(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání. Je to blok interpelací. Nejprve přečtu omluvy. Dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř, dále od 15 do 19 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek, dále od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Vlastimil Vozka, od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Martin Komárek a od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Miloš Babiš.

 

Jak již jsem řekl, dalším bodem našeho pořadu jsou

220.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády ČR a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu ČR, a to v čase od 14.30 do 16 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo poslankyni Daně Váhalové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku. A připraví se poslanec Antonín Seďa. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové, v oblasti dopravních staveb v ČR a tím spojených investic do stavebnictví, které pomáhá udržet ekonomický růst, existuje problém nevyhovujících posudků EIA, to znamená dopadů na životní prostředí. Dnes se již v médiích objevila informace o výjimce EU pro ČR pro deset staveb za 46 mld. korun.

Můžete nás pane premiére blíže seznámit s výsledky jednání zástupců ČR s EU? Skutečně nebudou ohroženy zdroje EU do této pro nás velmi důležité oblasti? A jsou zajištěny všechny stavby, kterých se to bude týkat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám pana premiéra, aby vám odpověděl. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, jsem rád, že zde mohu potvrdit fakt, že informace, které se objevily v médiích včera a dnes, se zakládají na pravdě. Dobrých zpráv v dnešní době po brexitu a ve světle různých teroristických útoků a dalších problémů není mnoho. Toto je myslím dobrá zpráva pro Českou republiku.

Jak jistě víte, tak my jsme zhruba deset let tady měli nevyřešený problém se starými posudky vlivu na životní prostředí a také s tím, že vlastně deset let Česká republika buď nechtěla, nebo nebyla schopna harmonizovat náš zákon o posuzování vlivu na životní prostředí s pravidly, která platí v rámci celé EU. My jsme harmonizaci provedli za mandátu naší vlády, a umožnili jsme tak mimo jiné dočerpat několik desítek miliard korun ještě ve staré finanční perspektivě. Nicméně bych pokládal za absurdní, aby Česká republika za to, že harmonizovala EIA, byla potrestána tím, že vlastně u staveb, kde máme vykoupené pozemky, kde jsme v pokročilé fázi přípravy, kde máme velmi často už územní rozhodnutí, jsou stavby připravené k tomu, aby mohly být zahájeny, aby nás Evropská komise potrestala tím, že řekne: Musíte udělat všude novou EIA. Nezajímá nás to, jak věci máte připravené, jak je máte rozpracované. Nezajímá nás, že na to máte připravené evropské fondy.

Takže my jsme rok jednali. Nebylo to jednoduché. Jednali zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, oba ministři. Já jsem se před několika měsíci do té věci vložil i osobně, protože to vidím jako důležitou prioritu i předsedy vlády. Jednal jsem s příslušným komisařem, který má na starosti oblast životního prostředí. Jednal jsem také opakovaně s předsedou Evropské komise. A jsem rád, že jsme našli řešení, které pro ČR umožní realizovat to, co jsme chtěli. To znamená, tam, kde máme klíčové dopravní stavby připravené, tak můžeme urychlit posouzení vlivu na životní prostředí speciálním zákonem a potom na základě činnosti vlády a Ministerstev životního prostředí a dopravy, a tam, kde jsou ostatní stavby, které nejsou tak významné nebo nejsou v pokročilé fázi přípravy, tak bylo zahájeno nové posuzování. To znamená, bude posuzována nová EIA.

Zastavím se nejprve u těch staveb, kterých se tento projekt výjimky netýká. Je to něco přes 80 staveb, které mají EIA, která je stará deset, patnáct let. U těchto staveb už na začátku letošního roku Ministerstvo dopravy zahájilo sběr dat pro přípravu žádosti o nové posouzení vlivu na životní prostředí. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí. Současně Ministerstvo životního prostředí prozkoumalo všechny procesy a připravilo systém maximálně rychlého projednávání žádostí o novou EIA. Čili to se týká staveb, které nejsou součástí tohoto rychlého procesu dohodnutého s Evropskou komisí, ale rychlý proces se v zásadě dotýká staveb, které jsou v pokročilé fázi přípravy. Máme tam vykoupené pozemky a jsou to stavby, které jsou součástí transevropské dopravní sítě. To znamená, snažili jsme se apelovat na to, že tady jsou důležité komunikace ať už silniční, nebo železniční, které propojují Evropu, a my je chceme financovat z evropských peněz.

Podstata dohody s Evropskou komisí spočívá v tom, že pokud se nám rychle podaří schválit zákon, speciální zákon - a já chci poděkovat Poslanecké sněmovně, protože včera tady tento návrh zákona prošel ve zrychleném čtení. Chci poděkovat i zástupcům opozičních stran, že zákon nezablokovali, protože tady si myslím, že upřednostnili zájem republiky, a je to nepochybně namístě. Takže parlament - Sněmovna už návrh schválila. Pevně věřím, že ho brzy schválí Senát. A pak může následovat ona zrychlená procedura ověřovacích stanovisek v rámci posouzení vlivu na životní prostředí. Pak už bude nezbytné, aby byla vydána příslušná stavební povolení, zorganizovány soutěže. A já jsem přesvědčen, že u celé řady z těchto staveb, z těch deseti klíčových, je velká šance na to, aby se začalo stavět ještě během roku 2017.

Bude samozřejmě záležet na tom, jak rychle půjdou příslušná výběrová řízení a jak rychle se na stavby podaří pořídit příslušná stavební povolení. Evropská komise potvrdila - já jsem si to potvrdil znovu tento týden s předsedou Evropské komise -, že na všechny tyto stavby v rámci procedury bude možné použít evropské fondy. A to je myslím druhý důležitý efekt, kterého se nám podařilo dosáhnout. To znamená, že nepropadnou evropské fondy v OPD 2 a peníze, které byly určeny na dopravu, se také na dopravu budou moci utratit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane premiére i za dodržení času. Táži se, nebude mít paní poslankyně doplňující otázku. Dobře (Nebude.)

Půjdeme dál. Jako druhý byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa a připraví se pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, přestože jste odpověděl na podobný dotaz kolegyně, dovolím si daný problém rozvést, protože považuji problém se zastavením dopravních staveb za velmi závažný.

Včera jak jste zmínil, byla schválena novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, kterým vláda řeší problém zastavení dopravních staveb. V rámci projednávání proběhla diskuse, kde se mimo jiné upozorňovalo na řešení všech staveb, u kterých je požadována nová EIA. Také se upozornilo na problém budoucího financování dopravních staveb, a dokonce i na zodpovědnost jednotlivých členů vlády za tuto situaci. Z tohoto důvodu se chci zeptat, pane premiére, kde vidíte základní chybné kroky či osobní zodpovědnost členů vlády za situaci, do které jsme se dostali. Dále, jakým způsobem, a vy jste už něco naznačil v předchozí odpovědi, a v jakém časovém horizontu se provede nové posouzení hodnocení dopadů na životní prostředí u dalších cca 90 prioritních staveb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP