(17.00 hodin)
(pokračuje Rais)

Potom jako člověka, který strávil několik možná desítek let, nebo alespoň několik let ve výpočetním středisku v nejrůznějších funkcích, mě překvapuje, že v podstatě neexistuje kopie informačního systému a že jste víceméně myslím oficiální a že jste jakési rukojmí soukromého subjektu, který s vámi... (Předsedající upozorňuje na čas.)

Tak druhý dotaz je, jaký je současný stav jednání s konsorciem, které provozovalo informační systém VaVaI, a jak zajistíte, aby nedošlo k dalšímu finančnímu vydírání státní instituce, tím myslím vaší sekce, ze strany soukromého subjektu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, co se týká RIV, tak data máme, ta došla, zatím hodnocení 2015/2016 není žádným způsobem ohroženo, tzn. všechna data byla v květnu přijata s tím, že to, co jediné bude během několika dnů spuštěno, je ten náhled. To znamená, nic se neztratilo, všechna data máme, jsou zálohována a není žádný problém. Co se někde objevilo, že RIV skončil a že ho nemáme, není prostě pravda. Co se týká, zálohování, kopie, všechna data máme, to je zálohované, máme je k dispozici.

Co se týká konsorcia, ti nám dali pouze data a ten zbytek nám nedali a to je ještě věc právního vztahu.

Co se týká toho vztahu s konsorciem, tak oni od JŘBU odstoupili, my teď ještě řešíme některé právní aspekty, které bych teď nechtěl i vzhledem k tomu, že je to poměrně složitá právní záležitost, komentovat, ale jakmile to bude možné, seznámíme veřejnost jak s průběhem celého JŘBU, s průběhem, proč k tomu došlo, proč vlastně nakonec ta původně velmi optimistická očekávání nebyla naplněna. Jsme samozřejmě vázáni tím, že se budeme chovat jako řádní hospodáři. Je to problém, který jsme nějakým způsobem zdědili, od počátku jsme se snažili dohodnout. Ale my nemůžeme porušit zákon o veřejných zakázkách. To znamená, ani to překlenovací období za těch podmínek, tak jak nám to nabídli, jsme nemohli vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách akceptovat.

Samozřejmě mě ty komplikace, ke kterým došlo, mrzí, vyvodil jsem z toho důsledky, zodpovědným za systém je můj náměstek a ten to pocítil na penězích.

Výsledkem bude to, že budeme dále provozovat celý systém ve vlastní režii, odstoupíme od outsourcingu, ten systém bude levnější. Proč třeba ještě některé věci nejsou spuštěny, je důvod, že chceme, aby měl lepší kvalitu, tzn. nejen že bude obnoven, ale bude v jiné, komfortnější situaci pro uživatele. Myslím si, že už ta první funkcionalita, tak jak máme zprávy z RVVI, ta je oceňováno, že to bude jednodušší. Například pošlete-li dávku, je tam chyba, nebude se zpátky posílat všechno, ale pošle se jenom to, co je problematické apod. Systém tedy postupně nabíhá.

Vytkli jsme si jako vláda, že chceme bojovat proti korupci a proti plýtvání veřejnými prostředky, a ten výsledek, který bude, že se nebude opakovat nic takového, protože to bude provozovat sekce Úřadu vlády nebo Úřad vlády jako takový ve vlastní režii, tzn. budeme plnými pány nad systémem, budeme tam mít lidi, kteří se tomu budou věnovat, tzn. nebudeme závislí na nějakém dodavateli nebo subdodavateli.

Souběžně s těmi programátorskými pracemi probíhá instalace technického zařízení pro provozování na Úřadu vlády, tedy nikoliv dodavatelsky, včetně serverů, zajišťujeme to ve vlastní režii. Rozšiřuje se personální kapacita oddělení informačního systému, abychom to mohli začít provozovat všechno sami. V průběhu dalších 30 měsíců bude kromě otevřeného výběrového řízení zajištěno vytvoření nového softwaru a předpokládáme, že všechny nejdůležitější funkce tak budou zajištěny co nejvíce. Tedy budeme se snažit, abychom to měli ve vlastní režii.

Tímto uspořádáním by tedy mělo dojít především ke snížení nákladů. To chci deklarovat. Naší snahou je, aby to bylo levnější než dosavadní provozování, a to jak na provoz, tak i na úpravy, a měla by být odstraněna i právní nejistota, resp. spor, kdo a za jakých podmínek a v jakém rozsahu je oprávněn se softwarem nakládat.

Co se týká oprávnění k úpravám prostřednictvím třetích stran, dává Úřad vlády České republiky do budoucna dobrou vyhlídku na získání lepších podmínek.

Tedy abych zopakoval, všechna data, která byla odeslána, máme, máme je historicky, pracujeme s nimi a postupně je budeme zviditelňovat za vyšší kvality a uživatelského komfortu. Data zajištěna máme a opakovat by se situace neměla právě proto, že ji bude provozovat Úřad vlády ve své režii.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec, prosím doplňující otázku.

 

Poslanec Karel Rais: Mě zaujalo to, že se zbavíte toho outsourcingu, protože jsem přesvědčen o tom, že ti programátoři vás finančně "vydírají". Teď je otázka, zhruba člověk zná ty náklady, které byly na ten stávající systém, teď vy tvrdíte, že ty náklady budou menší. Upřímně řečeno, jsem příliš praktik na to, abych tomu věřil.

Bavme se tedy česky. Máte nějakou představu o těch nákladech, které budou třeba za rok nebo za dva?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Představy máme, ale jak už jsem řekl, z důvodů právních ještě musíme počkat několik týdnů a v řádech týdnů potom představíme celou tu genezi, vysvětlíme i všechny příčiny, protože se nechceme dostat potom do právně nekomfortní situace. JŘBU bylo ukončeno teprve v pondělí, tzn. i tu kalkulaci potom poskytneme s tím, že samozřejmě pokračování, tak jak navrhovalo konsorcium, mohlo pokračovat za stejných podmínek, jenže ty podmínky už byly zesmluvněny před mnoha a mnoha lety a tady se dá předpokládat, že ta úspora bude poměrně značná. Takže konkrétní čísla dodáme, až to bude i z právního hlediska, protože nechceme udělat chybu ještě s nějakou časovou prodlevou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věcech personální politiky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v pondělí proběhl uzavřený seminář výboru pro obranu kolem dopadů novely zákona o vojácích z povolání. Z pracovních důvodů v regionu jsem se nemohl zúčastnit, ale obdržel jsem danou prezentaci, za niž děkuji.

Nicméně podle mého názoru se nenaplnily všechny cíle očekávané od této novely zákona, zejména z pohledu transparentní kariéry pro personální stabilitu naší armády. Praxe ukazuje, že se nový kariérní řád začal využívat tak, že se voják v armádě udrží deset až čtrnáct let, aby pak neměl nárok na výsluhu. A dále s novelou zákona přišli velitelé útvarů o pravomoc prodlužovat závazky profesionálních vojáků.

Proto se chci zeptat, pane ministře, na několik otázek. V armádě schází 5 500 vojáků a ptám se, proč resort obrany plýtvá lidskými zdroji a i zkušených vojáků se zbavuje. Přece vycvičený a zkušený voják je pro zajištění obranyschopnosti země lepší než nově v náboru přijímaný člověk. Pane ministře, proč o bytí a nebytí vojáků z povolání rozhoduje státní tajemník a ne Agentura personalistiky Armády České republiky? A proč o neprodlužování či prodlužování závazků profesionálních vojáků nerozhoduje Generální štáb, ale Ministerstvo obrany? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Dovolil bych si hned na začátku té odpovědi zcela striktně odmítnout to, že armáda lidským potenciálem plýtvá, nebo že se ho dokonce zbavuje. To je naprosto neodpovídající skutečnosti. Samozřejmě zákon 221, který byl výrazně novelizován a který do vojenské kariéry vnáší, myslím, žádoucí řád a pravidla a předvídatelnost, tak ani ten není dokonalý. My jsme celý rok sbírali veškeré podněty mezi vojáky, co by se na něm dalo vylepšit. Také jsme v tom smyslu měli výjezdní zasedání s výborem pro obranu Poslanecké sněmovny v úterý nebo pondělí tento týden, kde jsme řadu těchto věcí prodiskutovali, a možná, že ten dotaz i plyne trošku z toho, že tazatel se tohoto výjezdního zasedání nezúčastnil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP