(14.40 hodin)
(pokračuje Seďa)

Jistě se shodneme, pane premiére, že výstavba dopravní infrastruktury je důležitá pro rozvoj a přísun dalších investic, pro zvýšení konkurenceschopnosti či zvýšení zaměstnanosti, dále snižuje náklady a pomáhá zvýšit ekonomický růst země. Proto se chci zeptat, zda vláda řeší financování těchto staveb i po roce 2020, kdy skončí programovací období a pomoc Evropské unie při financování všech dopravních staveb.

Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, jestli mohu začít tím, kde si myslím, že je ta chyba, já myslím, že ta chyba je asi v tom, že předcházející vlády, a byla jich asi celá řada, buď neměly odvahu ten problém vyřešit, nebo neměly vůli, nebo neměly čas ten problém vyřešit. Prostě stalo se to, že to čekalo na nás. V okamžiku, kdy naše vláda přišla k vládní odpovědnosti na jaře 2014, tak jsme se mohli rozhodnout. Buďto tu věc odsuneme, nekousneme do toho hořkého jablka sladění podmínek u posuzování vlivů na životní prostředí, přijdeme o několik desítek miliard korun z evropských fondů a nezačneme stavět už prakticky vůbec nic z těch nových, nebo ten problém vyřešíme a navzdory kritice, která se na nás snesla, že nebude možné v naší zemi nic stavět, pokud se EIA harmonizuje, tak ten návrh prosadíme.

My jsme si vybrali tu cestu druhou a já jsem přesvědčený, že jsme z dlouhodobého hlediska udělali dobře, protože jsme to nenechali zase na příští vládu, jenom jsme nepředali ten problém našim nástupcům, ale ten problém reálně řešíme. To, že to není jednoduché, je zřejmé. To, že to vyžaduje velké úsilí, také. Já jsem rád, že ten náš záměr, který jsme si stanovili, to znamená mít novou EIA, neohrozit čerpání evropských prostředků a u staveb, které jsou skutečně připravené, zajistit, aby nás ta nová EIA nezdržela, že snad k tomuto cíli směřujeme.

Já bych možná jenom využil toho, abych zmínil ty klíčové stavby, o které se jedná, protože ony v zásadě pokrývají celou republiku a myslím, že stojí za to je připomenout, protože je to vlastně deset komplexů.

Ten první se týká D3, obchvatu Českých Budějovic, kde se jedná o úseky Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín, což jsou vlastně úseky, které znamenají průchod D3 kolem Českých Budějovic. V tuto chvíli už jsou rozestavěny téměř všechny úseky k hranicím Českých Budějovic a teď potřebujeme, abychom nezpomalili.

Další věc se týká D6. Tam jsou to obchvaty Řevničova, Lubence a Krušovic. D6 je klíčová komunikace, která spojuje vlastně Prahu a Karlovarský kraj.

Pak je tady D48, obchvat Frýdku-Místku, opět velmi důležitá komunikace, zejména tedy pro město Frýdek-Místek a jeho okolí.

D35, dálnice, o které se tady mluví 25 let. Zatím se reálně nezačala stavět. Máme jenom mimoúrovňovou křižovatku u Opatovic, ale nemáme nic dalšího. Tady jsou první dva úseky D35, na které máme tuto výjimku, a bude možné Opatovice nad Labem - Časy a Časy - Ostrov urychlit výstavbu.

D49, to je ve Zlínském kraji, Hulín - Fryšták. Opět něco, co čeká velmi dlouho.

Otrokovice, D55, obchvat Otrokovic. Opět je i na tomto seznamu dohodnutém s Evropskou komisí.

D11, Hradec Králové - Smiřice, nový úsek D11 od Hradce směrem do Polska, již vykoupené pozemky, připravuje se archeologický výzkum, opět je tady šance relativně brzy začít stavět.

1/11, Ostrava - prodloužená Rudná.

D1, Říkovice - Přerov, opět důležitý úsek pro dostavbu D1.

Poslední stavba je železniční. Je to modernizace železniční tratě Sudoměřice - Votice.

To jsou ty konkrétní stavby, na které použijeme speciální zákon, který včera prošel ve Sněmovně. Jakmile bude připraven, bude schválen, bude účinný, tak bude moci zahájit Ministerstvo životního prostředí příslušnou proceduru, tak abychom urychlili výstavbu v této oblasti.

Pokud jde o to, co bude s těmi dalšími stavbami, jak už jsem řekl, byl zahájen sběr dat a podkladů pro nové posouzení vlivu na životní prostředí podle stávajících platných zákonů. Vycházím z toho, že naprostá většina těchto staveb není připravena tak, aby nás získání nové EIA reálně zdrželo, pokud jde o jejich zahájení. Samozřejmě mohou tam existovat výjimky, ale bohužel v drtivé většině ty stavby jsou ve stavu, jak jsme to převzali, v tom smyslu, že se neinvestovalo do jejich přípravy, neinvestovalo se do výkupu pozemků, neinvestovalo se do projektové přípravy, takže řada z těch staveb, i když mají EIA, která je stará patnáct let, tak ve skutečnosti není připravena. Tam se pořídí nová EIA a současně bude možné následně pokročit. Většinou jsou to stavby, které ještě nemají územní rozhodnutí. To je myslím také důležité připomenout. To znamená, těch zhruba 80 staveb se starou EIA nemá v drtivé většině územní rozhodnutí, takže nejprve tam bude potřeba získat územní rozhodnutí, pak teprve stavební povolení a pak teprve začít stavět.

Ten balíček deseti staveb je minimálně v rozsahu 50 mld. korun, to znamená, zhruba těchto 50 mld. korun bude možné použít z evropských fondů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane premiére, že vám vstupuji do vašeho projevu. Požádám pana poslance, aby vám položil doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Děkuji, pane předsedo vlády, za vaše odpovědi. Ukazuje se, že odkládané problémy se vždycky nakonec prodraží a vyžádají si značné úsilí k nápravě.

Já bych chtěl připomenout to, co zaznělo včera v diskusi, a to je, zda vláda řeší financování staveb po roce 2020, jestli byste mohl aspoň sdělit, protože všichni víme, že to může být velký problém, a čas velice rychle běží.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Tak zatím není na stole nějaké dlouhodobé koncepční řešení, jak financovat výstavbu dopravní infrastruktury v té době. Já myslím, že musíme počítat s tím, že bude potřeba najít více národních zdrojů, že nebude k dispozici pravděpodobně už tolik prostředků z evropských fondů.

My teď řešíme trošku jiný problém, abychom dokázali včas řádně a smysluplně utratit prostředky z evropských fondů. Čili to je teď něco, na co se soustředíme, aby zbytečně nepropadly peníze, které byly vyčleněny na dopravní infrastrukturu. Proto se nám to řešení EIA s Evropskou komisí dohodnuté v tuto chvíli sakra hodí, abychom nepřišli o peníze v operačním programu Doprava 2.

Ale pokud jde o tu budoucí koncepci, já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba počítat s tím, že by stát měl vybrat o něco více na mýtném. Do budoucna tady musí být diskuse, jaký rozsah komunikací se bude zpoplatňovat z hlediska provozu kamionové dopravy. Současně by se mýto mělo asi nějak v čase také rozumně valorizovat, samozřejmě tak, aby to nepoškodilo konkurenceschopnost našich podnikatelů.

Také do budoucna je otevřená otázka, jestli by neměl jít větší podíl ze spotřební daně, která se vybere z pohonných hmot, právě na financování fondu dopravy, pokud se nám v budoucnu už nebudou dostávat peníze, které by šly v takovém rozsahu z evropských fondů.

Myslím si, že do roku 2020 to není aktuální problém, protože máme zajištěné financování z evropských fondů, a pokud se české ekonomice bude dařit, tak si myslím, že budeme mít reálnou šanci, abychom masivně investovali do dopravní infrastruktury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s interpelací, jako třetí, byl vylosován pan poslanec Adolf Beznoska, ale nikde ho zde nevidím. Vzhledem k tomu, že není přítomen, tak jeho interpelace propadá. Další je paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Pavel Ploc. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dovoluji si obrátit se na vás v tématu zahraniční a bezpečnostní politiky. Dezinformační kampaň organizovaná a podporovaná Ruskou federací zasahuje na českém území intenzivně. Vy osobně, váš státní tajemník pro evropské záležitosti nebo další členové vašeho kabinetu o tomto riziku veřejně hovoříte. To bych chtěla ocenit. Ráda bych se však v této souvislosti dotázala, proč se ještě Česká republika nestala participujícím státem na projektu centra excelence strategické komunikace NATO v Rize. Dle mých informací v tomto klíčovém aliančním centru pro téma ruské dezinformační kampaně Česká republika zatím nemá svého zástupce, což považuji za chybné. Ráda bych vás požádala o informaci, proč tomu tak není a jaký bude další postup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Požádám pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP