(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, skutečně nejsem odborník na aktivity IT firem nebo telekomunikačních firem na různých světových trzích a pro to, abych mohl relevantně posoudit ty zprávy, které zde uvedla paní poslankyně Němcová, musel bych přesně vědět, o jaké se jednalo projekty. Jak hluboký byl jejich zásah do komunikační infrastruktury jednotlivých států, do jaké míry vlády těch zemí na ty projekty měly, nebo neměly vliv.

My jsme tady v posledních letech, pokud vím, nerealizovali projekty, které by skýtaly takováto rizika, pokud jde o Českou republiku. A pokud ano, tak bych požádal paní poslankyni, aby mě upozornila na nějaké konkrétní případy, kde si myslí, že by mohlo dojít k nějakému ohrožení bezpečnosti informačních systémů České republiky, kde tady jsou nějaká rizika kyberútoků nebo kyberšpionáže.

Takže znovu opakuji, abych mohl posoudit relevanci těch informací a těch rešerší, které zde citovala paní poslankyně Němcová, musel bych mít širší znalost o tom, o jaké přesně projekty se jednalo a na základě jakých pravomocí ty vlády, které zde byly zmiňovány, o té věci rozhodly.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než přistoupíme k další interpelaci, přečtu omluvy. Do 17 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka, dále od 18 hodin do konce jednání z pracovních důvodů paní poslankyně Radka Maxová a od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Holík.

Nyní požádám paní poslankyni Hnykovou o její interpelaci a připraví se pan poslanec Martin Novotný. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére, dovolte, abych se vás zeptala, jak přinutit paní ministryni Marksovou, aby chodila na jednání výboru pro sociální politiku. Již opakovaně zařazujeme na jednání výboru problematiku z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Bohužel bez její účasti nemůžeme řešit ty problémy, které v této oblasti jsou. Nejvíce mě rozzlobilo, že jsme tuto problematiku zařadili na jednání 23. června letošního roku. Vše s ní bylo projednáno předem. Řekla, že na jednání přijde, a nepřišla. Já to považuji za velmi důležitou oblast sociální politiky. Čekali jsme všichni, i veřejnost, aby nám řekla, jaký další postup v této problematice bude. Víme sami, kolik je tam problémů. My všichni na výboru máme zájem, aby se tato situace řešila. Bohužel bez účasti, znovu opakuji, paní ministryně těžko. Na druhé straně je pravda, že jsme se také dozvěděli, že diskutovala s občany na chodníku o sociálním bydlení. Chápu, že je to pro ní důležité, ale jednání výboru by mělo být také. Nebo se pletu?

Musím se přidat ke kolegyni Maxové a dalším kolegům, že paní ministryně pohrdá jednáním výboru pro sociální politiku. Nevím, jestli se na ni vztahuje zákoník práce, nebo jestli ve vládě máte nějaký etický kodex. Pokud ano, pane premiére, tak ho porušuje svou neúčastí na zasedání tak důležitého orgánu, jako je výbor pro sociální politiku Parlamentu České republiky.

Předseda výboru píše dopisy s žádostí o účast paní ministryně na jednání. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já jenom řeknu jednu jedinou otázku: Co s tím, pane premiére, uděláte?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě budete mít prostor pro doplňující otázku, takže můžete poté položit další otázky, na které byste chtěla znát odpověď od pana premiéra. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuju. Vážená paní poslankyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že je možné, abych řešil kde co. Ale po pravdě mě nenapadlo, že bych teď měl nahrazovat sekretariát výboru pro sociální politiku a sekretariát na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Myslím si, že tam máme lidi, kteří mají na starosti sladění diářů a sladění harmonogramu. Já to tak dělám taky na Úřadu vlády. Prostě se snažím, abychom se vždycky dohodli s partnery, se kterými se potřebujeme setkat, a hledáme vhodný termín tak, aby to pokud možno vyhovovalo všem a abychom se mohli sejít. Takže pokud se domníváte, že bych teď, v tuto chvíli, měl začít nahrazovat předsedu výboru nebo ministryni práce a jejich spolupracovníky, kteří mají na starosti jejich diáře, já si to nemyslím. Já myslím, že je potřeba práci rozdělit.

Viděl jsem tu korespondenci mezi výborem a paní ministryní. Výbor sdělil na začátku letošního roku ministryni Marksové, kdy bude zasedat. Ministryně Marksová sdělila, které termíny jí vyhovují, kterých se zúčastní. Sdělila také dopisem jasně, kterých termínů se nebude moci zúčastnit. Vyšlo z toho několik termínů, kde paní ministryně potvrdila, že se jednání výboru zúčastní. Myslím si, že to není žádná tragédie, není to ani žádný bojkot výboru, neznamená to, že by ministryně nechtěla na jednání výboru chodit. Prostě proběhla tady komunikace, potvrdily se určité termíny.

Já si to dokážu představit i jinak. Po pravdě řečeno, kdybych byl předseda výboru, jako že jsem také byl předseda rozpočtového výboru tady v Poslanecké sněmovně, když jsem potřeboval pozvat ministra, ministr mi řekl, že nemůže, tak jsme hledali termín, abychom se sešli. Protože mě šlo o to, aby se členové výboru s ministrem mohli potkat. A vždycky jsme tam měli nějakou vůli - 5, 10, 15 % svého času, kdy jsme měli schopnost se přizpůsobit. Takže po pravdě řečeno, když jsem byl předseda rozpočtového výboru, tak jsem si s ministrem nedopisoval, neposílali jsme si stohy korespondence, ale zavolala ode mě sekretářka sekretářce ministra financí. Řekly si, jaké jsou tady možnosti, a přišly potom s návrhem termínu, kdy to vyhovuje jak mému programu, tak programu ministra financí. Svolali jsme jednání výboru a myslím si, že v tom žádný problém nebyl. Rozhodně jsem tedy neinterpeloval předsedu vlády, aby mi zařizoval termíny pro účast ministrů na jednání výboru.

Říkám to proto, že ze strany ministryně to nevidím jako nějaký kapric, jako nějaký truc. Prostě jasně sdělila, v jakých termínech může přijít, a pak si myslím, že je to jenom o vzájemné domluvě, o schopnosti komunikovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Pane premiére, paní ministryně je členkou vaší politické strany. Předseda výboru pro sociální politiku je členem vašeho poslaneckého klubu. Když vidím, že je tato problematika - vy jste mě nesledoval - opakovaně zařazována na jednání výboru pro sociální politiku a paní ministryně se toho neúčastní, na koho jiného bych se měla obrátit než na vás? Je to vaše ministryně vaší vlády. Prosím, byla bych velmi ráda, abyste něco pro to udělal. Třeba jí domluvil, aby se tak důležité problematiky účastnila.

Tady je poslední dopis, kdy pan předseda ji o to žádá. Tady není něco v pořádku. Ani mi na to už nemusíte odpovídat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přesto pan premiér vypadá, že vám odpoví. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Chci určitě reagovat. A jenom pro paní poslankyni. Abychom oba dva neměli pocit neužitečně stráveného času teď při interpelacích, tak vám chci slíbit, že to určitě s paní ministryní Marksovou proberu. Požádám ji, aby zlepšila komunikaci s výborem a aby více vycházela vstříc požadavkům na její účast na jednání výboru. Takže na tom jsme určitě dohodnuti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Načtu omluvu. Dnes od 19. hodin a zítra celý den se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Štětina.

A nyní tedy vystoupí se svou interpelací pan poslanec Martin Novotný a připraví se pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP