(12.40 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Premiér Sobotka v této souvislosti často mluví o nemorálním jednání a porušování slibů ze strany Zdeňka Bakaly. Vykřikovat o nemorálnosti a neplnění slibů je však od právníka, alespoň podle mého názoru, slabý argument. Ne, neznám obsah příslušné privatizační smlouvy, ale spíš než o morálním aspektu jednání, který ranaře typu Bakaly nerozesmutní, neboť pro něj a jemu podobné figury jsou jedinou morálkou vyrabované prachy, takže si myslím, že by premiér Sobotka měl podat informaci o tom, jak byla smlouva konstruována a jaké právní instituty v ní byly, či spíše nebyly zakotveny. Pokud by to byla dobrá smlouva (upozornění na čas), tak dnes by soud už měl úplně jasno a my také. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, slyšeli jsme tady od předřečníka o tom, jakým způsobem byli vlastně proti sobě postaveni horníci v Severomoravském kraji a Ústeckém kraji. Já osobně si to nemyslím, že by to bylo takto vyhroceno. Jsem velmi rád, že vláda se postavila k problému v Severomoravském kraji tak, jak se postavila, a že se snaží řešit tento problém, který si myslím, že vláda určitě nezavinila. Na druhou stranu musím říct, že trošku se tady zapomíná též, že patří do hornictví Sokolovsko, Sokolovský revír, který nepatří do Severomoravského kraje ani do Ústeckého kraje, ale patří do Karlovarského kraje. Takže bych to tady chtěl zdůraznit, že je potřeba i myslet na horníky na Sokolovsku. Jsem velmi rád, že vláda udělala vládního zmocněnce pro Karlovarský kraj a pro Sokolovsko, a věřím tomu, že programy, které budou nachystány pro povrchové doly, budou i pro Sokolovsko. Věřím též, že se zde najde v podobě majitele Sokolovské uhelné partner, který bude spolupracovat vlastně na útlumu těžby, a že celá ta situace nedojde k tomu, že by došlo k vyhrocení celé situace, jako je tomu v OKD. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jedna faktická poznámka - pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, já jenom pro stenozáznam - Moravskoslezský kraj, ne Severomoravský kraj, už nějakých pár desítek let.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jedna faktická poznámka - pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobré poledne, bohužel musím také i já být ten, který zneužije jednací řád, protože vzhledem k času bych se asi nedostal na řadu jako řádně přihlášený.

Pro mě dnešní bod je velmi těžký a vnitřně bolestný, protože hornictví na Ostravsku má dvěstěletou tradici. Přežilo feudalismus, přežilo raný kapitalismus, přežilo Hitlera, přežilo socialismus, a nepřežilo novodobý český kapitalismus. To je smutné, velmi smutné. Ti horníci tam kopali pořád stejně. Myslím si, že ještě v dnešní době pracovali daleko tíže a náročněji. A jaký je jejich osud? Zaplakali nad tím, jakým způsobem tady standardní politické strany vládly. Tady pan premiér hovořil o tom, kdo nese vinu. To oni, to oni. Ale i ČSSD, ODA, ODS tady mají máslo na hlavě. Dneska jsme v situaci, kdy skutečně hrozí kolaps v Moravskoslezském kraji.

Já jsem měl jednání, jsem zastupitel v hornickém městě Orlová, které je velmi, velmi razantně postiženo, nebo respektive závisí na tomto průmyslu. Měli jsme setkání s dodavateli, s malými firmami, které úzce spolupracují s OKD, a musí spolupracovat. A vláda v této chvíli řeší situaci horníků, šachet, ale neřeší situaci tady těchto malých zaměstnavatelů, kteří jsou připraveni přežít, ale v této chvíli potřebují pomocnou ruku a bohužel tuhle pomocnou ruku zatím nemají. Pan premiér byl 6. května na setkání s představiteli Moravskoslezského kraje, bylo tam jednání s tripartitou, přislíbil určité řešení, momentálně toto řešení není.

Takže já využívám tohoto svého proslovu, abych apeloval na vládu (upozornění na čas), aby skutečně začala aktivně řešit nejenom otázku horníků, ale i firem, které na to navazují. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má faktickou poznámku pan ministr Mládek, po něm pan poslanec Černoch, potom paní poslankyně Aulická, potom paní poslankyně Havlová a potom pan premiér s přednostním právem. Ale faktické mají přednost.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi faktickou reakci na vystoupení pana kolegy Grebeníčka o tom, co je příčinou toho, že situace v ostravských dolech je obtížná. Příčin je celá řada a není mezi nimi zdaleka jenom otázka privatizace, jak proběhla a jestli byly tvořeny zásoby peněz na případnou krizovou situaci, protože ceny komodit, a mezi ně uhlí patří, podléhají cyklům, občas jsou ceny dole, občas jsou nahoře. Chtěl bych ovšem s plnou vážností říci, že za to opravdu nemůže Evropská unie a vstup do ní. Koneckonců dlouho po vstupu ty doly docela dobře prosperovaly.

Těch příčin je celá řada. Ve světě je spousta zemí, které produkují uhlí velmi levně, většinou je těží povrchově. A bohužel přispěl k tomu vývoj v Čínské lidové republice. Čína se stala před deseti lety jedním z největších světových dovozců uhlí, a tím pádem byly vybudovány kapacity v Indonésii, Austrálii, v Jižní Africe, v Kazachstánu. A všechny tyto země měly ambici vozit uhlí do Číny. V okamžiku, kdy v Číně poptávka po uhlí poklesla, v zásadě jim stačí domácí produkce, a dokonce předpokládají, že budou zavírat vlastní doly, jsou najednou v celém světě vybudovány kapacity, odkud se mělo vozit uhlí do Číny. Ono se tam nevozí, ale vozí se po celém světě. A bohužel to uhlí dovezené do Hamburku, Bremerhavenu nebo Rotterdamu je pořád levnější než to, které je těženo z hloubky v Ostravě. To je jedna věc, kterou jsem chtěl sdělit.

A ještě reakci na problémy malých zaměstnavatelů. My se v tuto chvíli snažíme řešit problém fungování OKD, tak aby ta insolvence (upozornění na čas) přešla v reorganizaci, a to je ten hlavní problém, půjčit firmě peníze, pohledávka bude za podstatou, čili bude přednostní, a pokud se toto vyřeší, tak se vyřeší i malí zaměstnavatelé.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Černoch, faktická poznámka, připraví se paní poslankyně Aulická.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. To je jedna část problému, samozřejmě hornictví. Druhá část problému jsou jasná fakta, jak se bude řešit ta problematika dnes v Moravskoslezském kraji, jak se to bude řešit na Ostravsku. A druhá část je, kdo je za to zodpovědný. Stále tady visí 52 miliard, 52 miliard korun, které utekly. A jestli to bylo opomenutí, jestli to byl záměr, nebo jestli byl pan premiér, nebo tehdy pan ministr financí, tak naivní, že se nechal oklamat panem Bakalou, tak už je ale jeho problém. Je tady zodpovědnost a někdo za to musí být zodpovědný. Ať za to zaplatí. To je jediná cesta, jakým způsobem to řešit. A vlády? Vlády tady byly, nikdo to neřešil. Není to tak dlouho, když jsme tady byli svědky jednoho velkého monologu, že všeci kradnú a že tady OKD také je zlodějna. Opět se to neřešilo. Úsvit spolu s Komunistickou stranou Čech a Moravy otevřel tuhletu kauzu, tak to pojďme dotáhnout do konce a řekněme jasně, kdo je za to zodpovědný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď paní poslankyně Aulická, připraví se paní poslankyně Havlová.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jenom bych si dovolila na svého předřečníka kolegu Novotného vaším prostřednictvím. Nezlobte se na mě. Vy tady říkáte, že se vláda postará o horníky i dalších těžebních společností. V květnu 2016 bylo schváleno nařízení vlády, které hovoří o pomoci, o kompenzaci horníkům jenom ve společnosti OKD, to znamená ne i dalším horníkům v rámci celé společnosti, která těží černé uhlí. Ale nějak se pozapomnělo i na horníky na Dole ČSA, kde bylo na základě rozhodnutí o útlumu těžby z října 2015, kde byla přislíbena právě tato kompenzace, a také se zapomnělo, jak říkáte, na kompenzaci u vás v Karlovarském kraji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP