(12.50 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Nehledě na to, že vláda sice připravuje nové nařízení vlády, kde dává Severní energetickou, neboli zaměstnance Severní energetické, ale v tom seznamu nikdo nebo žádná firma v rámci Karlovarského kraje není.

A jenom ještě dovolte krátkou reakci na pana ministra Mládka. Víte, v Ústeckém kraji se také těží levně a vy jste svým rozhodnutím vlády poslali těžbu uhlí na Dole ČSA k útlumu. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Další bude paní poslankyně Havlová. Ještě přečtu omluvy. Pan poslanec Sedláček z pracovních důvodů, paní poslankyně Semelová od 14.30 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Kudela do 11. hodiny bez udání důvodů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu velice krátká. Protože by se na mě nedostalo v rámci rozpravy, tak jsem si vzala tady tu technickou. Pro mě je důležitá jedna zásadní informace. Já bych ještě navázala na pana poslance Luzara, který tu naznačil, že snad nebyly udělány další odhady. Mně se dostala informace, že byly udělány dva odhady dvou nezávislých odborníků a ty se v podstatě nelišily a oba odhadovaly cenu OKD na 51 miliard. A teď to nejdůležitější. Píše se rok 2004 a byla jsem upozorněna na to, že v Polském domě v Ostravě zasedal krajský výbor ČSSD, kterého se zúčastnili někteří členové tehdejší vlády. Z těch z nejznámějších bych uvedla pana Stanislava Grosse, Lubomíra Zaorálka a našeho stávajícího premiéra Bohuslava Sobotku. A z tohoto krajského výboru na základě těch odborných posudků bylo uděláno usnesení, ve kterém je doporučení vládě neprodat OKD. Neprodat za 4,1 miliardy, protože pouhá cena bytů byla vyčíslena na 12 miliard. A ještě když jsem si chtěla tuto informaci potvrdit a doložit, tak jsme sháněli v archívech ČSSD toto usnesení a zázračným způsobem rok 2004 a 2005 v těchto archívech chybí. Tak bych byla ráda, kdyby pan premiér se k tomu také vyjádřil.

A co mě ještě hodně vadilo, tak v projevu pana premiéra zaznělo, že byty nebyly určeny k podnikání. Nakonec k podnikání se dostaly. A další věc, že si necháváme rozkrádat naše národní bohatství, které patří nám všem. (Upozornění na čas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, teď s faktickou poznámkou pan předseda vlády a po něm pan poslanec Fiedler.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se chci především vyjádřit k tomu stavění jedněch horníků proti druhým. Protože takto to skutečně myšleno nebylo a ze strany vlády není. Jak ta věc skutečně proběhla, je to doložitelné, protože všechny ty dokumenty jsou veřejné, vláda jedná transparentně. Ministr průmyslu a obchodu navrhl do vlády, aby ten příspěvek byl poskytnut, a ten materiál, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, byl koncipován tak, aby ten příspěvek byl poskytnut nejenom horníkům propouštěným z OKD v Moravskoslezském kraji, ale aby se to také týkalo Ústeckého kraje. To byl návrh, se kterým přišel ministr průmyslu a obchodu do vlády. Byl to návrh, který podpořili ministři za sociální demokracii, ale nedohodli jsme se s našimi koaličními partnery. Čili pokud ten návrh nařízení měla vláda schválit jako celek, bylo potřeba v tom návrhu udělat změny. My jsme vyhověli námitkám koaličních partnerů, v návrhu jsme udělali změny, ale já jsem deklaroval jasně na místě a požádal jsem také ministra průmyslu, aby otázku příspěvku pro horníky, kteří budou propouštěni na Dole ČSA právě proto, že vláda rozhodla o limitech, předložil do vlády samostatně. Takže nikdo na nic nezapomněl, nikdo nechce stavět nikoho proti jinému, pouze ve vládě nezískal podporu návrh ministra průmyslu, aby ty příspěvky byly vypláceny v Ústeckém kraji, a bude to vláda projednávat samostatně. A já pevně věřím, že se dokážeme dohodnout, i osobně bych to pokládal za nespravedlivé rozhodnutí, jestliže vláda rozhodla o tom, že bude útlum na Dole ČSA v Ústeckém kraji, jestliže jsme podpořili myšlenku neprolamovat limity, tak současně bychom měli také přijmout spoluodpovědnost za sociální stabilizaci v tomto regionu. Čili pro nás je důležité, aby ten příspěvek se znovu dostal na jednání vlády, aby to vláda znovu mohla posoudit, a pevně věřím, že se tak stane v co nejkratším čase. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Fiedlera, který je... Tak už ne. Ještě je tam jedna faktická poznámka paní poslankyně Aulické. Takže nejprve pan poslanec Fiedler a jeho dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Je 12.55 hodin a už se nám tady chýlí čas ke konci. Řešíme tady sociální problematiku, řešíme tady, jak postavíme horníky z jednoho kraje proti druhým. Podívejte se na tabuli. Informace vlády o postupu nevýhodné privatizace OKD. Už se nám to zase rozplývá, už se zase tady žvaní o blbostech, natahuje se čas, abychom se dostali k ničemu. To je ten důvod. Tím se nedívám ale na paní kolegyni, že bych jako něco takového chtěl říkat konkrétně.

Zaznělo tady z úst pana premiéra, že v privatizaci, v průběhu privatizace OKD se dělaly kroky, nad kterými se on pozastavoval. S tím souhlasím. A mě zajímá tedy nebo dávám otázku - a proč nikdo nereagoval? Proč nereagovali politici, kteří tady byli před kolegy z ANO, před kolegy z Úsvitu? Byla tady sociální demokracie. Byly tady jiné parlamentní strany, které tu jsou. Ale pan premiér byl členem i vlád předešlých. Poukazuje na to, že ta privatizace neprobíhala v pořádku. Proč na to nereagovaly ty předchozí vlády? Jestliže se dělaly kroky nevýhodné pro stát, jestliže byl stát poškozen, proč na to nikdo nereagoval? Já jsem tady nebyl, nebyli tady kolegové přede mnou i po pravé straně. Proč se to nedělo? Máme 12.57 hodin, je tady řada přihlášených a já jsem zvědavý, jestli tato schůze, nebo tento bod bude mít, pardon, tento bod bude mít pokračování dříve než třeba schůze o vyšetřovací komisi k poště, která je odložena donekonečna. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Aulickou a po ní s faktickou poznámkou pan předseda vlády.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já opravdu musím reagovat na vaše poslední vystoupení. Postavili jste proti sobě horníky jak z Moravskoslezského kraje, tak z Ústeckého kraje, protože vy jste sliboval v Ústeckém kraji, že pokud uzavřete nebo ukončíte těžbu na Dole ČSA, tak jim prostě tu kompenzaci dáte. To se tím usnesením schváleným v květnu 2016 nestalo. Nyní děláte všechno pro to, abyste nějak tuto situaci napravili, ale v tom novém nařízení vlády se bavíte jenom o zaměstnancích Severní energetické. Což je zhruba třetina zaměstnanců, kteří jsou stoprocentně spjati s těžbou uhlí na Dole ČSA.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já chci jenom ujistit Poslaneckou sněmovnu, že skutečně vláda je připravena aktivně se zabývat situací v Moravskoslezském kraji. Ale samozřejmě jsme také připraveni aktivně se zabývat všemi informacemi, které bychom mohli využít pro to, abychom hájili oprávněný zájem státu vůči vlastníkům, nebo bývalým vlastníkům, tam, kde vlastníci ve své odpovědnosti selhali. To znamená, nepochybně je to oblast, které chceme a budeme také jako vláda jednoznačně věnovat pozornost. (V sále je silný hluk.)

A pokud jde o analýzu privatizačních smluv, víte, tady je jeden velký problém. Na privatizaci více než poloviny akcií OKD žádné privatizační smlouvy nejsou. Čili ono je obtížné, jak je vlastně analyzovat a jak vlastně vyhodnotit fakt, že se akcie OKD rozdaly a stát za ně žádné finanční prostředky nedostal. Tam nebyly žádné znalecké posudky, které by hodnotily cenu té majority v OKD. Žádní znalci přizváni nebyli. Dokonce ani nebyla vůle státu, že by za to měl dostat nějaké peníze. Stát prostě ty akcie různým způsobem rozdal. Ale rozdal je tak, že je potom vlastně spekulanti mohli skoupit a v rámci divoké privatizace se dostali k majoritě v OKD. Ale ani v rámci té divoké privatizace se žádné smlouvy nedělaly. To znamená, tam nejsou žádné smlouvy s Karbon Investem, na základě kterých on se stal - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP