(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Požádám pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuhle otázku. Já jsem skutečně v akademických kruzích znám jako někdo, kdo patřil k nejhlasitějším odpůrcům nové kodifikace. Trvám na svých názorech a obávám se, že se postupně jejich pravdivost začíná v praxi ukazovat. S tím jsem také nastoupil na Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv ovšem v té době v pozici ministra, ale v pozici prvního náměstka, a tehdy jsme vypracovali s mou legislativou skutečně poměrně rozsáhlou novelu, koncept rozsáhlé novely občanského zákoníku, protože jsme skutečně zastávali tehdy, v prvním roce účinnosti toho zákoníku, přesvědčení, že je ještě čas provést takovou rozsáhlou změnu, protože většina praxe ještě stejně ten zákoník používat řádně nezačala. Tehdy jsme ovšem narazili na rozhodnutí mé předchůdkyně, která nesouhlasila s tak rozsáhlou změnou z legitimních důvodů, a proto byla zvolena varianta pouze novely drobné, kterou nyní máte ve svých rukou zde v parlamentu. Já jsem později již neobnovil ty práce, protože se domnívám, že mezitím uplynul čas, a čas je v tomto směru důležitý faktor. Mezitím praxe začala ten zákoník používat tak, jak je, a nechtěl jsem tu praxi destabilizovat.

Takže my tu novelu máme připravenou a teď provádíme práce směřující k vyhodnocení již nabíhajících prvních poznatků z praxe a chceme využít tyto podklady k tomu, abychom potom připravili nějakou větší novelu až s nějakým odstupem od účinnosti nového zákoníku. Teď se soustředíme na tu drobnou novelu, zároveň posloucháme, co se děje v praxi, co se děje v doktríně, a teprve po dokončení té drobné novely představíme nějakou novelu větší.

Pokud jde o zákon o obchodních korporacích, situace je odlišná. Tam se mi podařilo sestavit poměrně široce reprezentativní skupinu odborníků a daří se nám tam nalézt konsenzus, což byl problém u toho občanského zákoníku. Tam jaksi ti autoři byli velice tvrdě proti jakýmkoliv změnám. U toho zákona o obchodních korporacích to tak není, takže ten konsenzus je tam lepší a novela, kterou v nejbližších týdnech předložíme do legislativního procesu, je z tohoto důvodu podstatně ambicióznější, byť i tak to není přepsání zákona o obchodních korporacích, ale je to změna řady drobnějších věcí, které tam byly možná zanedbány.

Tolik k tomu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Ještě přijde doplňující otázka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za celkem logickou odpověď. Pokud se jedná o ten občanský zákoník, máte představu o časovém horizontu té větší změny?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já chystám na podzim tohoto roku takovou cestu po soudních krajích, kde budeme diskutovat se soudci zejména z té první linie, to znamená z okresních soudů, o jejich zkušenostech s novým občanským zákoníkem, a na tento sběr poznatků by potom už na počátku dalšího roku měly navázat přípravné práce. Bude ovšem evidentně na mém nástupci po volbách, aby tu věc potom vyslal do legislativního procesu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Zlatuška. Bude interpelovat pana vicepremiéra vlády Bělobrádka. Připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane vicepremiére, s výjimkou několika hodin před měsícem byl vypnut informační systém pro výzkum a vývoj na Úřadu vlády. Dnes je v provozu stránka www.rvvi.cz, která se jako nový systém tváří. Vedle ní funguje stránka sdružení Věda žije! rif.vedazije.cz. Ta stránka Věda žije funguje jako standardní informační systém. To, co je provozováno na Úřadu vlády, je pouze úvodní obrazovka, drtivá většina odkazů sděluje, že nejsou funkční.

Na druhou stranu, vy jste pro Haló noviny uvedl k tomuto systému, že systém funkční je: "Dnes, kdy kdokoli potřebuje jakýkoli dotaz, tak si nás může požádat a my mu odpovíme, protože ta data máme." Z toho soudím, že je provozováno místo počítačového systému nějaké call centrum, které není nikde avizováno, nejsou nikde telefonní čísla, nejsou nikde webové adresy, kde se na to ptát. Takže bych se chtěl zeptat na parametry fungování tohoto systému, kterým je odpovídáno, kolik lidí v tom call centru pracuje, kolik dotazů za hodinu tito lidé tímto způsobem jsou schopni zodpovědět, jaké jsou náklady na celou věc a proč jste nesáhli k tomu jednoduššímu, co jste mohli, totiž dát úplná data sdružení Věda žije a udělat odkaz na jejich stránky aspoň pro výběr informací o těch pár stovkách tisíc výsledků, které jsou evidovány v databázi RIF.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám pana vicepremiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jednací řízení bez uveřejnění, které skončilo na žádost konsorcia ČVUT a firmy InfoScience Praha, je podstatným důvodem, proč JŘBU neskončilo dohodou. Byla to otázka ceny. Na opakovanou žádost Úřadu vlády o součinnost při zajištění provozu v době JŘBU nepředložilo takovou nabídku, kterou by úřad mohl legálně využít.

K vaší otázce tedy. Žádné call centrum není, ale je možno se standardními e-mailovými adresami, které jsou veřejně přístupné, obrátit s jakýmkoliv dotazem. Vzhledem k tomu, že data máme, tak jsme schopni na ně velmi rychle zareagovat bez žádných vícenákladů ve vlastní režii.

V současné době je v plném provozu část evidence veřejných soutěží, zkratka VES. Je možné vkládat a zveřejňovat vložené údaje. Část evidence aktivit výzkumu, vývoje, inovací CEA je v neveřejném testovacím provozu a v příštím týdnu by měla být tato část zpřístupněna veřejnosti. Části centrální evidence projektů a rejstřík informací o výsledcích budou zpřístupněny veřejnosti do konce července 2016. CEP i RIV, které jsou nejsložitější, jsou již analyzovány a jsou vytvořeny prohlížecí formuláře. Na stránce rvvi.cz tedy už něco funguje.

My jsme seznámili vládu s harmonogramem nabytí jednotlivých parametrů, vláda to vzala na vědomí s tím, že tento harmonogram doplňujeme. V případě, že kdokoli má jakýkoliv dotaz, může se standardně na nás e-mailovou komunikací, popřípadě telefonicky obrátit a my mu odpovíme, protože data máme.

Co se týká komunikace s jednotlivými partnery, byli seznámeni všichni zástupci poskytovatelů s tím, jakým způsobem se poskytuje, byla s tím seznámena i Rada vlády pro výzkum, vědu a inovace, došlo k ocenění toho, že my jenom nezprovozňujeme ten systém, ale vkládáme mu tam i větší uživatelský komfort, to znamená, že by to mělo mít i novou kvalitu. Takže v případě, že kdokoli potřebuje jakoukoli informaci, jsme schopni mu ji dát jak telefonicky, tak e-mailovou cestou.

Je určitě pravda, že na základě komunikace s poskytovateli bude také zachován systém dávkového předávání informací do systému pomocí XML, který je nutný zejména pro datový modul RIV a CEP a který umožňuje zachování aplikací třetích stran používaných významnými institucemi na poli vědy. Co se týká Vědy žije!, tak to je občanské sdružení. My všechna data máme, která potřebujeme, a jsme schopni veškeré informace podat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP