(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, zahajuji další jednací 48. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Nyní mi ještě dovolte, abych vás seznámil s neúčastí na dnešním jednání. O omluvení požádali: Ivan Adamec bez udání důvodu, Markéta Adamová - pracovní důvody, Zuzka Bebarová Rujbrová - zahraniční cesta, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Pavel Čihák od 14.30 - pracovní důvody, Ivana Dobešová - zahraniční cesta, Jan Farský - osobní důvody, Petr Fiala do 13 hodin - zdravotní důvody, Radim Fiala - rodinné důvody, Vlastimil Gabrhel - osobní důvody, Jiří Holeček - rodinné důvody, Václav Horáček - zdravotní důvody, Jitka Chalánková - zdravotní důvody, Igor Jakubčík - rodinné důvody, Vítězslav Jandák - rodinné důvody, Jaroslava Jermanová - rodinné důvody, Martin Kolovratník - zdravotní důvody, Martin Komárek - osobní důvody, Jana Lorencová - osobní důvody, Květa Matušovská - osobní důvody, Igor Nykl - zdravotní důvody, Tomio Okamura - pracovní důvody, Herbert Pavera - pracovní důvody, Pavel Plzák - zahraniční cesta, Anna Putnová - pracovní důvody, Miloslava Rutová do 11 hodin - pracovní důvody, Adam Rykala - osobní důvody, Martin Sedlář - zahraniční cesta, Miroslava Strnadlová - zahraniční cesta, Josef Šenfeld - osobní důvody, Ladislav Šincl - zahraniční cesta, Helena Válková - zdravotní důvody, Roman Váňa - zahraniční cesta, Radek Vondráček od 10.30 hodin - pracovní důvody, Kristýna Zelienková - rodinné důvody, Jiří Zemánek - zdravotní důvody, Marek Ženíšek - pracovní důvody. Teď byla doručena omluva od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů Josefa Nekla.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš bez udání důvodu, Jiří Dienstbier - zahraniční cesta, Milan Chovanec - pracovní důvody, Marian Jurečka do 16 hodin - čili na interpelacích bude, Michaela Marksová do 11 a od 17 hodin - pracovní důvody, Svatopluk Němeček od 17 hodin - pracovní důvody, Robert Pelikán do 14.30 hodin - pracovní důvody, Dan Ťok - pracovní důvody, Kateřina Valachová od 11 do 13 hodin - pracovní důvody a Lubomír Zaorálek - zahraniční cesta. To jsou tedy omluvy na dnešní jednání.

Dnešní jednání, protože je čtvrtek dopoledne, zahájíme bodem 219, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, které v 11.30 vylosujeme.

 

Přistoupíme k bodu

219.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

První interpelací, se kterou nesouhlasila poslankyně Jana Fischerová, je odpověď paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové ve věci dlouho očekávaného koncepčního materiálu národní plán výuky cizích jazyků pro další období. Jde o tisk 803 a jde o přerušené jednání. Přerušeno bylo do přítomnosti paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, která je přítomna. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se paní ministryně hlásí, nebo paní poslankyně Jana Fischerová. Paní poslankyně Jana Fischerová se hlásí, proč odmítla svou odpověď.

Paní kolegyně, ještě jenom přečtu - náhradní kartu číslo 16 bude mít pro dnešní den pan poslanec Tejc. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Hezké dobré dopoledne vám všem. Moje interpelace byla přerušena vlastně díky nepřítomnosti paní ministryně, takže my jsme takto z očí do očí spolu ještě nemluvily, takže já nyní na základě své písemné interpelace budu pokračovat ve stejném tónu.

Týká se to interpelace ohledně jazykové přípravy žáků, studentů a vůbec obecně - národní plán výuky cizích jazyků. Vím, že je to téma, které zde není poprvé, protože i někteří z kolegů již toto interpelovali, a přiznám se, že mně osobně na tom velice záleží. Nejsem sice vystudovaný pedagog, ale jsem člověk, jehož koníčkem jsou opravdu jazyky, a kolem sebe mám lidi, protože jsem také v Komoře soudních tlumočníků členem, tak mám lidi, kteří se... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, já bych vás chtěl požádat o klid. Není nás tady zase tolik, abychom nemohli v klidu vyslechnout paní poslankyni Janu Fischerovou, která měla jistě důvody, aby odmítla odpověď paní ministryně. Jinak by to nepředkládala jako tisk.

 

Poslankyně Jana Fischerová: ... touto oblastí zajímají. Stačí se projít jenom předsálím také naší Sněmovny. Tam vidíte 700. let výročí Karla IV. Císař čtyř trůnů. A proč byl tak úspěšný? Nejenom to, co vše dokázal, ale také ovládal pět cizích jazyků. A já si velmi přeji, aby i naše mládež byla přizpůsobována tomu světu, který se kolem nás mění, protože řeknu vám, že i v rámci toho, jak se svět kolem nás mění, tak budu citovat pana Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, který neustále opakuje, že školy by měly žáky přivést k tomu, co nás čeká ve čtvrté průmyslové revoluci. Průmysl nás živí, ale zvládneme to, když ho zmodernizujeme. A pokud škola učně nepřipraví ani na základní konverzaci v cizím jazyce, vychovává nezaměstnaného. Já toto chci podtrhnout, protože spolupracuji s některými školami. Vnímám i zpětnou vazbu od rodičů, kteří mají malé děti. Dávají je do soukromých už školek, kde mají možnost výuky většinou v německém nebo anglickém jazyce. A pak nemají další návaznost na základních školách.

Já nyní budu tady ještě zdůvodňovat, proč jsem tedy nesouhlasila s odpovědí paní ministryně, konkrétně s některými věcmi, na které mi písemně odpověděla.

Vážená paní ministryně, primárně mi neodpovídáte na otázku osudu národního plánu výuky cizích jazyků. Spíše z vaší odpovědi vyplývá, že plán jaksi zapadl a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se už k němu nehlásí. I když v posledním odstavci se mluví o nutnosti sladit jakousi jazykovou koncepci s národní iniciativou Průmysl 4.0. O tom jsem už vlastně ve své úvodní řeči mluvila. Podstatná je tedy moje zásadní otázka: hodlá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koncepci jazykového vzdělávání přijmout, nebo ne?

Mohla bych o tom vyprávět, jak proces probíhal. Poctivě se přiznám, v této oblasti sleduji i stránky vlastně Ministerstva mládeže a tělovýchovy a tam mě zaujalo, ono to tam teď už není zveřejněno, ale bylo tam tzv. šetření Eurostudent. A v rámci toho jsem zjistila, že jste zveřejnili, že v České republice je jeden z nejvyšších podílů studentů ze všech sledovaných zemí, kteří absolvovali zahraniční studijní zkušenost definovanou také jaké zahraniční stáž či jazykový kurz. Ale - teď je to podstatné - na rozdíl od ostatních evropských zemí, především zemí původních evropské patnáctky, výuka v České republice takřka neprobíhá v cizím jazyce. To je to podstatné, co mě trápí, co bych viděla. Neznám školu, kde opravdu předmět na kvalitních školách se vyučuje v cizím jazyce. To je vize, ke které já směřuji touto svou interpelací.

A můj dotaz tedy zní: Není to škoda? (Reakce ze sálu.) Slyšela jsem, že je. Takže děkuji za podporu tady z řad poslanců.

Za druhé. Další nekonzistentností je, že na tak nízké úrovni žáků v cizích jazycích, bylo to šetření obecné, reaguje tím, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hodlá vypsat projekty operačních programů výzkum, vývoj, vzdělávání, což je podle mého soudu nekoncepční, protože by nejdřív mělo být zjišťování příčin, pak teprve koncepční návrhy řešení problému, tzv. strategie, která mi tu chybí, a pak teprve finance na podporu změn, které jsou pro zlepšení nezbytné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP