(12.10 hodin)

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, slyšeli jsme pohádku plnou čísel, plnou dat, kterým nikdo nerozumí, pohádku, ve které hodný pan premiér za nic nemůže. Padla spousta obvinění, které vlády za to mohly, ale nezazněla tady jedna zásadní informace, a to, že pan tehdejší ministr financí, dnes pan premiér Sobotka, je z roku 2004 podepsán pod tou privatizací. To, co se dnes děje na Ostravsku, v Moravskoslezském kraji, je opravdu tragédie, díky níž můžou přijít o práci desetitisíce lidí, a to nejenom horníků, ale také lidí, kteří jsou navázáni na práci, která tam je.

Dovolte mi, abych vám představil fakta, která nás vedla k navržení tohoto mimořádného bodu. Privatizace majetkové účasti státu ve věci OKD proběhla v roce 2004 a zodpovídal za ni tehdejší ministr financí a dnešní předseda vlády pan Bohuslav Sobotka. Majetková účast státu byla prodána na základě exkluzivního jednání společnosti Karbon Invest. Společnost OKD byla pro účely privatizace oceněna na částku 4,5 mld. korun. Za tuto částku byly prodány nejen samotné Ostravsko-karvinské doly, ale také 44 tisíc hornických bytů v Havířově, Ostravě a Karviné, 1 200 bytů na Kladně, celkem 32 dceřiných společností OKD a další nemovitý majetek jako pozemky a rekreační objekty. Znalecký posudek firmy Ernst & Young, o kterém tady byla řeč, následně určil hodnotu čistého obchodního majetku OKD k 31. prosinci 2005 na 52 mld. korun. Z toho jen samotná neprovozní aktiva měla hodnotu přes 22 mld. korun. To, že ty posudky existují, pane premiére, dávám vám je na stůl, pročtěte si je. (Předává obsáhlou složku předsedovi vlády.) Desítky miliard korun v luftě!

Mezi ně se řadí nejen zmíněné hornické byty, ale také dceřiné společnosti, z nichž drtivá většina nebyla vůbec pro výpočet privatizace oceněna, a Bakalovi je tak dnešní premiér Sobotka předal úplně zadarmo. Jde například o společnost OKD Doprava, která byla v době privatizace prakticky největším soukromým železničním přepravcem v zemi a jejíž tržní hodnota činila zhruba 1,5 mld. korun. Noví vlastníci si neoceněné dceřiné společnosti nechali ocenit od dvou znaleckých ústavů a z posudků vyplynulo, že hodnota firem činí 12 mld. korun. Jednu z nich, Koksovny OKK, například skupina Zdeňka Bakaly prodala za více než 2,5 mld. korun. Mezi další prodaný majetek získaný zdarma od státu patří například Hornická nemocnice v Karviné či hotely v Praze, Frýdku-Místku, v Petrovicích u Karviné, které Bakalova skupina prodala celkem za 150 mil. korun.

Dámy a pánové, premiér Sobotka říká, že za více než 4,5 mld. korun majetek OKD nešel prodat. Je to nesmysl. Jen samotných 1 200 hornických bytů na Kladně bylo prodáno za cenu 4,2 mld. korun, což je téměř stejná částka, za kterou byl Bakalovi prodán, lépe řečeno předán celý majetek OKD. O tom, jak podvodně byla celá operace provedena, svědčí i to, že odhadce, který oceňoval pro pana Sobotku majetek v roce 2004, je nyní kvůli tomuto odhadu před soudem. Před soudem jsou i dva další úředníci z tehdejšího Fondu národního majetku.

V celé věci jsou důležité i personální vazby. Bezprostředně po prodeji státního podílu firmě Karbon Invest v září 2004 informoval Zdeněk Bakala, že Karbon Invest majetkově ovládl, a tím ovládl i zprivatizované OKD. Tato transakce se přitom připravovala více než rok a prodej OKD podnikatelské skupině Zdeňka Bakaly se tedy začal zřejmě připravovat dříve, než vláda vůbec rozhodla o privatizaci svého státního podílu. Privatizační smlouvu za prodávajícího, tedy Fond národního majetku, podepsal místopředseda fondu Pavel Kuta, bývalý člen dozorčí rady Bakalovy společnosti Patria Finance. Ředitel ekonomického odboru BIS pan Procházka, který měl v BIS na starost ochranu ekonomických zájmů státu a měl tuto privatizaci v kompetenci, záhy nastoupil do vysoké manažerské pozice v Bakalově podnikatelské skupině.

Kruh se uzavírá ve chvíli, kdy posudek pro Evropskou unii, že celá privatizace je v pořádku, dělala právní firma pana Pokorného, tedy blízkého přítele nejen premiéra Sobotky, ale také pana Bakaly. To je pro celou věc klíčové, protože smlouva o prodeji obsahuje pojistku, že pro situaci, kdy by Komise označila prodej za nepovolenou podporu, v takovém případě by mohla ČR od smlouvy odstoupit.

O tom, jak se chová pan Bakala k majetku, který mu pan Sobotka daroval, všichni víme. Samotné doly jsou dnes v podstatě vybrakovány. Neprovozní nemovitý majetek pan Bakala rozprodal. Slib, že pan Bakala přednostně prodá byty na Ostravsku nájemníkům, nebyl dodnes splněn. Vlastníci OKD nyní zdůvodňují krach společnosti poklesem cen uhlí a nárůstem těžebních nákladů. Toto tvrzení je možné velmi snadno vyvrátit, protože ceny uhlí a náklady na těžbu jsou na úrovni let 2006 či 2007. Dramatická hospodářská situace OKD, která vedla k zahájení soudního řízení, je zapříčiněna vyvedením hodnotných aktivit z OKD a nevýhodným zadlužením firmy u mateřské NWR.

Dámy a pánové, to je stručný výčet dat, která ukazují, že se tady jedná o tunel, proti kterému je tunel Blanka jen pouhou malinkou skulinkou. Všichni se tváří, jako by se vůbec nic nedělo. Děje! A je potřeba říct, kdo je za to zodpovědný.

Hodně lidí říkalo, že nemá cenu, abychom otevírali tuto kauzu, že se stejně nic nezmění. Já ale věřím, že ano, že se změní. Podle některých zdrojů bylo z OKD a dalších firem vysáto, vyvedeno 100 až 120 mld. korun. Vážení kolegové, 100 až 120 mld. korun! To je přibližně v propočtech 137 nemocnic, 850 školek, 3 000 korun navíc důchodcům atd. Dnes hrozí nezaměstnanost nejen tisícům horníků, ale také spoustě dalším lidem a dalším stovkám firem. A firmy se již do platební neschopnosti dostávají.

Já se chci zeptat: Vám to opravdu nevadí? Myslíte si, že je vše v pořádku? Já si myslím, že není vše v pořádku a někdo je za to zodpovědný. A ten, kdo je za to zodpovědný, tak tu zodpovědnost musí nést.

Je naší morální povinností všemi dostupnými prostředky rozplést a vyšetřit všechny okolnosti, které tuto kauzu způsobily, a dovést ty, kteří se na tom podílejí, k zodpovědnosti. Padni komu padni. Nechci nikoho jmenovat, ale někdo za to prostě zodpovědnost má. Stačí se podívat do médií, kolik padá žalob v rámci OKD, kolik firem žaluje, kolik lidí OKD, kolik lidí říká, že zodpovědnost je na dnešním premiéru Sobotkovi. Já si myslím, že i to, co zde zaznělo od pana premiéra Sobotky, ta spousta obvinění, spousta čísel a dat, že je jasným signálem, že je potřeba zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, protože pokud je tady čisté svědomí, tak není důvod se něčeho obávat. Pokud není čisté svědomí, samozřejmě je důvod se něčeho obávat.

Chci vám poděkovat za možnost o této kauze mluvit, protože si myslím, že opravdu je dnes stěžejní kauzou, která je v Moravskoslezském kraji a která tam může způsobit obrovské tragédie. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě než dám slovo panu poslanci Luzarovi, tak je tady jedna faktická poznámka pana poslance Grebeníčka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP