhoduje Británie a tak to prezentuje Británie. Tak to musí prezentovat každý soudný člověk.

Jaká byla reakce předsedy Evropské komise Junckera? Úplný opak. Vystoupení Spojeného království chce využít k rozšíření eurozóny tak, aby se eurem platilo úplně všude. Ani taková facka, jako je vystoupení Británie z Unie, Junckera neprobrala z jeho eurocentralistické politiky.

Podle nás má být postup zcela opačný. Je třeba zásadně revidovat fungování EU a najít společný základ, na kterém mohou evropské státy spolupracovat. Ten společný základ se jmenuje společný vnitřní trh. To je totiž jediný skutečný přínos EU. Z těch ostatních věcí, ať už je to azylová a bezpečnostní politika, zákaz držení zbraní, nebo zakazování výkonných žárovek, se stal v lepším případě nesmysl, v horším případě se z toho stala věc, která nás přímo ohrožuje. Evropskou unii je třeba vrátit do stavu před Lisabonskou smlouvou, tedy do stavu, kdy jednotlivé členské státy byly suverénní, čerpaly výhody společného trhu, ale zároveň si mohly o svých věcech rozhodovat samy.

Jak už jsem tady nastínil před chvílí, něco takového není možné s lidmi, jako je Juncker nebo Mogherini. Proto je bezpodmínečně nutné, aby Juncker v čele Unie skončil. Musí ho nahradit někdo, kdo bude ochotný naslouchat názorům občanů a kdo přetočí kormidlo integrace zase zpátky ke svobodě a k suverenitě jednotlivých členských států. Volání po těchto změnách evidentně nevzejde z české vlády, a proto chceme, aby vzešlo z české sněmovny. Proto jménem Úsvitu navrhuji usnesení: Za prvé, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá Jean-Claude Junckera k rezignaci na pozici předsedy Evropské komise. Za druhé, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby zahájila vyjednávání o návratu EU do stavu před Lisabonskou smlouvou. A za třetí, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby podpořila vypsání referenda o setrvání nebo vystoupení ČR z EU. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, připraví se pan předseda Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený premiére, členové vlády, všichni přítomní. Já jsem poněkud zklamán z toho, co tady pan premiér přednesl, protože to jsou opět desítky nicneříkajících slov, vět - měli bychom, mohlo by se a tak dále. Očekával jsem, že se tady dozvím něco konkrétního o tom, co tato vláda a její premiér chce činit v EU, aby se brexit neopakoval.

Zopakuji to, co jsem říkal ráno. Jestliže je po bitvě, tak dneska volat, že král je nahý, to fakt umí každý. Ale my jsme rok a půl svědky migrační krize a dalších problémů EU, bavíme se o tom ve výboru pro evropské záležitosti i v podvýboru pro migrační a azylovou politiku, vznášíme různé náměty, a nedostali jsme jedinou odezvu o tom, jak se tyto náměty odrazily v tom, co naši reprezentanti v EU vlastně činí a konají, tak aby k tomu brexitu nedošlo. K tomu brexitu došlo, a jestli nebudeme konat a nebudeme se bavit o konkrétních věcech, tak máme na krku velký problém. A ta prohraná bitva nemusí být prohranou bitvou, ale může to být začátek prohrané války o existenci celé EU.

Takže já jako opravdu, nezlobte se na mě, ale abych tady poslouchal to, k čemu dospěje průměrný občan na základě informací z médií, to fakt jako je ztráta času. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP