(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pane poslanče, vaše doplňující otázka. Prosím.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Já tedy odpovím na otázku panu ministrovi. Napřed přečtu odpověď a pak řeknu, od koho to je a kde to bylo. V minulém článku jste informoval o zbraních, které americký konvoj složil v kasárnách naší armády. Nikdo z reprezentantů vlády na to nereagoval. Proč podle vás mlčí? Odpověď? Jak jsem dodatečně zjistil, americké náklaďáky složily zbraně a munici nejen ve Vyškově, ale rovněž v Přáslavicích. O důvodech této operace kryté průjezdem konvoje obrněných transportů s cirkusovou reklamou se lze tedy dohadovat, a tak dále, a tak dále. A je to odpověď vojenského analytika Martina Kollera pro Parlamentní listy. Proto jsem se vás zeptal, co je na tom pravdy, jestli náhodou se tady něco netají, a tento dotaz jsem dostal asi od pěti občanů z našeho kraje, kteří bydlí v okolí Přáslavic. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Nechci se dotknout žádného periodika a neudělám to. Ale moc bych prosil, nebo bylo by fajn, kdybychom si tady alespoň v těch elementárních věcech důvěřovali, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, a ty informace, které my sdělujeme k něčemu, co má svou jistou citlivost, o tom nepochybuji, a kde si občané mohou klást otázky, tak to, jak my o tom referujeme, je to, co odráží skutečnost. A my se rozhodně neuchylujeme k takových praktikám, abychom někde tajně deponovali, nebo skladovali, nebo vykládali nějakou munici.

Možná došlo k nějakému přeslechu nebo přehlédnutí v tom smyslu, že se samozřejmě vezla munice na to cvičení Anakonda do Polska a že mohla být třeba složena při tom přerušení nebo při tom noclehu toho přesunu. To já skutečně v tuhle chvíli nevím, to bych se musel zeptat těch lidí přímo v Přáslavicích. Ale rozhodně ne s cílem to tam někde tajně zahrabat. Takže já se mohou pouze odkázat, nebo spoléhat na naši vzájemnou důvěru, že informace tohoto typu tady skutečně, věřte mi, předkládám s nějakou seriózností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Petr Kořenek bude interpelovat v jedenácté interpelaci pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci rekonstrukce železniční stanice Vsetín. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane nepřítomný ministře, i přesto, že jsme spolu mnohokrát jednali, dovoluji si vás požádat o upřesnění informace k termínu rekonstrukce železniční stanice Vsetín. Víme oba, že bylo odvedeno spousta práce, proběhlo mnoho jednání. V současné době Centrální komise Ministerstva dopravy připravuje schválení studie proveditelnosti na trase Hranice - Střelná.

Dovolím si připomenout, že se jedná o třicáté největší nádraží počtem cestujících a v současné době je zde naprosto nekomfortní situace pro nástup cestujících. Je zde nemožnost nástupu a výstupu tělesně postiženého občana. To jsou všechno věci, které si zasluhují, aby tato rekonstrukce proběhla co nejdříve a zároveň aby samozřejmě proběhly i další rekonstrukce nádražních budov v rámci regionu. A tady si dovoluji ještě doplnit svůj dotaz, kdy proběhnou rekonstrukce ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a Bystřicí pod Hostýnem.

Prosím vás tedy o vaše stanovisko a případný harmonogram možných rekonstrukcí těchto železničních stanic a zároveň děkuji za vstřícnost a dosavadní spolupráci na zlepšení dopravní infrastruktury našeho regionu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr není přítomen. Bude vám tedy odpovězeno písemně.

V dvanácté interpelaci paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat přítomného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci doprovodu dětí v nemocnici. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře. Chtěla bych se vás zeptat na přizpůsobení nemocnic pro přítomnost hendikepovaných rodičů u dětských pacientů. Obrátil se na mě jeden hendikepovaný tatínek, jehož pětileté dítě má podniknout operační zákrok na specializované dětské klinice v Brně na Černopolní. Jedná se o případy, kdy je nemocné dítě fixované na rodiče, jehož tělesné znevýhodnění zapříčiní to, že se o ně nemůže sám starat.

Nicméně otec se nemůže o dítě sám starat v nemocnici a musí být tedy přítomna i matka. Nemocnice nabídla matce ubytování pouze v ubytovně, a přestože rodiče byli ochotni zaplatit nadstandard, nemocnice jim přítomnost u dítěte buď nechce, nebo ani nemůže zajistit a dítě by díky tomu bylo traumatizováno.

Chtěla bych se proto zeptat, zda jsou nemocnice schopné na takovouto mimořádnou situaci reagovat, zvláště pokud se jedná o specializovanou dětskou kliniku. Naši hendikepovaní občané mají život i tak dost složitý, a proto by jim alespoň tato malá drobnost mohla v životě pomoci. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, možná bych k tomu řekl to, že můj úřad tady připravil obecnou odpověď o tom, jak je to s doprovodem rodičů s nemocnými dětmi. Ale předpokládám, že paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího toto nechce vědět. Že je tady nějaký konkrétní případ, kde tak jak mi byl vylíčen, tak samozřejmě chápu, že z hlediska tohoto speciálního případu dítěte i jeho rodičů je maximální zájem, aby se to nějakým způsobem vyřešilo a to dítě bylo doprovázeno svými rodiči, kteří jsou v tomto specifičtí, že potřebují nějaké speciální podmínky z hlediska zdravotnického zařízení.

Já samozřejmě tento případ neznám a poprosím potom o nějaká konkrétní data, eventuálně nacionále těch pacientů, a budu to řešit s ředitelem Fakultní nemocnice Brno. Předpokládám, a teď mi dovolte zase prostřednictvím pana předsedajícího, že je to asi způsobeno tím, že stavební dispozice toho zdravotnického zařízení byly realizovány v době, která nepamatovala úplně na přístup takto hendikepovaných pacientů, respektive hendikepovaných rodičů dítěte, a že to není úplně jednoduché technicky vyřešit. Ale myslím si, že tam, kde je dobrá vůle, tak by to nějakým způsobem bylo možné.

Pevně věřím, že se nám podaří už v tomto volebním období zahájit program rekonstrukce významných velkých nemocnic v České republice, tak jak to schválila vláda v loňském roce, a bude možné při těchto rekonstrukcích už myslet i na tyto případy, myslet na hendikepované, tak aby to nečinilo nějaké technické potíže. Ale ještě jednou, tento případ konkrétně prověřím, zavolám, zjistím a věřím, že při dobré vůli se nějakým způsobem bude dát řešit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně je spokojená s odpovědí? Děkuji. A tím můžeme přejít k třinácté interpelaci. Nicméně pana poslance Beznosku nevidím, tudíž jeho interpelace propadá.

Přikročíme k čtrnácté interpelaci. Pan poslanec Karel Rais bude interpelovat pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka ve věci výpadku a provozu informačního systému VaVaI. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. V době, kdy jsem koncipoval svoji interpelaci, jsem netušil, že pan kolega Zlatuška se bude ptát na podobný problém. Tak bych navázal na to, co už tady bylo řečeno.

Z mého pohledu se ten problém rozpadá na dvě roviny. Jedna rovina je v podstatě chod informačního podsystému RIV, protože na to jsou navázány finanční prostředky univerzit a to je klíčová záležitost. Druhá rovina je skutečně víceméně právní, nebo podnikatelsko-právní vztah mezi subjektem a úřadem. Protože v tom si myslím, že je také další problém.

Čili k tomu prvnímu problému. V průběhu května byla odesílána data z výzkumných organizací o výsledcích RIV za rok 2015. To je standardní věc. Ale tím, že ten systém není v podstatě funkční, tak jakou máme jistotu, že byla přebrána tato data korektně a že budou vyhodnocena správně a včas?

Tam ještě, když se podívám na www stránky, tak vy hovoříte o tom, že lhůta pro předávání údajů byla stanovena do 29. května pro výsledky výzkumných organizací, třeba pro ty univerzity, a současně na téže stránce uvádíte, že systém RIV bude v průběhu července postupně uváděn do provozu. Tady ten problém kvality dodávání informací a získávání informací z RIV, z toho podsystému, je evidentní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP