(16.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Pokud vím, tak nemocnice usiluje o vybudování vlastního hotelového ubytování pro případné návštěvy dětí apod. Přesto si myslím, že to není nic proti ničemu a vedle hotelového ubytování může být nadále poskytováno ubytování i pro řekněme méně majetnou skupinu rodičů. Tato spolupráce fungovala dvacet tři let. Nyní tedy má být ukončená.

Chtěl bych se zeptat, co vede fakultní nemocnici k tomu, že se chová vůči nadačnímu fondu, jak se chová. Jednou bylo řečeno, že chce řešit ubytování vlastními kapacitami, podruhé, že to potřebuje pro ubytování sester. Neustále se argumentace vyvíjí. Chtěl bych vás poprosit, abyste se zasadil z titulu své funkce o to, aby možnost poskytovat cenově dostupné ubytování (upozornění na čas) pro nemajetné rodiče byla nadále zachována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Budete mít jistě možnost položit doplňující otázku. Prosím, pane ministře o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nadační fond Klíček a Fakultní nemocnice v Motole historicky dlouhodobě spolupracují v oblasti podpory společné hospitalizace rodiče spolu s dítětem během poskytování zdravotních služeb. V souvislosti s touto činností se nadační fond Klíček staral o část prostor ubytovny, které byly využívány rodiči hospitalizovaných dětí. Nadační fond Klíček ubytovával rodiče, kteří za ubytování platili přímo tomuto nadačnímu fondu. Ten za prostory, o které se staral, neplatil Fakultní nemocnici Motol žádný nájem právě s ohledem na příslušné ustanovení zákona č. 219 o majetku státu, který umožňuje zohlednit sociální účely.

Fakultní nemocnice Motol s ohledem na právě probíhající rozsáhlé stavební úpravy dětské části, resp. polikliniky, však potřebuje pro svoji činnost maximálně využít všechny volné kapacity a prostory včetně prostor ubytovny. Dále Fakultní nemocnice Motol zrekonstruovala část stávajících ubytovacích kapacit, které budou k dispozici jednak doprovodům hospitalizovaných dětí, ale i dalším zájemcům o ubytování, např. doprovodům dospělých, zejména mimopražských pacientů, sestrám, kterých je v současné době nedostatek, stážistům apod. V záměru zrekonstruovat další části ubytovny chce Fakultní nemocnice Motol pokračovat. Tyto záměry však neznamenají, že by doprovody hospitalizovaných dětí nebyly ubytovány, případně že by za jejich ubytování byly požadovány nepoměrně vyšší částky, než tomu bylo dosud ze strany nadačního fondu Klíček. Ubytování pro rodiče je zajištěné, je vhodné a dostačující a v současné době nabídka převyšuje poptávku.

Z uvedeného vyplývá, že přenastavením podmínek pro ubytování rozhodně neutrpí rodiče žádnou materiální ani psychickou újmu. Prezentace situace ze strany nadačního fondu je zkreslená. Nedůvodně navozují u rodičů nezletilých pacientů pocit nejistoty a neopodstatněně budí negativní emoce vůči nemocnici. Celou záležitost podrobně projednal se zástupci nadačního fondu osobně pan ředitel Ludvík. Situace jim byla vysvětlena, včetně nastínění možností další spolupráce. Pro Fakultní nemocnici Motol je v současné době z výše uvedených důvodů prioritou vyřešit uvolnění prostor, o které se nadační fond stará. Ten je však uvolnit odmítá a vyvolal mediální kampaň proti nemocnici.

Za hospodaření s majetkem státu odpovídá Fakultní nemocnice Motol a jakékoliv dispozice s ním musí být zdůvodněny i ekonomickým přínosem. Domnívám se, že navrhovaný postup je zcela legitimní a pochopitelný a zahrnuje i seriózní nabídku nadačnímu fondu pro řešení celé situace v rámci legislativou daných možností.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Skutečnost je možná malinko trochu jiná. Argumentace ze strany Fakultní nemocnice Motol se vyvíjí postupně. Nejdříve bylo řečeno, že potřebují prostory pro zřízení ubytování. Potom, že to potřebují pro sestry z Ukrajiny, které přijdou. Poslední varianta je, že prostory budou sloužit pro sklad nábytku a textilií apod. Čili zdá se, že úplně argumentace není postavena na nějakém reálném základě, že se neustále vyvíjí.

Samozřejmě nemám nic proti tomu, že by fakultní nemocnice poskytovala ubytování v rámci svých prostor v rámci své, řekněme vedlejší hospodářské činnosti, ale předpokládám, že ubytování asi nebude za stejné peníze, tak jak je poskytuje nadační fond Klíček. (Upozornění na čas.)

Takže chtěl bych poprosit o to, jestli ubytování v hotelových prostorách bude za stejné prostředky, jak poskytuje nadační fond Klíček, a jak to tedy ve skutečnosti je, protože argumentace - zákony o majetku státu apod. byly ověřovány na Ministerstvu financí (opět upozornění na čas.) a nebylo potvrzeno, že to tak je.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já samozřejmě tady prezentuji informace, které jsem dostal z Fakultní nemocnice Motol. Ona je zodpovědna za to, jak majetek je využíván, resp. jaké podmínky vytváří svým klientům. Věřím, že se snaží v maximální možné míře postupovat hospodárně a zároveň vstřícně klientům. Nicméně situaci ještě znovu prověřím, tak aby skutečně jak dětští pacienti, tak i jejich doprovod, tak i zájmy a potřeby Fakultní nemocnice Motol byly zohledněny. Víc k tomu v současném momentě nejsem schopen říct, ale prověřím situaci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další interpelaci má paní poslankyně Dana Váhalová na ministra spravedlnosti. Připraví se pan poslanec Simeon Karamazov. Prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, jednou ze stále neratifikovaných úmluv ze strany ČR je i Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Tato úmluva vychází především z Palermského protokolu a dalších dříve přijatých instrumentů. Soustřeďuje se na předcházení obchodování s lidmi. Upevňuje prostředky represe vůči obchodníkům a chrání práva a důstojnost obětí. Jedná se o prezidentskou smlouvu. Vláda udělila souhlas se sjednáním už 9. března 2016 svým usnesením č. 200. Ráda bych se zeptala, pane ministře, kdy předpokládáte podpis této úmluvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A pan ministr již kvačí vám odpovědět. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za otázku. Pokud jde o tuto úmluvu v dlouhém seznamu úmluv, které nám dnešní opozice nechala k vyřešení, je neuvěřitelně dlouhý, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože úmluva je již podepsaná. Byla podepsána 2. května 2016. V tuto chvíli intenzivně pracujeme na věcech, které je nezbytné učinit k předložení úmluvy Parlamentu ČR a dokončení ratifikačního procesu. Takže můžete očekávat, že to k vám přijde velmi brzy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat, položíte doplňující otázku. Je tomu tak? Prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já spíše poděkování, pane ministře. A doufám, že stejně dobrý osud bude mít i ta řada následujících dohod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní interpelace pana poslance Karamazova, také na ministra spravedlnosti. Připraví se pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážený pane ministře, v akademických kruzích jste znám jako poměrně velký nepřítel rekodifikace soukromého práva, zejména nově přijatého občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z řady vašich vystoupení jsem vypozoroval, že tyto předpisy jsou dle vašeho názoru špatné a je zapotřebí je urychleně změnit, než v praxi způsobí nenávratné škody. Tak jste se vyjádřil i po svém nástupu do funkce ministra spravedlnosti.

Nejsem právník, abych oba předpisy důkladně zhodnotil. Když se však podívám na sněmovní tisk č. 642, který má prezentovat onu ministerskou novelu občanského zákoníku, zůstal jsem zklamán. Místo opravdu komplexní novely máme před sebou torzo o několika desítkách novelizačních bodů.

Chci se vás proto pane ministře zeptat, co za předkládaným návrhem vězí. Je to změna vašeho názoru na kvalitu občanského zákoníku, nebo pomalá práce zaměstnanců ministerstva? Nebo snad nedostatek politické vůle klíčový soukromoprávní kodex změnit?

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP