(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane vicepremiére, odpověď, co jste dal, tu nepovažuji za korektní a je to prostě vytírání očí veřejnosti. Ten systém nefunguje, občanské sdružení Věda žije! to bylo schopno realizovat za méně než 14 dní do plně funkčního stavu, dokonce tak, že v podstatě fungují všechny vnější internetové odkazy do toho. Žádná informace o tom, jak požadovat údaje telefonicky nebo mailem, na té nefunkční stránce není. Označovat tento systém jako funkční považuji za - myslím, že nepravdivé je to slušné slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan vicepremiér nechce odpovědět, nebo také jsem z toho nepochopil otázku žádnou. Patrně neměl pan poslanec na mysli žádnou další otázku.

Přejdeme k sedmé interpelaci. Pan poslanec Bohuslav Chalupa bude interpelovat nepřítomného pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci aktuálního stavu bezpečnosti České pošty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, proč dne 14. 4. 2016 v parlamentu na interpelaci pana kolegy Horáčka o bezpečnosti na poštách a v dopise místopředsedovi bezpečnostního výboru kolegovi Zahradníčkovi prokazatelně neuvádíte pravdu, a tím vystavujete pracovníky pošty a celou veřejnost zvýšenému riziku ohrožení života a zdraví? Ptám se na to v souvislosti s přepadením pošty v Karlových Varech, kde došlo k hrubému porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zaměstnanců pobočky České pošty. Pobočka byla a je plně připojena k dohledu společnosti Česká pošta Security, s. r. o., která díky svému chaotickému a neprofesionálnímu postupu poslala výjezd Policie České republiky na jinou pobočku. Vyšetřila již Policie České republiky tuto událost? Byli řešeni viníci této situace? Jak?

Kdo konkrétně nese přímou odpovědnost za nezabezpečení pošty ve Skřípově, kde byla bez možnosti si přivolat pomoc brutálně zavražděna paní vedoucí pošty, když jste byl o těchto případech osobně a písemně několikrát od 20. 7. 2014 do současnosti prokazatelně informován, ač jste to při interpelaci dne 14. 4. 2016 v parlamentu popřel?

Je pravdou, že byly neodborně odpojeny stovky poboček pošt a dokonce 70 z nich je stále ponecháno bez připojení k dohledu, což je odborně zdokumentováno? U kolika pošt ještě Česká pošta Security, s. r. o., neprovedla, a to ani po termínu, předepsané revize a kontroly zabezpečovacích systémů dle české státní normy? Proč dodnes nemáme informaci o tom, zda pulty centrální ochrany České pošty Security, s. r. o., mají, či nemají potřebnou certifikaci? Uvědomujete si, že riskujete ohrožení všech osob na poštách? Jak to budete řešit?

Nevadí vám, že pan Mgr. Petr Zoubek, dříve bezpečnostní ředitel pošty, spolupracovník Romana Janouška, byl z pošty za vyšetřování na korupčním jednání v roce 2012 propuštěn a nyní znovu pracuje v České poště Security, s. r. o., když jste byl o těchto vztazích s Romanem Janouškem a jeho vyšetřováním Policií České republiky v roce 2014 informován? Nepovažujete to za závažné bezpečnostní riziko?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr není přítomen, bude mu tedy odpovězeno písemně.

Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat taktéž nepřítomného pana ministra Andreje Babiše ve věci veřejného opatrovnictví. Prosím. (Ministr Babiš stojí u vládní lavice, poslankyně Kovářová na to předsedajícího mimo mikrofon upozorňuje.) Aha, pardon, pane ministře. Omlouvám se panu ministrovi, je přítomen pan ministr. Tady vás mám napsaného jako omluveného, takže ruším omluvu pana ministra Babiše. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, už jsme vás ani nečekali, protože jste byl omluven bez udání důvodu. Tak jsem ráda, že jste dorazil, a doufám, že vaše schůzka v restauraci byla k vašemu užitku a k užitku všech přítomných.

A nyní k interpelaci ve věci veřejného opatrovnictví. Potěšila mě informace, že ve vládě konečně došlo ke shodě ohledně budoucí podoby financování výkonu funkce veřejného opatrovníka. Nechci teď hodnotit, zda systém a parametry jsou nejlepší možné, ale nepochybným pokrokem je už to, že se mezi zainteresovanými ministerstvy podařilo dosáhnout shody.

Ráda bych se nicméně vrátila ke svému dotazu, který jsem panu ministrovi položila už během posledních interpelací a na který bohužel odpověď od pana ministra nezazněla. Můj dotaz zněl takto: Řada obcí a měst vykonávala tuto činnost dosud na vlastní účet. Zastupovaly tak vlastně stát, který jim na jejich výkon nijak hmatatelně nepřispíval. Obzvlášť v případech menších obcí a měst, na jejichž území se nacházejí sociální ústavy, by to znamenalo nemalé výdaje, a znamená. A to nemluvím o organizačním a dalším zatížení. Nebylo by rozumné a férové poskytnout těmto samosprávám v rámci nového zákona určitou kompenzaci?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, no, nejdřív bych komentoval tu restauraci. To nebyla restaurace, to byl šenk. Mají tam jenom točené pivo, nealko, občas utopence. A byl to šenk, kde byl pan prezident Dlouhý z Hospodářské komory a ten majitel pan Šimek nevěděl, co je EET, nemá pokladnu, tam to píše na ty lístečky. A dovolil jsem si tam jít tedy ve 13 hodin. Já si myslím, že jste měli pauzu. Takže já jsem dneska na obědě ani nebyl, takže se omlouvám všem opozičním poslancům, že jsem si dovolil přes obědovou pauzu ještě pracovat a vysvětlovat tomu živnostníkovi i s paní manželkou, co je to EET. Zdržel jsem se tam do 13.50. Pokud třeba bych hlásil příště obědovou přestávku, kde se nacházím, tak samozřejmě jsem připraven to tak dělat.

Ohledně příspěvku na výkon státní správy a financování, já myslím, že za naší vlády se to pohnulo, a vlastně jsme poprvé uvolnili peníze na veřejné opatrovnictví. Mnoho let to nikdo neřešil a obce po tom volaly mnoho let. Poprvé - a myslím, že to i ocenil předseda Svazu obcí a měst pan Lukl - jsme tedy uvolnili 350 milionů korun. Ohledně příspěvku na výkon státní správy se od roku 2017 navrhuje pětiprocentní zvýšení, to znamená, že ve srovnání s rokem 2016 dostanou územní rozpočty o půl miliardy korun navíc. Z toho pro obce je 375 milionů, pro Prahu 42 a pro kraje 53. Takže já si myslím, že se snažíme to nějak kompenzovat. Navíc obce dostávají podstatně víc peněz z RUD, protože máme meziročně vybráno o 30 miliard daní navíc, takže určitě to v těch rozpočtech musí být vidět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Prosím, paní poslankyně, doplňující otázka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Ohledně opatrovnictví jste mně neodpověděl na tu otázku a týká se to toho, zda by nebylo vhodné kompenzovat ty minulé náklady, protože pro některé obce to byly skutečně milionové částky. A mám pocit, že některé obce podaly už i ústavní stížnost. Jinak velmi vítám to, jakým způsobem se bude řešit veřejné opatrovnictví v budoucí době.

Jinak jste mě tedy inspiroval tím vaším vysvětlením ohledně toho šenku, ale nevím, jestli nejsou skutečně ti živnostníci trochu zmateni ohledně účinnosti zákona. Zda bych se tedy v této souvislosti mohla zeptat na finální harmonogram zavádění EET, protože myslím, že jsme se dozvěděli teď o odložení účinnosti nebo o plánovaném odložení účinnosti. Jestli byste mně to mohl vysvětlit, jaký je vlastně finální harmonogram EET. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o vaši doplňující odpověď.***
Přihlásit/registrovat se do ISP