(9.20 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl, ačkoliv jsem se nepřihlásil k interpelacím, tak mám určité poznatky ohledně toho programu, který umožňoval vyjíždět školám a žákům do zahraničí na ty školy, a vím, jakým způsobem probíhala výběrová řízení. A myslím si, že lidé, kteří zadávali zadávací podmínky pro tato výběrová řízení, mnohdy ani nevěděli, o čem ta problematika je, a ty zadávací podmínky nebyly úplně dobře vyřešeny a nakonec to dopadlo tak, že vlastně se ty peníze potom dávaly komukoliv, kdo se přihlásil, i bez výběrových řízení. Takže pokud byste měla někoho, s kým bych o tom mohl já nějakým způsobem komunikovat, abychom to neřešili tady ve Sněmovně, budu rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ptám se, kdo dál do rozpravy? paní poslankyně Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ještě jednou děkuji za slovo. Ještě tedy z očí do očí, paní ministryně. Poděkuji za to, co jste mi vlastně slíbila, paní ministryně. Já vím, že to je už běh na dlouhou trať, a jsem velmi ráda i za to, co mi píšete ve své odpovědi, že mě budete informovat o dalších krocích, případně když dostanu pozvání k těm jednáním, neříkám na každé, ale které bude takové zásadní, tak velmi ráda se toho budu účastnit, protože to chci sledovat.

Co zde říkali moji kolegové teď na to, jak reagovali. Já jsem to měla připravené podobně ještě ohledně těch učitelů, protože s tím to naprosto souvisí. Já jsem sama také kdysi absolvovala takový ten rychlokurz, kdy se přecházelo u nás z ruštiny do angličtiny, takže vím, co to znamenalo a jak to byl velký najednou přínos, aby žáci odmala mohli přecházet postupně na tu angličtinu. A ohledně té výzvy, která probíhala, bylo to organizováno přes krajské úřady a podobně a zadávalo se to, vím, že to bylo velmi složité, ten dopad nebyl takový, jaký by měl být. Ale říkám, každá kapka, která umožní, ať už těm učitelům, anebo studentům, žákům pobyt v zemi, kde mohou prakticky vyzkoušet své jazykové znalosti, tak za to děkuji.

Já tedy tímto poděkuji, ale jenom vás požádám z očí do očí, že tedy mě budete informovat, a tak jak jste zde slíbila, že tedy na podzim by to mělo být už předáno sem, tak děkuji za ta slova. A když ne, tak se přihlásím opět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní ještě faktická poznámka pana poslance Roma Kostřici a řádná přihláška pana poslance Fiedlera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, děkuji za slovo. Já jenom bych vyslovil takovou poznámku. Jako vysokoškolský učitel jsem svědkem toho, že se celá řada textů, zejména tedy potom pro lékaře nebo v postgraduálním stylu studia, vydává v češtině. Nechci říct, že se destilují nějakým způsobem tyto texty, ale měl jsem kdysi možnost ještě jako student být ve Švédsku na praxi a tam jsem s překvapením zjistil, že celá řada těch textů není vydávána ve švédštině, ale v angličtině. V té době, tak dnes Švédsko je relativně malý stát v porovnání tedy s Českou republikou, by jistě byla možnost pro švédské autority zařídit prostě vydávání v té švédštině. Ale dělali to záměrně, protože pochopitelně v začátku pro ty studenty je to svým způsobem komplikovanější, ale poté, když přijedou na nějaké mezinárodní kongresy a další mezinárodní fóra, je to obrovský, obrovský přínos. Já si myslím, že toto je věc, která by i u nás si zasloužila určitou formu podpory. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi. Nyní pan poslanec Fiedler, v tuhle chvíli poslední přihlášený do rozpravy k této odmítnuté odpovědi na interpelaci paní poslankyně Jany Fischerové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych využil tady této interpelace, kterou má paní kolegyně Fischerová, a spojil ji v podstatě s mojí interpelací, to je sněmovní tisk 826, která je velmi obdobného tématu. Z mé strany je to už druhá v této věci, první byla na bývalého ministra Chládka, protože také si nejsem jist, kdy se na mě dostane a kdy tady zase paní ministryni potkáme, to také není jisté.

Velmi mě potěšilo to, co jsem tady zaslechl, ale zdůrazňuji, že to byl pouze slib. Já z těch zkušeností, které mám, co se tomu věnuji, že už bylo tolik naslibováno a tolik tvrzeno, jak je ta koncepce hotová, a není - a teď použiji možná taková příkřejší slova. Paní ministryně, netýkají se samozřejmě vás, já jsem si velmi dobře vědom vaší pozice, za jakých okolností a do čeho jste vstoupila. Ale na základě i mých jednání, kterých jsem se zúčastnil s úředníky Ministerstva školství, nemohl jsem toto pondělí, kdy tam měla proběhnout nějaká schůzka, ale zúčastnil jsem se té předešlé, já opravdu mám trošku pochybnosti, že pokud na tom budou pracovat stále stejní lidé, že se někam pohneme dál, protože toto jsou od stejných osob stále stejné sliby a nic není realizováno.

Kulatý stůl, duben 2015, na který se myslím i vy odvoláváte v odpovědi na mou interpelaci, říkám, je to jeden z následujících tisků, ale je to v podstatě stejné téma. Já jsem se toho kulatého stolu zúčastnil a tam jsem k svému velkému zděšení zjistil, že je všechno na počátku, že se začínali znovu domlouvat na parametrech nějakých pravidel toho, co má být řečeno. Já jsem k mému velkému zděšení zjistil, že po tolika letech, co se tvrdí, jak je všechno připraveno, není připraveno vůbec nic. A potvrdil jsem si na to na schůzce, které jsem se zúčastnil na vašem Ministerstvu asi měsíc nebo šest týdnů zpátky.

Takže já vítám ta vaše slova, že uznáváte, jaký je stav, že jste tady dala nějaký příslib termínu na podzim. Možná bych chtěl trošku blíže specifikovat alespoň měsíc. Alespoň měsíc abychom si řekli. Protože ono to souvisí nejenom se školstvím, ono tak jak říkal pan poslanec Kostřica jiné odborné odvětví. Já vím od pracovníků Svazu průmyslu, kteří prostě jsou zoufalí z toho, s jakými znalostmi opouštějí naši žáci základní školy a studenti střední školy. Srovnávací testy nebo srovnávací studie dokládají, že jazykové znalosti našich dětí a našich studentů jsou na nižší úrovni než v okolních zemích, přestože se tomu věnuje více hodin. To, co říkal kolega poslanec Chalupa, a já mám úplně stejné zkušenosti, mnoho - nevím, jestli milionů nebo miliard - se utratilo naprosto neúčelně. Prostě utratilo se, aby se utratilo, ono se tomu dříve říkalo proinvestovalo, já jsem na to slovo byl vždycky silně alergický. A to byly prostě promrhané peníze. A ta koncepce jazykové výuky ve školství stále chybí.

A teď si dovolím jednu takovou poznámku. Já vím, že nebude populární, ale chystá se, plánuje se zvýšit platy učitelům, což s tím já souhlasím. Já doufám, že tam bude zohledněno to, že se bude přidávat těm, kteří splňují svou kvalifikaci a že třeba v případě výuky anglického jazyka nebo cizích jazyků přidáme pořádně těm, kteří tu výuku zvládají, mají k tomu kvalifikaci, doplnili si vzdělání. To jsme tady řešili, myslím loni to bylo, dohadovali jsme se o tom, jestli mávneme rukou a pustíme dál, že učitelé si měli doplnit své vzdělání, nedoplnili, kašlali na to. Já si myslím, že to je krásná příležitost nyní říct: tak ti, co si tu kvalifikaci doplnili, ti, co splňují všechny ty požadavky, tak těm přidáme, a já se vůbec nebráním tomu, aby byli dobře oceněni. Ale bude se mi nelíbit, když se bude přidávat plošně i těm, kteří to nesplňují, kteří nemají ty patřičné kvalifikace na to a tu kvalitu výuky. A to doufám, že tahle debata si myslím, že tady na půdě Sněmovny ještě proběhne. Já bych velmi nerad, aby to zvýšení platů bylo plošné. Máme krásnou příležitost k tomu dobře odměnit ty, kteří dobře odvádějí svou práci učitele, doplnili si kvalifikaci, doplnili si jazykové znalosti pro výuku cizích jazyků, a abychom klidně nechali stát ty, kteří to neudělali.

Zakončím svoje povídání tedy tím, že bych vás poprosil, kdybyste mohla alespoň termínem, sdělením měsíce říct do tehdy a do tehdy to bude hotovo, a myslím si, že nás tady v té Poslanecké sněmovně bude asi povícero poslanců, kteří to budeme bedlivě sledovat. A přiznám se, že vám budeme šlapat na paty, pokud to nebude. Ale věřím, že konečně se věci pohnou. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP